matej korv n cesta k moh skej katastrofe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Matej Korvín Cesta k moháčskej katastrofe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Matej Korvín Cesta k moháčskej katastrofe - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Matej Korvín Cesta k moháčskej katastrofe. Ivana Húsková, 1.B. Vláda Mateja Korvína 1458-1490. 1458 - uhorské stavy zvolili mladšieho syna Jána Huňadyho za uhorského kráľa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Matej Korvín Cesta k moháčskej katastrofe' - callie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vl da mateja korv na 1458 1490
Vláda Mateja Korvína1458-1490
 • 1458- uhorské stavy zvolili mladšiehosynaJánaHuňadyho za uhorského kráľa
 • V máji 1458 porazil bratríkov pri Blatenskom Potoku- kapitán Axamit padol v boji, Talafúz ušiel so zvyšnými bratríkmi do Poľska, kde sa uchýlil aj Ján Jiskra.
 • po Jiskrovom návrate z Poľska sa zvyšky bratríkov pridali k nemu a spolu bojovali proti Matejovi
 • za pomoci Fridricha III. a Juraja Poděbratského sa Jiskra zmieril s Matejom Korvínom- Jiskra povýšený na uhorského baróna
slide3
posledný bratrícky tábor pri Veľkých Kostoľanoch dobyl Matej v roku 1467=> vodcu Švehlu a ďalších kapitánov dal Matej popraviť, radových vojakov prijal do svojho čierneho vojska ako žoldnierov
 • po likvidácii bratríkov podnikol tri výpravy proti tureckej ríši, kde dosiahol iba čiastočné úspechy
 • hneď potom sa obrátil proti českému kráľovi Jurajovi Poděbratskému (boje 1468 - 1471)
 • 1469- po dobytí Moravysa Matej dal v Olomouci zvoliť časťou českej a moravskej šľachty za českého kráľa
 • po smrti Juraja Poděbratského sa stal nepriateľom Mateja Korvína aj Vladislav Jagelovský, ktorému Poděbratský ponúkol český trón
slide4
1479- dohoda medzi Matejom Korvínom a Jurajom Poděbratským=> Morava, Sliezsko a Lužice ostali v Matejových rukách a po jeho smrti sa mali vykúpiť za 400 000 dukátov, v prípade smrti Vladislava Jagelovského sa mal Matej stať českým kráľom
 • vo vnútornej politike obmedzil moc vysokej šľachty, vymenil najvyšších hodnostárov v krajine
 • udelil župnú hodnosť dedične
 • obnovil placetum regium- svojvoľne udeľoval cirkevné hodnosti (ostrihomské arcibiskupstvo udelil 7-ročnému Hypolitovi d`Este, príbuznému kráľovnej Beatrice)
 • daňovými reformami trojnásobne zvýšil svoje príjmy- zaviedol daň z komína (každá usadlosť platila jeden zlatý)
 • vojenskú daň (subsídium)
kr dobrze
Kráľ „Dobrze“
 • po smrti Mateja Korvína (1490)- boje o trón =>zvíťazil Vladislav II. Jagelovský, ktorý mal povesť dobráckeho a neschopnéhopanovníka(kráľ „Dobrze“)
 • Vytvorenie uhorsko-českej únie
 • Zaviazal sa, že nebude vyberať dane zavedené Matejom Korvínom, čímpodlomil základy ekonomiky
 • s Maximiliánom I. uzavrel zmluvu o vzájomnom nástupníctve; Maximilián sa vzdal nárokov na Uhorský trón a Vladislav sa vzdal Matejových výbojov v Rakúsku
d ovo povstanie po iatky nevo n ctva
Dóžovo povstaniepočiatky nevoľníctva
 • nedostatočný vplyv kráľovskej moci umožňoval šľachte úplne svojvoľne postupovať voči poddaným
 • celková zlá hospodárska situácia a sociálne napätie viedli v roku 1514 k vypuknutiu sedliackeho povstania, ktoré viedol sedmohradský zeman Juraj Dóža
 • povstanie bolo potlačené a Juraj Dóža ako „sedliacky kráľ“ bol upálený na rozžeravenom tróne
 • výsledkom povstania boli drastické zákony, ktoré prijal uhorský snem na jeseň 1514
 • novými zákonmi sa začalo obdobie upevnenia feudálnych vzťahov=> nevoľníctvo
 • po smrti Vladislava II. sa stal kráľom jeho syn Ľudovít II. (1516- 1526)
rozvrat hospod rstva ban cke povstanie
Rozvrat hospodárstvabanícke povstanie
 • v čase nedospelosti Ľudovíta II. krajinu spravovali traja miestodržitelia, neskôr regentská rada
 • celkovú anarchiu zvyšovalo zlé finančné hospodárenie, razili sa menejhodnotné medené mince- nepokoje a štrajky
 • to vyústilo do baníckeho povstania- stredisko Banská Bystrica
 • povstanie sa podarilo potlačiť- nad vzbúrencami vyniesli kruté tresty
 • Od začiatku 20. rokov silnel tlak Osmanskej ríše- sultán Sulejman dobyl Belehrad, Šabac a Zemuň- Uhorsko nemalo medzinárodnú podporu v protitureckom boji=> európske mocnosti znepriatelené
slide8
29. augusta 1526 pri Moháči- sa odohralarozhodujúca bitka medzi uhorským vojskom a tureckou armádou
 • približne 20- tisícové vojsko podľahlo tureckej presile
 • Kráľ Ľudovít II. sa utopil pri úteku v dunajských močiaroch
 • Po bitke pri Moháči=> boje o trón medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským
 • Turci bezprostredne ohrozovali Slovensko, ktoré muselo niesť hlavnú ťarchu protitureckého zápasu
ad