Wykorzystanie sieci neuronowych do optymalizacji liniowej i liniowo kwadratowej piotr g recki
Download
1 / 23

Wykorzystanie sieci neuronowych do optymalizacji liniowej i liniowo-kwadratowej Piotr Górecki - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Wykorzystanie sieci neuronowych do optymalizacji liniowej i liniowo-kwadratowej Piotr Górecki. Opiekun: dr inż. Maciej Ławryńczuk Instytut Automatyki i Inżynierii Oprogramowania. Plan prezentacji. Teoria sformułowanie zadania optymalizacji wprowadzenie do sieci neuronowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wykorzystanie sieci neuronowych do optymalizacji liniowej i liniowo-kwadratowej Piotr Górecki' - callum-brooks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wykorzystanie sieci neuronowych do optymalizacji liniowej i liniowo kwadratowej piotr g recki

Wykorzystanie sieci neuronowych do optymalizacji liniowej i liniowo-kwadratowej Piotr Górecki

Opiekun: dr inż. Maciej Ławryńczuk

Instytut Automatyki i Inżynierii Oprogramowania


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Teoria

  • sformułowanie zadania optymalizacji

  • wprowadzenie do sieci neuronowych

 • Praca inżynierska

  • kształt pracy

  • elementy innowacyjności i możliwości rozwoju

  • dotychczasowe osiągnięcia

 • Podsumowanie

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Zadanie optymalizacji kwadratowej
Zadanie optymalizacji kwadratowej

minimalizuj:

przy ograniczeniach:

Q – macierz dodatnio półokreślona (warunek wypukłości)

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Sieci neuronowe teoria
Sieci neuronowe - teoria

 • sieć neuronowa – struktura potrafiącą odbierać docierające sygnały i przetwarzać je na użyteczną informację

 • neuron – element sieci, wykonujący pewne przekształcenie na swoich sygnałach wejściowych

 • funkcja energetyczna sieci – malejąca w czasie funkcja związana ze stanami neuronów (ich wartościami na wyjściach)

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Sieci neuronowe teoria1
Sieci neuronowe - teoria

 • Zastosowania sieci neuronowych

  • rozpoznawanie wzorców (znaków, sygnałów mowy...)

  • klasyfikowanie obiektów

  • aproksymowanie wartości funkcji

  • synteza mowy

  • diagnostyka medyczna

  • optymalizacja

Sieci neuronowe do optymalizacji NIE są sieciami uczącymi się!

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Sieci neuronowe teoria2
Sieci neuronowe - teoria

Opis sieci neuronowej

 • stan pojedynczego neuronu – rozwiązanie pewnego równania różniczkowego

 • opis sieci – wektorowo-macierzowe równanie różniczkowe

 • możliwość realizacji analogowej (obwód elektryczny)

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Sieci neuronowe optymalizacja
Sieci neuronowe - optymalizacja

 • Wykorzystanie zadania dualnego

 • Warunki KKT (zbieżność)

 • Sformułowanie równania stanu i wyjścia (przykład)

  • równanie stanu:

  • równanie wyjścia:

   gdzie:

   g(.) – funkcja nasycenia

min

p. o.

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Sieci neuronowe optymalizacja1
Sieci neuronowe - optymalizacja

 • równanie stanu:

 • równanie wyjścia:

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Kszta t pracy
Kształt pracy

 • Omówienie struktury wybranych sieci

  • analiza zbieżności, wyprowadzenie wzorów

  • badanie złożoności

 • Zadanie teoretyczne

  • symulacja Simulink

 • Praktyczne zadanie wielowymiarowe (namiot)

  • symulacja Matlab (solverode45)

 • Zadanie sterowania predykcyjnego

  • sieć jako moduł minimalizujący algorytmu DMC

 • Idea realizacji analogowej

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Innowacyjno
Innowacyjność

 • Synteza i porównanie wybranych sieci

  • złożoność

  • dokładność

  • szybkość działania

 • Propozycja realizacji sieci, jako elementów obwodu elektrycznego

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Dotychczasowe dokonania
Dotychczasowe dokonania

 • Porównanie wybranych trzech sieci neuronowych

  • analiza liczby elementów, w zależności od wyboru sieci

 • Realizacja wybranych sieci w Simulinku

  • proste zadanie akademickie

 • Realizacja wybranych sieci w Matlabie

  • praktyczne zadanie wielowymiarowe (large-scale)

 • Zastosowanie SN w algorytmie DMC

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Wst pna analiza wybranych sieci
Wstępna analiza wybranych sieci

 • Liczba elementów realizacji analogowej

  n - liczba zmiennych decyzyjnych

  m - liczbę ograniczeń równościowych

  p - liczba ograniczeń nierównościowych

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Przyk ad akademicki
Przykład akademicki

min

p. o.

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Przyk ad akademicki1
Przykład akademicki

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Wielowymiarowe zadanie praktyczne
Wielowymiarowe zadanie praktyczne

 • Podstawa w kształcie kwadratu (30x30)

 • 5 pali (centralny najwyższy)

 • Elastyczne płótno

 • Ograniczenia (wysokość pali)

 • Funkcja jakości (kształt)

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Wielowymiarowe zadanie praktyczne1
Wielowymiarowe zadanie praktyczne

Sposób rozwiązania

 • rozwiązanie równania różniczkowego

  [email protected](t, u)(-E*MET*u+satur(((E*MET-eye(900))*u+E*s), low)...

  - E*s)*10^7;

  [t,u] = ode45(du, tspan, u0);

 • wybór zmiennych stanu, dla końcowego

  przedziału czasowego

 • wyliczenie zmiennych decyzyjnych

  x = MET * uk' +s;

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Zadanie sterowania predykcyjnego
Zadanie sterowania predykcyjnego

 • Wybór algorytmu – DMC

  • algorytm w wersji numerycznej z ograniczeniami

p. o.

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Zadanie sterowania predykcyjnego1
Zadanie sterowania predykcyjnego

 • Najważniejsze parametry dobranego

  regulatora predykcyjnego

  D = 160 – horyzont dynamiki

  Np = 20 – horyzont predykcji

  Ns = 5 – horyzont sterowania

  T = 0.5 – okres próbkowania

 • Transmitancja modelu

 • Optymalizacja przy użyciu SN w każdej iteracji pętli głównej algorytmu DMC

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Zadanie sterowania predykcyjnego2
Zadanie sterowania predykcyjnego

 • Wyniki symulacji

  • obiekt bez zakłócenia

   niemierzalnego

   (dla QP oraz SN)

  • obiekt z mierzalnym

   zakłóceniem w chwili

   k = 60

   (dla QP oraz SN)

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Realizacja analogowa w planach
Realizacja analogowa (w planach)

 • Realizacja sieci neuronowej, jako połączenia elementów obwodu elektrycznego

  • wzmacniacze operacyjne

  • rezystory

  • kondensatory

  • diody

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Podsumowanie
Podsumowanie

 • Wprowadzenie teoretyczne

  • zagadnienie optymalizacji kwadratowej

  • sieci neuronowe w optymalizacji

 • Kształt pracy dyplomowej

  • cele

  • innowacyjność

 • Osiągnięcia

  • synteza i porównanie wybranych sieci

  • realizacja zadania akademickiego – Simulink

  • zasymulowanie zadania praktycznego

  • sprzężenie SN z algorytmem DMC

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Dzi kuj za uwag
dziękuję za uwagę

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


Dzi kuj za uwag1
dziękuję za uwagę

Piotr Górecki - Sieci neuronowe w problemach optymalizacji


ad