Ldharidusliku petuse globaalsed v ljakutsed
Download
1 / 11

Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsed - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsed. O p pen õustaja Liisa Jääskeläinen. Õppekavaarenduse alane seminar Tallinn, 10.4.2008. Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsed Mill ine on 21. sajandi hea üldharidus ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsed' - calista-riley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ldharidusliku petuse globaalsed v ljakutsed

Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsed

Oppenõustaja Liisa Jääskeläinen

Õppekavaarenduse alane seminar

Tallinn, 10.4.2008


Ldharidusliku petuse globaalsed v ljakutsed mill ine on 21 sajandi hea ldharidus
Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsedMilline on 21. sajandi hea üldharidus?

 • üldharidus on OLULINE teave inimesest, ühiskonnast, kultuuridest ja maailmast

 • üldharidus kuulub kõigile – kaasamise põhimõte, koolituspoliitika ja igapäevaelu

 • kuivõrd on OLULISE määratlus muutunud või muutumas Soomes või Eestis lähiaastatel või nüüd koolis õppival põlvkonnal tema tööelu ajal? Mis on püsiv?

 • globaalkasvatuse suurenev vajadus – Haridusministeeriumi programm “Rahvusvahelisuse kasvatus 2010” + Euroopa GENE-võrgustik. Tere tulemast!


Ldharidusliku petuse globaalsed v ljakutsed mida t hendab globaliseerumine
Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsedMida tähendab globaliseerumine?

- majanduse globaliseerumine, globaalne turg

- tootmine, tehnoloogia, jaotussüsteemid

- poliitilised, halduslikud ja juriidilised muutused – mis toimub ELis ja muudes rahvusvahelistes organisatsioonides

- kultuuride sarnastumise oht – oma eripära tunnistamine & hoidmine – universaalsus, dialoog

- liikuvus ja liikumine (inimesed, kaubad ja kapitalid) - inimesed liiguvad turistidena, töö pärast ja ebakindlusest

- keskkonnaohud – atmosfäär, Läänemeri, looduse mitmekesisus.


Üldharidusliku õpetuse globaalsed väljakutsedKuidas saaks globaliseerumise väljakutsetega targasti tegeleda?

→ tugev kultuuriidentiteet – eestlasena Euroopas ja maailmas (kultuuripärandi tundmine, ülesanne põlvkondade ahelas, oskus toimida oma kultuuri tõlkijana)

→ rahvusvahelise koostöö oskused: keeleoskus, vastastikuse mõjutamise oskused, kultuuride tundmine

→ jätkusuutlik eluviis ja oskus edendada pidevat arengut

→ rahvusvahelisuskodumaal – multikultuurilisus kodumaal – õppekavaalane vastutus vähemuste ja sisserändajate pärast

→ maailmakodakondsus – inimõiguste eetika, aktiivne kodakondsus – riigipiire ületavad lojaliteedid


Universalism on globaaleetika aluspõhimõte.


 • Antiikaja 4 voorust:

 • ▪mõistlikkus (sofia või fronēsis, prudentia)

 • ▪meelekindlus (thymoeides või andreia, fortitudo)

 • ▪õiglus (dikaiosynē, iustitia)

 • ▪mõõdukus (sōfrosynē, temperantia)


Euroopa n ukogu lis ainfo www formin fi
Euroopa Nõukogu – lisainfo: www.formin.fi

 • Inimõigusalased lepingud, mis Soome on allkirjastanud ja ratifitseerinud või on ratifitseerimas, ning nende tähtajalised raportid

 • Euroopa inimõiguste konventsioon

 • Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta(1992)

 • Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsioon (1995)

 • Uuendatud Euroopa sotsiaalharta (ESH, 1996)

 • Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon(1987)


Ro lis ainfo www formin fi
ÜRO – lisainfo www.formin.fi

 • Inimõigusalased lepingud, mis Soome on allkirjastanud ja ratifitseerinud või on ratifitseerimas, ning nende tähtajalised raportid – näited

 • Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt(1966)

 • Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta(1965)

 • Konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1979)

 • Laste õiguste konventsioon (1989)

 • Laste müüki, lasteprostitutsiooni ja –pornograafiat käsitlev fakultatiivprotokoll (2000) (ei ole veel Soomes jõustunud)


Maailmakodaniku eetika alussambad

1. Inimõigused

2. Demokraatia ja kodanikuühiskond

3. Vähemuste kaitse

4. Kohustus lahendada vastuolusid rahumeelselt ja pidada avatud läbirääkimisi

5. Põlvkondadesisene ja -vaheline õiglus


Rahvusvahelised koost projektid koolidele m ned v imalused
Rahvusvahelised koostööprojektid koolidele– mõned võimalused

 • EL: Comenius (koolidevaheline koostöö, õpetajate täiendkoolitus, abiõpetajad, eTwinning) www.cimo.fi/comenius

 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu: Nordplus Junior (Põhjamaad + Eesti, Läti ja Leedu) www.cimo.fi/nordplus

 • Euroopa Parlament: Euroscola – kooliõpilaste päev parlamendiliikmetenawww.europarl.fi

 • Õpilasvahetuse organisatsioonidwww.yfu.fi, www.afs.fi

 • UNESCOLäänemere projektidwww.bsp-info.lt + programm


Rahvusvahelised koost projektid koolidele m ned v imalused1
Rahvusvahelised koostööprojektid koolidele– mõned võimalused

 • EL: Euroguidance (õppe juhendajatele) www.cimo.fi/euroguidance

 • EL: Youth in Action (13–30-aastastele noortele) www.maailmalle.fi

 • ASEM-DUO Korea-programm (põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajatele) www.asemduo.org

 • Riiklikud programmid Eestis? Soomes mh

  • Koolivalitsuse riigiabi koolide rahvusvahelistumisele

  • Välisministeeriumi toetus rahvusvahelisuse kasvatusele 1,9 M€ + Globalkasvatuse projekt koos Koolivalitsusega

  • Haridusministeeriumi programm “Rahvusvahelisuse kasvatus 2010” (mh projekt põhikoolidele “Maailmakodanik ja meedia”)

  • CIMO = Center for International Mobility

  • suvegümnaasiumidwww.kesalukioseura.fi