Lambert 2005 impactstudie
Download
1 / 28

Lambert 2005 Impactstudie - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Lambert 2005 Impactstudie. Anne GOBIN, Tim LEMMENS, Jos VAN ORSHOVEN Spatial Applications Division KULeuven Research & Development Katholieke Universiteit Leuven. Inhoud. Aanleiding, Opdrachtomschrijving, Probleemstelling Methodologie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lambert 2005 Impactstudie' - caleb-mcfadden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lambert 2005 impactstudie

Lambert 2005 Impactstudie

Anne GOBIN, Tim LEMMENS, Jos VAN ORSHOVEN

Spatial Applications Division

KULeuven Research & Development

Katholieke Universiteit Leuven


Inhoud
Inhoud

 • Aanleiding, Opdrachtomschrijving, Probleemstelling

 • Methodologie

 • Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s

 • Resultaten van de AGIV interne impactstudie

 • Stand van zaken & verwachtingen


Aanleiding
Aanleiding

 • Het NGI voert een nieuwe kaartprojectie Lb05 door in het najaar van 2006 (een logische stap vanuit wetenschappelijk oogpunt)

 • GI-raad en GRB-raad drukt bezorgdheid uit mbt de impact die een conversie van Lb72 naar Lb05 met zich zou meebrengen en vraagt om advies

 • Minister Peeters vraagt een impactstudie


Doelstellingen
Doelstellingen

 • Hoofddoel: De impactstudie Lambert 2005 beoogt een solide basis te creëren voor beleidsbeslissingen

 • Specifieke doelstellingen

  • een objectief en kwantitatief beeld schetsen van de impact van de invoering van de nieuwe Belgische Datum en kaartprojectie op een aantal GI-gerelateerde processen bij een aantal instanties;

  • een aantal scenario’s formuleren en evalueren voor deze processen; en,

  • de interne bevindingen van AGIV inzake de voorgestelde problematiekintegreren in een gemeenschappelijke strategie.


Plan van aanpak
Plan van aanpak

 • Inception rapport

  • projectdefinitie concretiseren

  • basis voor eerste beleidsweging

 • Studierapport waarin volgende delen:

  • Probleemanalyse voor processen binnen en buiten GIS-Vlaanderen en de GRB-heffingsplichtigen en verwachingen van de betrokkenen wat betreft de oplossing van het probleem; en

  • Formulering en evaluatie van scenario’s voor processen binnen en buiten GIS-Vlaanderen en de GRB-heffingsplichtigen;

 • Synthese rapport

  • Synthese van de externe impactstudie (SADL) en interne impactstudie (AGIV)


Probleemstelling
Probleemstelling

 • Technische omschrijving van het probleem (NGI)

 • Weegt de winst in nauwkeurigheid op tegen de ontwikkeling van een groot aantal processen en procedures om omzetting van huidige Lb72 data te verantwoorden?

 • Wat zijn de baten, voordelen, sterktes, opportuniteiten ?

 • Wat zijn de kosten, nadelen, zwakten, bedreigingen ?


Inhoud1
Inhoud

 • Aanleiding, Opdrachtomschrijving en probleemstelling

 • Methodologie

 • Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s

 • Resultaten van de AGIV interne impactstudie

 • Stand van zaken & verwachtingen


Methodologie bevraging bij 9 instanties 1 impact gevoelige processen
Methodologie: Bevraging bij 9 instanties 1. Impact-gevoelige processen

 • Deelnemers GIS-Vlaanderen

  • gemeente Brasschaat

  • VMM afd. water (VHA)

 • GRB-heffingsplichtigen

  • Eandis

  • Belgacom

  • Fetrapi

 • Softwareleveranciers

  • Esri Belux nv

  • Eurotronics nv

 • Overigen:

  • AAPD (kadaster)

  • Tele Atlas nv

 • Data & GI-gerelateerde processen

  • Raster vs vector

  • Grootschalig vs middenschalig

   • complexiteit (huidige Lb72 reeds 3 verschijningsvormen)

  • Bestaande vs Nieuwe aan te maken data

  • Technische voorkennis omtrent Lb05

  1. Afbakening van impactgevoelige processen

  2. Typologie (getoetst aan resultaten van NGI enquête)


  Methodologie 2 impact analyse
  Methodologie: 2. Impact Analyse

  • Technische impact (data)

  • Organisatorische impact (inzet van mensen en materialen)

  • Financiële impact (kosten)

  • Juridische impact

  • Indirecte impact

  • Analyse van verwachtingen

   • welke maatregelen verwacht de instantie?

   • hoe ziet men de rol van de betrokken instanties en wat verwacht men precies van welke instantie?

  Knelpuntanalyse van impactgevoelige processen


  Methodologie 3 probleem analyse
  Methodologie: 3. Probleem Analyse

  • Mogelijke problemen :

   • Organisatorische problemen: Plaats, Procedures, Beleid, Personen. Aan de organisatorische problemen worden de algemene kennis van het probleem en de organisatorische, financiële & indirecte impacten gerelateerd.

   • Technische problemen: Methoden, Materialen, Inzet van Werkkrachten. Aan de technische problemen worden de technische impacten alsook de huidige werking en opslag van data gerelateerd.

   • Omgevingsgerelateerde problemen: Omgeving, Data leveranciers, Klanten, Systemen, Vaardigheden / Know how. Aan de omgevingsgerelateerde problemen worden de juridische impacten en contacten met dataleveranciers gerelateerd.

  Multi-criteria analyse van problemen


  Methodologie 4 s cenario s
  Methodologie:4. Scenario’s

  • Keuze van scenario’s en veronderstellingen per scenario

  • Mogelijke problemen/beperkingen bij het operationaliseren van een bepaald scenario

   • Risico’s? Kosten? Duur?

   • Wie doet wat? Bv. Wat is het aandeel van het NGI ?

   • Juridische gevolgen?

   • Impact op visie en missie

   • Impact op reeds eerder genomen beslissingen?

   • Welke klanten gaan tevreden zijn?

  • Vergelijking en afweging van de verschillende scenario’s

   • Typologie en aanbevelingen

  Kosten-Baten, Voor- en nadelen, SWOT analyse


  Inhoud2
  Inhoud

  • Aanleiding, Opdrachtomschrijving en Probleemstelling

  • Methodologie

  • Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s

  • Resultaten van de AGIV interne impactstudie

  • Stand van zaken & verwachtingen


  Resultaten 1 profiel van bevraagde instanties
  Resultaten 1. Profiel van bevraagde instanties

  Zeer grote verscheidenheid


  Resultaten 1 typologie volgens ngi enqu te
  Resultaten 1. Typologie volgens NGI enquête

  Datagebruik vs Kennis

  Datagebruik vs Omschakeling

  • Groep van grootschalige gebruikers best geïnformeerd

  • Kennis over projectiesystemen is groter bij middenschalige en kleinschalige gebruikers

  Dataschaal & kennis zijn zeer belangrijk voor typologie

  Weinig instanties kunnen beslissen over omschakeling:


  Resultaten 2 gi gerelateerde processen
  Resultaten 2. GI-gerelateerde processen

  • Data inwinning (8)

   • Opmetingen door landmeetploegen (totaalstation) (6)

   • Intekenen van wijzigingen (conversiehuizen, tekenzalen) (5)

   • Opmetingen door middel van GPS (3)

  • Data uitwisseling met andere instanties (8)

   • Verkrijgen van data: referentiedata, aangekochte data, overheidsovereenkomsten, ... (8)

   • Aanbieden van data in het kader van GRB, KLIP of andere verbanden (8)

   • Conversie tussen dataformaten, voornamelijk CAD vs. GIS (4)

  • Inbreng van data in het systeem (6)

  • Beheer van het systeem (databank) en bijhorende software (6)

  • Opstellen van bestekken (5)

  • Productie van (papieren) output onder de vorm van plannen (5)

  • Link met systemen gericht op de eindgebruiker (intranet, internet) (5)


  Methodologie 3 impacten
  Methodologie: 3. Impacten

  • Organisatorische impact

   • Mensen en instrumenten die nodig zullen zijn om het probleem op te lossen (9)

   • Communicatie omtrent referentiesystemen, conversies, processen (8)

   • Beschikbaarheid van geodata (5)

  • Technische impact:

   • Conversie van centrale databank en beheerssysteem (6)

   • Aanpassen hard- en software voor verschillende bestandsformaten (vector, raster, CAD) (6)

   • Opmetingen met GPS in Lb05 en correctie via referentiestations (5)

   • Documenteren van referentiesysteem in metadata (4)

  • Financiële impact

   • Voornamelijk personeelskosten (7)

   • Subcontracten voor uitvoering van conversie (5)

   • Hardware voor (tijdelijk) redundante systemen (3)

  • Juridische impact

   • Op reeds aangegane contracten: bv specificaties mbt referentiesysteem (5)

   • Herziening van onderaanneming (3)

  • Indirecte impact (Op niet GI-gerelateerde processen)

   • Aanpassingen rapporten, website, promotiemateriaal (7)

   • Web en andere services voor klanten (4)


  Resultaten 3 impacten
  Resultaten 3. Impacten

  Dataschaal & Hoeveelheid

  Noodzaak & Afhankelijkheid voor Omschakeling

  Onderaanneming

  Contracten

  privé

  overheid

  Duidelijk verschil tussen databeheerders en softwareleveranciers


  Resultaten 4 problemen
  Resultaten 4. Problemen

  • Organisatorische Problemen (plaats, procedures, beleid, personeel)

   • Duur van conversie

   • Kosten bij grote dataomzetting en doorrekening aan klant

   • Beheer van verscheidenheid aan data

   • Aanmaak van metadata!

  • Technische Problemen (materialen, methoden, middelen)

   • Datumtransformatie mbv correctiegrid is geen éénduidige mathematische transformatie

   • Grote datahoeveelheden kunnen moeilijk omgezet worden en vereisen aangepaste procedures

   • Verschillende dataformaten vereisen andere omzettingsprocedures

   • Verschil van 1 km is te weinig

  • Omgevingsgerelateerde Problemen (klanten, leveranciers, systemen)

   • Een niet-gecoördineerd verloop (duur en tijdstip van conversie)

   • Wettelijke bevoegdheid voor omschakeling?

   • Huidige processen kunnen niet worden stilgelegd, vereist redundant systeem en tijdelijke ontdubbeling om klanten te bedienen

   • Veiligheidsrisico indien 2 projectiesystemen naast elkaar bestaan


  Resultaten 5 scenario s s1 lb72
  Resultaten: 5. Scenario’s S1: Lb72

  • Voordelen:

   • Minder conversie van vooral grootschalige data

   • Minder aanpassing van GI-gerelateerde processen

  • Nadelen:

   • Omslachtige conversie van GPS metingen

   • Onderhoud van datatransformatietools

   • Conversie naar ETRS89 vereist 2 productendatabanken

  • Aanbevelingen:

   • Overleg met andere gewesten organiseren

   • Belgische coördinatie is noodzakelijk

  S1: Nulscenario


  Resultaten 5 scenario s s2 lb72 lb05
  Resultaten: 5. Scenario’s S2: Lb72 & Lb05

  • Voordelen:

   • Klant is koning

   • Elke instantie/project heeft vrije keuze

  • Nadelen:

   • Verwarring: aanlevering en uitwisseling van data moet in beide referentiesystemen kunnen

   • Ontdubbeling van datastructuren

  • Aanbevelingen:

   • Goed documenteren: belang van metadata voor brondata, conversieprocessen en eindproducten!

   • Belgische coördinatie en overleg

  S2: Zeer belangrijk scenario


  Resultaten 5 scenario s s3 lb05
  Resultaten: 5. Scenario’s S3: Lb05

  • Voordelen:

   • ETRS89 conform internationale afspraken (INSPIRE)

   • Inherente accuraatheid van GPS metingen wordt gevaloriseerd

   • Procedures voor datumtransformatie vervallen (transparantie van geodataproductieproces)

  • Nadelen:

   • Omvat steeds de nadelen van scenario 2, maar beperkt in tijd

   • Grote dataconversies, aanpassing processen

   • Hoge kost vooral voor grote hoeveelheden data

  • Aanbevelingen:

   • Gelijktijdige conversie vereist grondig overleg en Belgische coördinatie

  Omschakeling naar Lb05 houdt steeds scenario 2 in!


  Inhoud3
  Inhoud

  • Aanleiding, Opdrachtomschrijving en Probleemstelling

  • Methodologie

  • Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s

  • Resultaten van de AGIV interne impactstudie

  • Stand van zaken & verwachtingen


  Resultaten 6 agiv studie onderzochte gi gerelateerde processen
  Resultaten - 6. AGIV studie: onderzochte GI-gerelateerde processen

  • Verzamelen, beheren en verspreiden van data - 7 processen:

   • Aanmaken en actueel houden van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

   • Aanmaken en actueel houden van een middenschalig digitaal transportnetwerk voor wegverkeer

   • Aanmaken en actueel houden van Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB)

   • Aanmaken en actueel houden van middenschalige orthofoto’s

   • Verzamelen en valideren van data niet in eigen beheer

   • Klaarmaken van producten en artikels

   • Beschikbaar stellen van artikels

  • Verlenen van diensten ten behoeve van GIS – Vlaanderen

   • Verstrekken van kwaliteitscontrole

   • Exploiteren van een geo-instrument (Geo-Vlaanderen, webservices, FLEPOS, KLIP,…)


  Resultaten 6 agiv studie geformuleerde behoeften
  Resultaten - 6. AGIV studie: geformuleerde behoeften

  • Er is nood aan het gedurende een bepaalde periode tegelijkertijd ondersteunen van Lb72 en Lb05 via ontdubbeling

  • Applicaties en databanken moeten aangepast of ontwikkeld worden

  • Er is nood aan aanpassing van allerhande specificaties en procedures/handleidingen

  • Er is nood aan een project die de initiële omzetting van geodatabanken en processen begeleidt

  • Er is nood aan een procesverbeteringsproject waarbij de verschillende geïnfecteerde processen op impact worden beschreven (huidig – toekomstig)

  • Er is nood aan het implementeren van de nieuwe (deel)- processen alvorens in productie te kunnen overschakelen naar Lb05


  Resultaten 6 agiv studie kosten baten
  Resultaten - 6. AGIV studie: Kosten-Baten

  • Kosten

   • éénmalige kost: 2.7 VTE (2.3 A + 0.4 B)

   • recurrente kosten door ontdubbeling: 1,6 VTE (0.9 A + 0.3B + 0.4 C)

   • hard/software: inschatting na functionele analyse

  • Baten

   • 12 mm nauwkeuriger voor GPS-gebaseerde data-inwinning binnen AGIV

    • Grootschalig Referentie Bestand (GRB), GRB-skeletmetingen

    • grootschalige luchtopnamen

   • sluit beter aan bij INSPIRE


  Inhoud4
  Inhoud

  • Aanleiding, Opdrachtomschrijving en Probleemstelling

  • Methodologie: bevraging

  • Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s

  • Resultaten van de AGIV interne impactstudie

  • Stand van zaken & verwachtingen


  Stand van zaken conclusies
  Stand van zaken / Conclusies

  • Inception rapport

   • projectdefinitie geconcretiseerd als basis voor eerste beleidsweging

  • Resultaten van Studierapport :

   • GI-gerelateerde processen voor bevraagde instanties

   • Typologie van bevraagde instanties

   • Impact en probleemanalyse:knelpuntanalyse;

   • Formulering van scenario’s ;

   • Verwachtingen & oplossingen:

    • Tijdstip en duur van conversie, noodzaak tot overleg

    • Hulpmiddelen, begeleidingsmaatregelen


  Nog verwacht
  Nog Verwacht

  • Eindrapport waarin:

   • Synthese van de externe impactstudie (SADL) en interne impactstudie (AGIV)

  • Conclusies en aanbevelingen :

   • Huidige gebruikers van Lb72 zijn onvoldoende op de hoogte van Lb05, maar wensen beter geïnformeerd te worden omtrent de impact en baten bij omschakeling

   • Noodzaak aan overleg en coördinatie

   • Formulering van verwachtingen en oplossingen (tijdstip, duur, overleg, begeleiding, hulpmiddelen) binnen verschillende scenario’s

    • Acties / rol van hoofdrolspelers (GIS Vlaanderen, AGIV, NGI)

    • Acties / rol van instanties (volgens typologie)

  • Timing:

   • Sept 2007: Verschillende adviesorganen van GIS Vlaanderen

   • Eind 2007: Beslissing