remix 13 11 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Remix 13.11.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Remix 13.11.2012

play fullscreen
1 / 19

Remix 13.11.2012

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Remix 13.11.2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Remix13.11.2012 Lektor – Moderne kultur Bjarki Valtysson Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

 2. Oversigt • Digitale flows og exchange-orienterede deltagelseskulturer • Prosumenter / Produsers / bruger-genereret indhold • RW/RO kultur • Refleksiv mashups • Regenerative remix

 3. Alt er remix

 4. Star Wars

 5. Elephants Dream – Remix 1, 2, 3, 4

 6. Eternal love

 7. Objektvs Exchange • Objekt-orienteret kultur - • Diskrete objekter, selvstændige i relation til hinanden, ligesom stole omkring et bord • Objekterne kan arrangeres i relation til hinanden, men deres mening og funktion er den samme • Bogens indhold ændres ikke når man placerer den på et andet sted på hylden • Exchange-orienteret kultur - • Kultur lavet af kontinuerede processer, hvor tingene skal forstås i relation til hinanden • Ligesom en kæde - den er relationel • Det vigtigste er ikke hvad folk gør, men hvad der sker i mellem dem

 8. Exchange • …ligesom la ola… • …relationelle processer… • …kultur som proces… • …kommunikation for kommunikationens skyld… • …kulturelle genstande ændres fra at være analoge objekter til digitale flows…

 9. Web 2.0. sociale medier, digitale brugerkulturer • Den industrielle værdikæde – producer  distributør  konsument Begrænset feedback fra konsumenten • Produseren – (som producer) indhold  produser indhold (som bruger) • ”Productiveusers, or produsers, engage in the act of produsage” (s. 23) • Bruger-genereret indhold – prosumenter – produsers - creativeaudiences – collaborators – interactiveaudience: • Teoretisk snak? Ny paradigme? Emanicpation/empowerment? Kolonisering? Mere af det samme? Information overload?

 10. Produsage – Keyprinsipper • Åbne for deltagelse – fælles evaluering • inklusiv, kvaliteten bliver bedre hvis flere deltager, at motivere deltagere til at bruge deres viden på bedst tænkelige måde, også lidt bigbrother over evalueringen • Flydende heterarki • netværksstruktur, ikke hierarkisk, som flydende fluks • Ufærdige produkter, vedvarende processer • evolutionære processer som skal forbedre indholdet for fællesskabet – open source software • Fælles ejendom, individuel belønning • social kapital

 11. Brugerdreven remix kultur • 3 teknologiske kendetegn ved informationalisme: • Selv-ekspanderede processer (størrelse, kompleksitet, hastighed) • Kan rekombineres digitalt • Fleksibel distributionsplatform (interaktiv, digital networking) • Digitale kulturproduktioner kan downloades, remixes, distributeres og gendistributeres • ’processes of massself-communication’

 12. Brugerdreven remix kultur • Mange kulturelle objekter ændres fra at være analog objekter, til at være digital flows • Det bliver sværere at skelne mellem det fikserede og det flydende, objekter og ’exchange’ • Copy and paste, remiks, sampling og andre basale digitale handlinger gør det meget nemt at forvandle ’fikserede objekter’ til ’flydende udvekslinger’ • RW (read-write) kulturer – RO (read-only) kulturer • Creative commons licensen

 13. RO kultur – RW kultur • Lovkultur / RO kultur • Få producenter, mange konsumenter, streng men uklar ophavsret, lyst til at bruge teknikken, propaganda kampagner og store media og kulturindustrielle virksomheder til at kontrollere • Adgangskultur /RW kultur • Fri adgang til kreativt materiale, forståelse for at bruge andres værker til nyskabelse • Samarbejde, bruger-genererede media produktioner, fri og åben software, reference-værker som Wikipedia, åben adgang til journaler og musik • Fri adgang til kulturens “kode”, til materialet der skaber kulturen, er en forudsætning for at kreativitet kan trives • Åben adgang og fri distribution

 14. Cult of the amateur? ‘Because democratization, despite its lofty idealization, is undermining truth, souring civic discourse, and belittling expertise, experience, and talent’ (p. 15) Threatens the future of cultural institutions ‘The free, user-generated content spawned and extolled by the Web 2.0 revolution is decimating the ranks of our cultural gatekeepers, as professional critics, journalists, editors, musicians, moviemakers, and other purveyors of expert information are being replaced by amateur bloggers, hack reviewers, homespun moviemakers, and attic recording artists. Meanwhile, the radically new business models based on user-generated material suck the economic value out of traditional media and cultural content’ (p. 16)

 15. Remixmanifesto

 16. Johnny Cash

 17. Eduardo Navas • Sampling som værende kritisk praksis i remix teori og kritisk teori • Mashups som værende regressiv - når 2 sange er sammenstillet, ofte til at promovere varen (Christina Aguilera og Strokes) • Mashups som værende refleksiv – web 2.0 applikationer (for det meste udenfor musikkens verden) – newsfeedremixes, kort med specifikke informationer • Regressiv mashup kan forstås som remix indenfor musikken (extendedremix, selectiveremix, reflexiveremixog megamix) • … men refleksiv mashups er anderledes, da de kan defineres som regenarativeremixes…. (se s. 158 for yderligere forklaringer)

 18. Regenenerativeremix • Regenerative remix – ’a recombination of content and form thatopens the space for Remix to become a specificdiscourseintimatelylinked with new media culture. The Regenerative Remixcanonlytakeplacewhenconstantchange is implemented as a elemental part of communication, whilealsocreatingarchives´(s. 158) • Dets validitet ligger i funktionaliteten og man ser det tit i software mashups – her sammenstiller man 2 eller flere elementer som bliver hele tiden opdateret – de er simpelt hen designet til at ændres ud fra det digitale flow • ’The principle of the Regenerative Remix is to subvert, not to recognise but to be of practical use. In thisregard Google news is a basic Regenerative Remix. Google does not produceanycontent but merelycompiles – mashes up – material from major newspapersaround the world’ (s. 162) • Remix som diskurs

 19. Facebook som regenerative remix