slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_217. Přírodní látky hormony – 1 . část. Regulace metabolických procesů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám

Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_217

regulace metabolick ch proces
Regulace metabolických procesů
 • K udržení stálosti vnitřního prostředí – homeostázy byly vytvořeny regulační systémy, které reagují na vnitřní i vnější podněty, které homeostázu narušují
 • Intracelulární regulace – zpětnovazebná regulace pomocí allosterických enzymů
 • U vyšších živočichů:
  • Hormonální (humorální) regulace
  • Nervová regulace

(neurohormonální regulace)

hormon ln regulace
Hormonální regulace
 • Ovlivňování výkonných orgánů prostřednictvím hormonů
 • Hormony = chemické látky, které jsou produkovány žlázami s vnitřní sekrecí, neurosekrečními buňkami, tkáňovými buňkami a k cílovým buňkám jsou přenášeny krví
 • K vytvoření a transportu hormonů je třeba určitý čas  jsou relativně pomalé
 • Odpověď je trvalejší
 • Vývojově starší regulační systém
nervov regulace
Nervová regulace
 • Zásahy v organismu se uskutečňují prostřednictvím nervového systému
 • Pokyny z center jsou přiváděny nervovým vlákny k efektorům
 • Vrcholný orgán koordinace a řízení je CNS
 • Rychlé a pohotové odpovědi
 • Nejvyšší forma řízení v organismech
neurohormon ln regulace
Neurohormonální regulace
 • Velmi úzký vztah obou regulačních organismů
 • Rozhodující postavení má CNS
 • Propojení nervové a hormonální soustavy je realizováno pomocí hypofýzy
  • Adenohypofýza tvoří s hypothalamem funkční jednotku, která kontroluje velkou část endokrynních žláz
  • Buňky hypothalamu produkují neurosekrety (liberiny a statiny), které jsou přiváděny do adenohypofýzy, kde stimulují nebo inhibují vylučování hormonů (tropinů), které ovlivňují činnost žláz s vnitřní sekrecí
hormon chemick posel
Hormon = chemický posel
 • Specificky účinné látky, které regulují chemické procesy v buňkách
 • Většinou produkovány ve specializované tkáni (endokrynní žlázy), uvolňovány do krevního oběhu a přenášeny krví na místo působení, kde se naváží na specifický receptor a vyvolají odpověď
 • způsob předání informace záleží na schopnosti procházet membránou
lipofiln hormony
Lipofilní hormony
 • Steroidní hormony, hormony štítné žlázy
 • Mohou projít membránou
 • Receptory nalézají v cytoplazmě cílové buňky
 • Komplex hormon-receptor vstupuje do jádra, kde ovlivní proces transkripce (zahájí syntézu odpovídající bílkoviny
hydrofiln hormony
Hydrofilní hormony
 • Hormony dřeně nadledvin, peptidové hormony
 • Nemohou pronikat membránou
 • Receptor na povrchu membrány se aktivuje vazbou s hormonem (1. posel) a předává signál dál prostřednictvím membránových enzymů do nitra buňky
 • vyvolá se produkce tzv. 2. posla (např. cAMP)
 • cAMP aktivuje proteinkinasy, které aktivujé fosforylací jiné enzymy katalyzující buněčnou odpověď
rozd len hormon podle chemick povahy
Rozdělení hormonů podle chemické povahy
 • Hormony odvozené od aminokyselin
  • adrenalin,noradrenalin,hormony štítné žlázy…
 • Steroidní hormony
  • Hormony kůry nadledvin,pohlavní hormony
 • Peptidické a bílkovinné hormony
  • Většina hormonů,hormony hypofýzy, pankreatu …
pou it zdroje
Použité zdroje
 • Středoškolské učebnice chemie:
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s. r. o., 2005. ISBN 80-7182-057-1.
  • RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie II. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-761-0
 • Internetové zdroje:
  • Hormony. Biochemie - upol [online]. [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/kbc/hormony.pdf