xv b l m let m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XV.BÖLÜM İLETİŞİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
XV.BÖLÜM İLETİŞİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

XV.BÖLÜM İLETİŞİM - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

XV.BÖLÜM İLETİŞİM. Sosyal Sınıf Kavramı. Bir toplumun aralarında ayrıcalık, sınırlılık, ödül ve yükümlülük bakımından farklar bulunan kendi içlerinde bir ölçüde uyumlu iki ya da daha çok tabakaya bölünmesi durumudur. Her sınıfın kendi içinde uyumlu olması görecelidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

XV.BÖLÜM İLETİŞİM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosyal s n f kavram
Sosyal Sınıf Kavramı
 • Bir toplumun aralarında ayrıcalık, sınırlılık, ödül ve yükümlülük bakımından farklar bulunan kendi içlerinde bir ölçüde uyumlu iki ya da daha çok tabakaya bölünmesi durumudur.
 • Her sınıfın kendi içinde uyumlu olması görecelidir.
 • Kişi zamanla sınıf değiştirebilir.
  • Bir alt sınıftan bir üst sınıfa geçebilir.
  • Bir birey içinde bulunduğu sınıfı her zaman kabul etmeyebilir.
 • Birey içinde bulunduğu sosyal sınıfa karşı taşıdığı eğilimler vardır
  • Bir üst sınıfa benzemek isteyebilir.
  • Kendi sınıfını aşma ve kendini göstermek isteyebilir.
  • Bulunduğu sınıfı benimseyebilir.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

haberle me modeli
Haberleşme Modeli

Gönderici

Mesaj

Medya

Alıcı

Yorumlama

Geri Bildirim

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

haberle me
Haberleşme

Haberleşme iki taraf arasındaki bilgilendirme alış-verişini ifade eder.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

leti im s reci
İletişim Süreci

Şifre

çözücü

Fikrin

Mesaja

Dönüştürül

mesi

Gürültü

Verilmek

İstenen

fikir

Medya ve

insanlar

Anlama

yorumlama

İlgili

Kurum

yada

Örgütlerin

Söylemek

istedikleri

Söz,yazı

resim

Görüntü

Hareket

davranış

Gazete,

Dergi,TV

Radyo,

Afiş,ilan

Sinema

Tiyatro

insanlar

Algılama

Yorumlama

Tutum

Davranış

seçim

Hedef

Kitle

Toplum

Geri Bildirim

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

leti im kavram
İletişim Kavramı

İletişim taraflar arasında (kişi, grup, örgüt) sadece bilgi alış-verişi olarak görülmemelidir. İletişim; etkilemeyi, görüş birliği sağlamayı amaçlayan bir faaliyettir. Yalnızca söz, yazı, görüntü, resim, fotoğraf gibi etkinlikler yeterli değildir.Vücut dilinin kullanılması buna örnektir.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

leti im bir y netim s recidir
İletişim bir yönetim sürecidir.
 • Hedef kitleleri bilgilendirmek,
 • İkna etmek,
 • Etkilemek ve yönlendirmek için belirli faaliyetlerin belli bir sıra ile adım adım yürütülmesini gerektirir.

İletişim için en önemli şey iletilmesi gereken bir fikrin olmasıdır. Bu fikir algılamayı sağlamaya, öğretmeye, ikna etmeye, etkilemeye, tutum oluşturmaya, geliştirmeye yada eyleme yöneltmeye dönük olmalıdır.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

leti im s reci faaliyetleri
İletişim Süreci Faaliyetleri
 • Gönderici (kaynak)
  • Kaynak; fikri üretenle onu mesaja dönüştüren ve medya kararlarını veren örgüt ve kişilerdir.
 • Göndericiden kaynaklanan iletilişim başarısızlıkları:
  • Fikri ve kodlamayı doğru yapmamış olabilir.
  • Ürettiği mesaj fikri tam olarak yansıtmıyor olabilir
  • Üretilen mesajı alıcı tarafından geniş yada dar bir biçimde ele alınır ve farklı yorumlanabilir.
  • Mesaj unutulmaya elverişli olabilir

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

kaynak ve etkinlik
Kaynak ve Etkinlik
 • Kaynağın etkinliği;
  • İletişim ortamına,
  • Mesajın uygunluğuna,
  • Kaynağın özelliğine bağlıdır.
 • Kaynağın şu özellikleride etkinlik üzerinde önemli role sahiptir:
  • İnanırlılık(credibility)
  • Çekicilik(attractiveness)
  • Güç(power)

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

mesaj
Mesaj

Gönderici ile alıcı arasındaki anlayış aktarılmasında, kaynak tarafından kodlanan ve alıcı tarafından çözümlenen, bilgilerin, fikirlerin, duyguların ve tutumların tümüdür.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

mesaj1
Mesaj

Bir fikrin inandırıcı, çekici ve güçlü biçimde kodlanarak mesaja dönüştürülmesi uzmanlık işidir.

Mesajın kodlanmasında 3 önemli özellik söz konusudur:

 • İçerik
 • Yapı
 • Biçim

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

mesaj n eri i
Mesajın İçeriği
 • Mantıksal yaklaşım,
 • Duygusal yaklaşım,
 • Korku yaklaşımı,
 • Mizah yaklaşımı,
 • Karşılaştırma yaklaşımı,
 • İlgilenim(involvment) düzeyi yaklaşımı,
 • Keyf yaklaşımı,
 • Cinsel yaklaşım.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

mesajda bulunmas gereken zellikler
Mesajda Bulunması Gereken Özellikler
 • Mesaj açık,akıcı, düzgün ve tüketicinin günlük yaşamında kullandığı dile uygun olmalıdır.
 • Değişik ve ilginç olmalıdır.
 • Kolayca anlaşılmalı ve hatırlanmalıdır.
 • İzleyicilerin tekrarlamaktan hoşnut olacakları sözcük ve dizelerden oluşmalıdır.
 • Kendi içinde çelişkili olmamalıdır.
 • İşlenen konu ve kullanılan sözcükler iç açıcı olmalıdır.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

mesajda bulunmas gereken zellikler1
Mesajda Bulunması Gereken Özellikler
 • Alışkanlıklara,geleneklere, ahlaka ve inançlara aykırı olmamalıdır.
 • Vaat edici sözler içermelidir.
 • Korku yaratmamalıdır.
 • Malla uyumlu olmalıdır.
 • İnandırıcı olmalıdır.
 • İletişim araçları ile uyumlu olmalıdır.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

mesaj retmede 4 temel strateji
Mesaj üretmede 4 temel strateji
 • Erken davranma
 • Satış önerisi
 • Marka imajı
 • Konumlandırma stratejileri

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

leti im ara lar
İletişimde başarılı olabilmek için, tüm pazarlama bileşenlerini uyum içinde kullanmak gerekir.

Ulaşılmak istenen hedef kitleye,sunulacak mesajın içeriğine ve ürün özelliğine bağlı olarak, etkinlikler farklılık gösterir.

İletişim Araçları

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

a zdan a za leti im word of mounth
Ürün ve hizmetler hakkında insanların kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunmasına ağızdan ağıza iletişim denir.

Taraflar arasında gerçekleşen ürün ve hizmet konulu iletişim ticari bir amaç gütmez.

Ağızdan ağıza iletişim günlük hayatta kendiliğinden gerçekleşir.

Ağızdan ağıza iletişim sonuç odaklıdır.

Ağızdan Ağıza İletişim(Word-Of-Mounth)

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

a zdan a za leti imin zellikleri
Ağızdan Ağıza İletişimin Özellikleri

Yönü

Pazarlama bakış açısıyla ağızdan ağıza iletişim pozitif ya da negatif yönlü olabilir.

 • Pozitif yönü olan türü marka, ürün, hizmet yada kurum hakkında olumlu deneyimlerin ya da memnuniyetin başka insanlara anlatılması şeklinde gerçekleşir.
 • Negatif yönlü ağızdan ağıza iletişim ürün ya da hizmette yaşanan memnuniyetsizliklerin ya da kötü deneyimlerin başkalarına iletilmesidir.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

a zdan a za ileti im t rleri
Ağızdan ağıza iletişim türleri

Olumlu ağızdan

Ağıza iletişim

Olumsuz

Ağızdan ağıza

iletişim

İletişim yokluğu

(-)

(+)

İyi yada

Uygun ürün

Hizmet yada kurum

Üstün ürün,

Hizmet yada

kurum

Kötü ürün

Hizmet yada

kurum

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

zamanlama
Zamanlama

Ağızdan ağıza iletişim satın alma öncesinde ve sonrasında gerçekleşir.

Satın alma öncesinde olana ‘girdi’, sonrasında olana ‘çıktı ağızdan ağıza iletişim’ denir.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

sat nalma karar s reci
Satınalma Karar Süreci

Problem

tespiti

Bilgi

Alma

Alternatiflerin

Değerlendirilmesi

Satın

Alma

Kararı

Satın

Alma

Sonrası

Davranışlar

Girdi

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

girdi olarak wom
Tüketiciler daha önceden hiç satın almadıkları bir ürün veya hizmeti satın alma kararı verirken,belirsizliği azaltmak ve riskten kaçmak isterler.

Tüketiciler hizmet satın alırlarken kişisel bilgi kaynaklarına mal alımınkinden daha fazla ihtiyaç duyarlar.

Ağızdan ağıza iletişim hizmet sektöründe oldukça önemlidir çünkü hizmetlerin karakteristiği buna uygundur.

Girdi Olarak WOM

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

kt olarak wom
Tüketiciler genellikle bir satın alma sonrası yaşadıkları deneyimleri bir başkasına anlatma eğilim gösterirler.Çıktı Olarak WOM

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

taraflar
Taraflar

Ağızdan ağıza iletişimin iki tarafı vardır.

 • Verici (communicator)
 • Alıcı (listener, receiver)

Bunların dışında kodlama, kod çözme ve gürültü kavramlarını da iletişim sürecine katmak gerekmektedir.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

slide25
Ağızdan ağıza iletişimde tüm tüketiciler alıcı tarafı olabilirler.

Tavsiye arayan taraf alıcıdır. Fakat her durumda ve herkesten bilgi aranmayabilir. Güvenilir bir kaynak ve alıcının motivasyonu ağızdan ağıza iletişimin şartlarındandır.

Alıcı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

al c y memnun eden fakt rler
Dichter’e göre alıcıyı motive eden faktörler şunlardır:

Ticari otoriteler,

Ünlüler,

Uzmanlar,

Ortak ilgi alanları,

Kişisel yakınlık,

İyi niyetli insanlardır.

Alıcıyı Memnun Eden Faktörler

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

verici
Firma tarafından başlatılan; bazı firmalar tüketicileri kendi ürünleri hakkında aile ve arkadaş çevresinde konuşmaları için özendirirler. Bir diğer yol da firmaların çapraz yönlendirme yaparak müşterilerine diğer firmayı önermeleridir.

Firma tarafında başlatılmayan;müşterilerin birbirine bahsetmesi şeklinde gelişir. Firma tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Fikirler ve deneyimler paylaşılır.

Verici

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

vericiye ait fakt rler
Vericiye Ait Faktörler

Vericiyi ağızdan ağıza iletişime geçme konusunda motive eden faktörler şunlardır:

 • Ürün bilgisi(product involvement)
 • Kişisel ilgi-kendini doğrulama (self involvement-self confirmation)
 • Mesaj ilgisi
 • Diğer ilgiler

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

pazar kurdu
Pazar Kurdu

Pazardaki birçok ürün hakkında bilgi sahibi olan, alışveriş yapılacak yerleri bilen ve diğer insanlarla konuşmaları başlatan ve onlardan pazar hakkında gelen sorulara cevap veren insanlara ‘Pazar kurdu’ denir.

Tanımlardan da anlaşılabileceği gibi pazar kurdu hem pazar bilgisine, hem deneyime hem de diğerlerini etkileme gücüne sahiptir.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

pazar kurduna y nelik stratejiler
Pazar Kurduna Yönelik Stratejiler
 • Firma bir pazar kurdunun sorumluluk sahibi olma, kişiliğini tutundurma çabalarıyla motive ederek ve gerilim yaratarak kullandığı ürünün faydalarını başkalarına anlatmaya teşvik edebilir.
 • Pazar kurtlarını yeni ürün bilgisine sahip bir grubun parçası yapmak da işe yarayabilir.
 • Pazar kurtları ürünün iyi özellikleri yanında yaşadıkları olumsuz tecrübeleri de başkalarına anlatabilirler.
 • Tüketicilerin ve pazar kurtlarının iletişimde bulunabileceği ve bilgilerini paylaşabileceği ortamlar yaratabilirler.
 • Pazar kurtlarını teşvik etmek için onlara indirim kuponları yada numuneler verebilirler.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

a zdan a za leti im s reci
Ağızdan Ağıza İletişim Süreci

İki Kademeli Akış

Kitle iletişim

Araçtarı

Tüketici 1

(Etkileyici)

Tüketici 2

(Etkilenen)

1.

adım

2.

adım

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

a zdan a za leti im s reci1
Ağızdan Ağıza İletişim Süreci

Çok Kademeli Akış

Adım 1a

Adım 2

Kitle iletişim

araçları

Fikir liderleri

Fikir alanlar

Adım 3

Adım 1b

Bilgi alanlar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

slide33
Olumlu Ağızdan Ağıza İletişime İten Sebepler
 • Alturizm; başkaları için karşılık beklemeden bir şeyler yapmak anlamına gelir.
 • Ürün ilgisi; ürünü kullanmanın neden olduğu gerilim yada heyecana denir.
 • Kendini geliştirme; tüketiciler yaşadıkları sosyal çevreden bağımsız değildirler.
 • Firmaya yardım etmek

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

slide34
Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişime İten Sebepler
 • Kızgınlığını azaltma
 • İntikam
 • Tavsiye arama
 • Alturizm

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

negatif a zdan a za leti im ve ikayet davran
Negatif Ağızdan Ağıza İletişim ve Şikayet Davranışı
 • Tüketiciler bir ürün veya hizmetten memnun kalmadıklarında
  • ürün veya hizmeti aldıkları yere şikayet ederler
  • negatif ağızdan ağıza iletişim yoluyla başkalarına bu durumdan bahseder,
  • ürünü almayı keserler
  • hepsini bir arada yaparlar.
 • Memnuniyetsizliğin derecesi arttıkça bu davranışların özellikle negatif ağızdan ağıza iletişimin görülme olasılığı artar.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

olumsuz a zdan a za leti imi etkileyen fakt rler
Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişimi Etkileyen Faktörler
 • Bireysel faktörler
  • Kendine güven
  • Sosyallik
  • Sosyal sorumluluk
  • Şikayete karşı tutumlar
  • Firmanın algılanan şöhreti
  • Genel olarak işe/sektöre karşı tutum
  • Ürün ilgisi

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

olumsuz a zdan a za leti imi etkileyen fakt rler1
Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişimi Etkileyen Faktörler
 • Durumsal Faktörler
  • Satın alma kararı ilgisi;İnsanlar genellikle finansal, fonksiyonel ve sosyal riskin çok belirgin olduğu durumlarda ürüne fazla ilgi gösterirler. Yani kendi satın alma kararıyla ilgili yüksek oranda ilgi gösteren tüketiciler negatif ağızdan ağıza iletişime düşük ilgi gösterenlerden daha yatkındır.
  • Başkalarına yakınlık; sosyal çevre,başkalarına yakınlık, çevrenin karakteristiği ve roller negatif ağızdan ağıza davranışını etkiler.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI