slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlínský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on

Dějiny HUDBY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. Anotace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zlínský kraj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dějiny HUDBY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj

anotace
Anotace

Text s názvem „Guillaume de Machaut - život“ je určen pro výuku předmětu dějiny hudby na konzervatoři.Podrobně seznamuje studenty s životními osudy tohoto významného představitele francouzské ars novy a s jeho vztahem k českým zemím. Předpokládá se odborný výklad pedagoga, ale text lze použít také pro samostatné studium.

slide4

Některé historické souvislosti v Evropě

14. století:

- na evropském kontinentu je

1. stejné náboženství

2. gotika na různých stupních vývoje

3. podobný monarchistický systém

4. podobný hospodářský systém

slide5

Historická data a souvislosti:

- Itálie: městské republiky, humanismus

- Francii konkuruje Anglie, proto se snaží udržet si

spojenectví se střední Evropou sňatky šlechticů

- Maďarsko: 1301 vymřeli Arpádovci, zvolen byl

Karel Robert z Anjou

- Čechy: 1306 vymřeli Přemyslovci, zvolen byl

Jan Lucemburský, syn Jindřicha VII.

slide7

1310 sňatek Jana Lucemburského s Eliškou

Přemyslovnou

- 1318 příměří krále Jana s českou šlechtou

- 1337 – 1453 stoletá válka Francie a Anglie

  • 26. srpna 1346 bitva u Kresčaku – král Jan

padl, jeho syn Karel unikl, stal se Janovým

následovníkem

- Karel IV. a jeho zásluhy (univerzita apod.)

slide8

Guillaume de Machaut

asi 1300 – 1377

- málo přímých informací o jeho životě

- často se vychází z dedukce a ze znalosti doby

- narozen asi v roce 1300 možná v Machaut,

možná v Remeši

- 1324 napsal ke jmenování nového remešského

arcibiskupa ve stylu ars nova moteto Bone

pastor Guillerme– bone pastor, qui pastores

slide9

- 1310 až 1315 definoval Philippe de Vitry,

pedagog pařížské univerzity „čtyři prolace“,

nový systém členění rytmu a způsob jeho

zápisu, a ve svém díle inovoval staré moteto –

vznik izorytmického moteta

- roku 1324 znal nejspíš G. de Machaut principy

Vitryho, pravděpodobně tedy po roce 1320

pobývalv Paříži

slide10

- 1323 byl Jan Lucemburský v Paříži a toho roku

vstoupil G. de Machaut do jeho služeb

- G. de Machaut, jenž měl nižší svěcení, byl

Janovým sekretářem byl až do bitvy u Kresčaku

v roce 1346

- Machaut se několikrát dostal i do Čech, celkem

zde pobýval 11 měsíců

slide11

pro časové zaneprázdnění se nevěnoval hudbě

ani literatuře, nedošlo tedy k ovlivnění české

hudby jeho dílem

  • král Jan žádal u papeže pro Machauta

kanovnické místo ve Verdunu (1330), pak

v Arrasu, nakonec byl Machaut jmenován

kanovníkem v Remeši (1335), do funkce nastoupil

roku 1340

slide12

hudbě a poezii se G. de Machaut začal naplno

věnovat až po smrti Jana Lucemburského.

slide13

Otázky pro ověření znalostí:

  • U kterého českého krále G. de Machaut sloužil?
  • Kdy nastoupil do královských služeb?
  • Navštívil G. de Machaut Čechy?
  • Kdy skončila Machautovi služba u krále Jana?
  • Čím se Machaut zabýval po smrti krále Jana?
slide14

Literatura:

1. Hrčková, Naďa: Dějiny hudby I. – Evropský

středověk, Ikar 2005

2. Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby, TOGGA 2001

3. Šafařík, Jiří: Dějiny hudby, I. díl, Votobia 2002

slide15

Obrazová příloha

1. Jezdecký portrét Jana Lucemburského http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/JenikLucvGelnhausenu.jpg, 15. 11. 2012