c m realitzarem una enquesta
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cóm realitzarem una Enquesta?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Cóm realitzarem una Enquesta? - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Cóm realitzarem una Enquesta?. L’Enquesta. Aquesta eina és molt utilitzada a diferents camps d’investigació. Es vasa als qüestionaris com mitjà principal per obtenir la informació.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cóm realitzarem una Enquesta?' - callie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l enquesta
L’Enquesta

Aquesta eina és molt utilitzada a diferents camps d’investigació.

Es vasa als qüestionaris com mitjà principal per obtenir la informació.

És una tècnica de recopilació d’informació molt poc invasiva a la que l’enquestat plasma les respostes al paper.

En dissenyar l’enquesta i elaborar el qüestionari hem de tenir en compta els recursos (tant humans com materials) dels que es disposen, per la recopilació i per la lectura informació. Aquests factors permetran un disseny eficaç.

caracter stiques de l enquesta
Característiques de l’Enquesta
 • Permeten recuperar informació sobre successos presenciats pels entrevistats.
 • Permeten estandarditzar dades per un anàlisi posterior, obtenint gran quantitat de dades a un preu baix i en un període de temps curt.
 • És la tècnica idònia per l’estudi d’actituds, valors, creences i motius.
 • S’adapten a tot tipus d’informació i població.
enquestes de fets enquestes d opini
Enquestes de fets Enquestes d’opinió

Les enquestes de fets es fan de aconteixements del passat

Las enquestes d’opinió tenen per objectiu conèixer el que el públic pensa d’un determinat tema.

etapes a l elaboraci d una enquesta
Etapes a l’elaboració d’una Enquesta
 • 1. Has de definir els objectius que pretens obtenir de l’enquesta.
 • 2. Has de decidir quina és la població a que dirigiràs l’enquesta.
 • 3. Has de determinar les preguntes del qüestionari d’acord al que es necessita observar.
 • 4. Has de determinar l’ordre de les preguntes.
 • 5. Has d’establir una hipòtesi de resposta a les preguntes
 • 6. Has de realitzar l’enquesta.
 • 7. Has d’analitzar els resultats de l’enquesta.
1 definir els objectius de l enquesta
1. Definir els objectius de l’Enquesta
 • Has de tenir clars els objectius que pretens obtenir de l’enquesta.
 • Has d’elaborar una sèrie de preguntes que s’han de poder contestar amb l’anàlisi dels resultats de l’enquesta.
 • Els objectius condicionaran tant la població objectiu de l’enquesta com el tipus de preguntes del qüestionari
2 poblaci a que es dirigir l enquesta
2. Població a que es dirigirà l’Enquesta.
 • La població ha de triar-se en funció dels objectius.
 • Ha de ser prou significativa (número d’enquestats)
 • Ha de ser prou representativa (tipus de població)
3 disseny del q estionari
3. Disseny del qüestionari

Els qüestionaris estan formats per preguntes.

Aquestes han de ser excloents i exhaustives.

Això vol dir que una pregunta no pot produir dues respostes i que ha de tenir resposta.

Les preguntes es poden classificar per la seva:

 • Forma de resposta
 • Contingut.
classificaci de les preguntes per la seva forma de resposta
Classificació de les Preguntes per la seva forma de Resposta

Preguntes tancades: consisteixen en proporcionar al subjecte observat una sèrie d’opcions per que esculli una, com resposta.

Tenen l’avantatja de que poden ser processades fàcilment i la seva codificació es facilita.

Però té la desavantatge de que si estan mal dissenyades las opcions, el subjecte enquestat no trobarà l’opció que el desitja.

Preguntes obertes: consisteixen en deixar totalment lliure al subjecte observat per expressar-se.

Tenen l’avantatja de proporcionar una major riquesa a les respostes; però complica el procés de tractament de la informació.

Una possible solució és portar a terme un procés de categorització, el qual consisteix en estudiar el total de respostes obertes obtingudes i classificar-les en categories.

clasificaci de les preguntes d acord amb el seu contingut
Preguntes de identificació: edad, sexe, professió, nacionalitat, etcètera.

Preguntes de fet: referides a esdeveniments concrets.

Preguntes de acció: referides a activitats dels enquestats.

Preguntes d’informació: per saber els coneixements del enquestat.

Preguntes d’intenció: per conèixer la intenció del enquestat.

Preguntes d’opinió: per conèixer la opinió del enquestat.

Clasificació de les Preguntes d’Acord amb el seu Contingut
orientacions per elaborar el q estionari d una enquesta
Orientacions per elaborar el qüestionari d’una Enquesta
 • 1. Llenguatge clar i adaptat a la població que deu respondre.
 • 2. Eliminació de ambigüitats a la formulació de les preguntes, per evitar generar confusió.
 • 3. Plantejament d’una única qüestió per pregunta.
 • 4. Absència de suposicions implícites als textos de les preguntes.
 • 5. A la redacció de la pregunta no deu estar suggerida cap de les respostes.
 • 6. Anonimat de les respostes, para garantir tant la confidencialitat de les mateixes com la seva veracitat.
 • 7. Format senzill, que faciliti la seva cumplimentació: diferenciació clara de cada pregunta, espai suficient per respondre, redacció correcta, lletra fàcilment llegible, etc.
 • 8. La redacció, i el vocabulari, han d’estar d’acord amb la població que serà objectiu de l’enquesta, tenint en compta la seva edat, nivell cultural, i nivell socioeconòmic.
decisions sobre el contingut de les preguntes
Es necessària la pregunta? Serà útil?

Es necessita més d’una pregunta sobre aquest particular?

Compten els informants amb les dades necessàries per contestar la pregunta?

Necessita la pregunta ser més concreta, per tal que sigui entesa correctament?

Decisions sobre el contingut de les preguntes:
decisions sobre el contingut de les preguntes1
Es pot interpretar malament la pregunta? Conté frases poc clares?

¿Es enganyosa la pregunta per culpa de implicacions que no es veuen?

Està el contingut de la pregunta polaritzat en una direcció?

Donaran els informants la informació que se’ls demana?

Decisions sobre el contingut de les preguntes:
decisions sobre la forma de resposta de la pregunta
Es pot contestar millor la pregunta amb un imprès que fiqui la contestació amb una marca (o contestació curta d’una o dues paraules, o un número), o de resposta lliure?

Si s’utilitza la contestació per una marca, quin és el millor tipus de qüestió: selecció múltiple, o d’escala?

Es fàcil, definida, uniforme i adequada a la finalitat, la forma de resposta?

Decisions sobre la forma de resposta de la pregunta:
4 determinar l ordre de les preguntes
Pot considerar-se influïda pel contingut de les contestacions precedents a la pregunta?

Està dirigida la pregunta en una forma natural? Està en correcte ordre?

Apareix la pregunta massa d’ora o massa tard des del punt de vista de despertar interès per que rebi l’atenció suficient?

4. Determinar l’ordre de les preguntes
5 establiment d una hip tesi de resposta
5. Establiment d’una hipòtesi de resposta
 • Has de realitzar el qüestionari tu mateix considerant el que penses que sortirà finalment quan facis l’enquesta a la població
 • Desprès has de confrontar els resultats reals de l’enquesta amb la hipòtesi inicial
6 realitzaci de l enquesta
6. Realització de l’enquesta
 • Has de considerar els mitjans humans de que puguis comptar (enquestadors)
 • Al moment de fe l’enquesta has de mirar de no condicionar al enquestat (l’enquesta ha de ser autoexplicativa)
7 an lisi de resultats l enquesta
7. Anàlisi de resultats l’enquesta
 • Mitjançant un informe de resultats de l’enquesta que ha de contenir:
   • Gràfics de resultats estadístics de les preguntes tancades.
   • Ordenació en diferents categories de les diferents respostes a les preguntes obertes.
   • Informe de relació dels resultats obtinguts amb els inicials objectius de l’enquesta.
   • Informe de relació dels resultats obtinguts amb les hipòtesis inicials de respostes a les diferents preguntes.
the end
THE END
 • T’animes a fer una enquesta?
ad