personaleledelse hvad er god personale ledelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personaleledelse - hvad er god personale ledelse? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personaleledelse - hvad er god personale ledelse?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Personaleledelse - hvad er god personale ledelse? - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Personaleledelse - hvad er god personale ledelse?. Ny i leder-rollen. Myter Realitet. Bytteforhold mellem organisation/ ledelse og medarbejdere Efterspørges på arbejdspladsen Efterspørges hos medarbejder - løn -arbejdskraft/timer - personlig og faglig udvikling - fleksibilitet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personaleledelse - hvad er god personale ledelse?' - calla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ny i leder-rollen

Myter Realitet

slide3

Bytteforhold mellem organisation/ ledelse og medarbejdere

Efterspørges på arbejdspladsen Efterspørges hos medarbejder

- løn -arbejdskraft/timer

- personlig og faglig udvikling - fleksibilitet

- udfordringer - kreativitet

- godt arbejdsmiljø - udviklingsevne

- medbestemmelse - omstillingsparathed

- interessante jobs - engagement

- kompetenceudvikling - initiativ

- karrieremuligheder - loyalitet

- dygtig ledelse

slide4

De bedste organisationer:

Har en stærk værdidrevet kultur hvor al adfærd er sammenstemt med værdierne

Giver vedholdende opbakning til læring og fornyelse

Tilpasser sig løbende, baseret på feedback indefra og fra omgivelserne

Laver strategiske alliancer såvel internt som med eksterne partnere,

kunder og leverandører

De er villige til at tage risici og eksperimentere

Har et balanceret værdibaseret koncept for måling og styring

Colling og Porras

slide5

Værdibaseret ledelseVærdibaseret ledelses tager udgangspunkt i menneskelige værdier i en virksomheds kontekst - eks. "Det er ok at lave fejl, når blot man lærer af det"Tager udgangspunkt i hvad der er positivt og negativtog handler om adfærdGode værdier er vedkommende, kommunikerbare, enkle og robuste over tidVærdier skal danne grundlag for tillid mellem medarbejderne og medarbejderne og ledelsen

slide6

Om værdier:

Virksomhedens værdier er de fælles værdier,

der danner en del af rammerne for medarbejdernes

frihed til i arbejdssituationer at beslutte og handle

som han/hun finder bedst.

Værdier i praksis:

Handler om at oversætte værdierne til daglig handling

og bruge værdierne aktivt i den daglige opgave løsning

slide7

Øvelse:

1. Formuler 4 værdier og forklar hvad de indeholder

2. Hvordan udmøntes de i praksis?

slide8

COWI (eksempel):

 • Integrity
 • Respect
 • Informal communication
 • Consensus
 • Independence
 • Professional level
 • Freedom
det personlige lederskab
Det personlige lederskab

Kompetenceudvikling - Definition

Kompetence forstås her som viden, færdigheder og holdninger, der bringes i spil og omsættes i konkret handling.

Kompetenceudvikling er derfor udvikling af viden, færdigheder og holdninger, som herefter sættes i spil og omsættes i konkret handling.

det personlige lederskab1
Det personlige lederskab

Kompetenceudvikling

Fokus på andet end ”dagen og vejen” – det kræver, at både medarbejdere og ledere sætter et andet perspektiv på arbejdet og arbejdspladsen.

Der skal tænkes på organisationens strategi og opgaver i et fremadrettet perspektiv samtidig med, at den enkelte medarbejder og leder skal fokusere på udviklingspotentiale i relation til både nuværende og fremtidige opgaver.

det personlige lederskab2
Det personlige lederskab

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling omfatter mere end en vurdering af, hvilket kursus, en konference mv. man vil deltage i.

Det handler ofte om at udvikle sine kompetencer og således blive ”klædt” på til at varetage nuværende opgaver på en ny og kvalitativt bedre måde eller at blive ”klædt” på til at varetage nye og mere komplekse opgaver.

Eksempler: personlig udvikling, bedre til at kommunikere eller formidle, bedre til at holde oplæg/indlæg for større forsamlinger. Det kan også være mere opgaverettede så som blive bedre til at strukturere sit arbejde, blive mere målrettet mv.

slide12

Personale ledelse er også kompetenceudvikling

Medarbejderne skaber selv motivation i en kreativ proces

Nye rammer og tilrettelæggelse af arbejdet skaber udvikling

Ny organisering og kompetenceudvikling understøtter hinanden

Medansvar og selvbestemmelse skaber udvikling

Topledelsen skal stå bag - men andre kan være drivkraften

Ledelsesmæssig opmærksomhed er en selvstændig motivationsfaktor

Gensidig tillid og dialog er en forudsætning for succes

Mellemlederne er ofte nøglepersoner i udviklingsprojekter

Forudgående læring understøtter organisatorisk forandring

Udvikling og forandring tager tid

det personlige lederskab3

Det personlige lederskab

MUS

Medarbejderudviklingssamtale

Det årlige kvalitetstjek

Udviklingsfokus

Må ikke træde i stedet for den daglige ledelse, og

feedback omkring opgaver og trivsel

det personlige lederskab4
Det personlige lederskab…
 • Hvordan gennemfører man MUS
  • Afklaring for medarbejder og leder før samtalen
  • Selve samtalen
  • Aftaler fremadrettet
det personlige lederskab5
Det personlige lederskab

Afklaring

 • Overvej om du blandt dine medarbejdere har medarbejdere, der kræver særlig opmærksomhed med henblik på at foretage en udvikling af den/de pågældende medarbejder/-e.
 • Overvej i den forbindelse hvad afdelingen allerede gør, som skal holdes fast i og overvej så, hvad afdelingen skal gøre anderledes eller arbejde mere med, som kan få indflydelse på de kompetencer, der er behov for.
 • Hvilke typer kompetencer er vigtige for organisationen / afdelingen og hvordan bruges de?
 • Nedskriv konkrete eksempler på, hvilke kompetencer der er relevante for afdelingen og prioritér hvilke kompetencer, der har særlig vigtig strategisk vigtighed for afdelingen.
 • Overvej hvordan du i praksis vil skabe individuelle muligheder for de forskellige kompetencer.
det personlige lederskab6
Det personlige lederskab…

Afklaring

 • Nedskriv konkrete eksempler på opgaver/områder/situationer, hvor det er oplagt at afprøve nye kompetencer i stedet for ”at gøre som i plejer”.
 • Overvej hvordan du vil udvikle de nødvendige kompetencer i din daglige ledelse.
 • Nedskriv konkrete eksempler på, hvordan du vil tackle forskellige typer af kompetencer ved at behandle medarbejderne forskelligt.
 • Hvilke opgaver skal medarbejderen varetage det næste år?
 • Hvilke mål kan opstilles for disse opgaver?
 • Hvilke forudsætninger og støtte har medarbejderen brug for med henblik på at kunne indfri målene?
 • Er der behov for konkret kompetenceudvikling i forhold disse opgaver og mål? Og i givet fald hvilken?
det personlige lederskab7
Det personlige lederskab…

Fremadrettet

 • Oplist og drøft medarbejdernes udfordringer
 • Aftal kommende indsatsområder - max 3-5
 • Efterspørg feedback af din lederstil og lederrolle
det personlige lederskab8
Det personlige lederskab

Under samtalen

 • Vær lyttende
 • Stil spørgsmål
 • Vær "interesseret" frem for "interessant"
 • Fokus på medarbejdernes potentiale frem for hvad de er mindre gode til
 • Fokus på udvikling frem for "året der gik"
det personlige lederskab9
Det personlige lederskab

Principper og adfærd i rollen - Not to do

 • - Indpisker
 • - Kontrol
 • - Instruktion
 • -Minutiøs opgaveplanlægning
det personlige lederskab10
Det personlige lederskab

Principper og adfærd + To do

 • + Konstruktiv kritik
 • + Feedback
 • + Coaching om kommende udviklingspotentialer
 • + De gode historier - hvad gik godt, hvad skal medarbejderen gør mere af
det personlige lederskab11
Det personlige lederskab

Den vanskelige samtale

Hvad er vigtigt:

 • Forberedelsen - hvad skal du vide af regler, hvad er rammen og mandatet
 • Vær ærlig, kontant og troværdig - sig tingene som de er
 • Vær klar og tydelig om de fremtidige aftaler og indsatsområder -> skriftlighed
slide23

Krav til en moderne personale leder

 • Skal kunne slippe sit ego - vær åben
 • Kend dig selv - hvad er dine egne værdier?
 • Skal kunne fungere som "rolle-model"
 • Være åbne for feedback - vær lyttende
 • Lær af modgang - det man ikke dør af lærer man af
 • Slip kontrol og magt - have ikke en for stram og fast dagsorden
 • Gør dig fri af frygt og bekymring - tag chancer
 • Være god til at netværke
det personlige lederskab12
Det personlige lederskab

Øvelse

Hvordan netværker du?

- beskriv dine forskellige netværk