great is thy faithfulness n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Great Is Thy Faithfulness PowerPoint Presentation
Download Presentation
Great Is Thy Faithfulness

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Great Is Thy Faithfulness - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Great Is Thy Faithfulness. Great is thy faithfulness O God my Father There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassions they fail not As Thou has been Thou forever will be. Great is thy faithfulness ! Great is thy faithfulness Morning by morning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Great Is Thy Faithfulness' - callie-sweet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
great is thy faithfulness
Great Is Thy Faithfulness
 • Great is thy faithfulness
 • O God my Father
 • There is no shadow of
 • turning with Thee
slide2
Thou changest not
 • Thy compassions
 • they fail not
 • As Thou has been
 • Thou forever will be
slide3
Great is thy faithfulness !
 • Great is thy faithfulness
 • Morning by morning
 • new mercies I see
slide4
All I have needed
 • Thy hand hath provided
 • Great is thy faithfulness
 • Lord unto me
slide5
Summer and winter and
 • springtime and harvest
 • Sun moon and stars
 • in their courses
 • above
slide6
Join with all nature
 • in manifold witness
 • To thy great faithfulness
 • Mercy and love
slide7
Great is thy faithfulness !
 • Great is thy faithfulness
 • Morning by morning
 • new mercies I see
slide8
All I have needed
 • Thy hand hath provided
 • Great is thy faithfulness
 • Lord unto me
slide9
Giê-hô-va ôi sự thành tín
 • Chúa rất lớn thay
 • Không bóng biến thiên,
 • muôn đời Ngài
 • luôn vững chãi
slide10
Ngài không thay đổi,
 • đức yêu thương
 • vô cùng rộng dài
 • Thật xưa đã có,
 • hôm nay, mai sau
 • còn hoài
slide11
Thánh Chúa thành tín dường nào
 • Thánh Chúa thành tín biết bao
 • Ngày thêm tươi mới
 • lòng tôi cảm thấy
 • ơn dào
slide12
Ðiều tôi nhu yếu Chúa
 • ban cho dư dật
 • dường nào
 • Lòng thành tín
 • Chúa trên tôi
 • rộng lớn làm sao
slide13
Thu, đông, xuân qua,
 • hạ lại đến, tám tiết
 • vãng lai,
 • Giăng bủa trên không
 • tinh nhật nguyệt
 • luân chuyển mãi
slide14
Toàn thiên nhiên giới
 • chứng minh
 • luôn thiên đại vạn đại
 • Về thành tín lớn,
 • khoan nhân,
 • yêu thương
 • trong Ngài
slide15
Thánh Chúa thành tín dường nào
 • Thánh Chúa thành tín biết bao
 • Ngày thêm tươi mới
 • lòng tôi cảm thấy
 • ơn dào
slide16
Ðiều tôi nhu yếu Chúa
 • ban cho dư dật
 • dường nào
 • Lòng thành tín
 • Chúa trên tôi
 • rộng lớn làm sao
slide17
Great is thy faithfulness !
 • Great is thy faithfulness
 • Morning by morning
 • new mercies I see
slide18
All I have needed
 • Thy hand hath provided
slide19
Great is thy faithfulness
 • Great is thy faithfulness
 • Great is thy faithfulness
 • Lord unto me