programowanie obrabiarek cnc n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Programowanie obrabiarek CNC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Programowanie obrabiarek CNC - PowerPoint PPT Presentation


  • 487 Views
  • Uploaded on

Programowanie obrabiarek CNC. Teoria programowania obrabiarek Struktura programu na obrabiarkę CNC Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach Przesuwanie układów współrzędnych Programowanie absolutne i przyrostowe. Programowanie obrabiarek CNC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programowanie obrabiarek CNC' - cale


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programowanie obrabiarek cnc

Programowanie obrabiarek CNC

Teoria programowania obrabiarek

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach

Przesuwanie układów współrzędnych

Programowanie absolutne i przyrostowe

slide2

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Program technologiczny dla obrabiarki sterowanej numerycznie (OSN) to ciąg rozkazów (napisanych za pomocą specjalnego kodu) dotyczących ruchów i czynności, które ma wykonać maszyna

Rozkazy te wyrażone w języku potocznym to np.

·        użyj narzędzia nr 1 T01 D1

·        ustaw obroty wrzeciona na 1400 S1400

·        włącz prawe obroty wrzeciona M3

·        zjedź narzędziem w osi Z na 0 Z0

·        włącz chłodziwo M08

·        zatrzymaj obroty M5 itd.

slide3

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Opis tych czynności powinien zapewnić takie ruchy narzędzia względem półfabrykatu, aby wykonać przedmiot zgodnie z wymaganiami zawartymi na rysunku wykonawczym. Podczas pisania programu obróbki, najbardziej pracochłonne jest wyznaczenie toru ruchu narzędzia. W programie należy uwzględnić ruchy robocze, jałowe, parametry skrawania oraz zwrócić uwagę na to czy nie wystąpi kolizja narzędzia z przedmiotem obrabianym, uchwytem czy innymi elementami obrabiarki.

slide4

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Polecenia, które ma wykonać obrabiarka, są zawarte w programie obróbki i umieszczone w blokach informacji.

Każdy blok dotyczy zwykle jednej czasem kilku czynności.

Bloki zapisuje się w odrębnych wierszach.

Blok_1

Blok_2

...

Blok_n

W skład bloku wchodzą słowa i znaki specjalne (słowo to zwykle litera i liczba np. M30)

slide5

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Bloki traktowane są jako całość – czytane i wykonywane kolejno.

USN czyta i analizuje jednocześnie kilka bloków, aby zapewnić ciągłość obliczeń dotyczących m. in. konturów wykonywanych z kompensacją promienia narzędzia.

Kolejność inna niż zapisana, możliwa jest przy zastosowaniu podprogramów, skoków, pętli i innych, zaawansowanych technik programowania.

slide6

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Pierwszy i ostatni blok, w zależności od układu sterowania ma różna postać.

Na początku umieszczamy nagłówek – zawierający informacje o zawartości i nazwę (może to być program, podprogram, informacje o rejestrach maszyny itp.)

%_N_PROGRAM1_MPF(main program file)

%_N_PODPROGRAM1_SPF(sub program file)

Ostatni blok to M30 (M17)

slide7

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Format bloku może mieć postać:

N G X Y Z I J K F S T D M

N - numer bloku

G - funkcja przygotowawcza

X - przemieszczenie w osi OX (Y i Z)

I,J,K - parametry interpolacji kołowej (czasem inne znaczenie)

F - wielkość posuwu

S - obroty wrzeciona,

T - numer narzędzia,

D - numer korektora,

M - funkcje maszynowe

slide8

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Zwykle w bloku nie używa się wszystkich słów, a czasem niektóre słowa mogą występować kilkakrotnie (tylko adresy G i M).

Słowa składają się z adresu i wartości M30

Słowa mogą być złożone (adres kilkuliterowy) CR=15

Jeśli podajemy współrzędne to miejsca po przecinku oddzielamy kropką G1 X20.12 Z-45.125

W słowach nie może być odstępów, ani innych znaków.

Słowa oddzielamy spacją lub tabulatorem.

slide9

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Znaczenie podstawowych słów:

Nnumer bloku – nie jest obowiązkowy, ale warto go używać

(duże programy łatwiej analizować i szukać miejsca błędu).

Bloki warto numerować co 5 lub 10

Można też rozpoczynać obróbkę od konkretnego miejsca w programie – najczęściej będzie to numeru bloku.

Jeśli użyjemy funkcji SKIP BLOCK, niektóre bloki mogą być pomijane / N120 X23 (będą traktowane jako warunkowe).

slide10

Programowanie obrabiarek CNC

Struktura programu na obrabiarkę CNC

Znaczenie podstawowych słów:

Gfunkcja przygotowawcza – interpretuje znaczenie innych adresów i dzielą się na dwie grupy:

Modalne (globalne) – obowiązują w programie aż do odwołania.

Niemodalne (lokalne) – obowiązują w jednym bloku (nie ma potrzeby ich odwoływania).

Funkcje G podzielono także na grupy o podobnym działaniu (w jednym bloku może być aktywna tylko jedna funkcja G z grupy).

Wywołanie funkcji z grupy automatycznie odwołuje poprzednią.

Zawsze jest aktywna jakaś funkcja z danej grupy (producent ustala pewne funkcje jako domyślne).

slide12

Programowanie obrabiarek CNC

%_N_1234_MPF

;Program obrobki detalu 1234

N05 G71 G90 G95 G54 G450

N10 TRANS Z50;półfabrykat ma długość 50mm i zamocowano go na 13mm

N15 T2 D1 G96 S150 M03 LIMS=3500

N20 G00 Z2 X25

N25 CYCLE95(„KONTUR”,1.5,0.5,0.5,0,0.2,0.1,0.1,9)

N30 G0 Z0

N35 G1 X-2

MSG(“koniec obrobki”) ;wyświetlenie informacji na pulpicie

N45 G53 T0 D0 G0 X30 Z200 ; zjazd na pkt końcowy określony wg M

MSG(““) ;anulowanie wyświetlania komunikatu na pulpicie

N50 M30

slide13

Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach

G00 szybki ruch ustawczy (interpolacja punktowa)

Funkcja przygotowuje układ sterowania obrabiarki do wykonania szybkiego przesunięcia ustawczego w osiach X, Y, Z.

Ruch odbywa się z prędkością 2m/min (na Emco Concept Turn55)

Funkcja ta kasowana jest funkcjami G01, G02, G03.

Format bloku G00 X... Z...

X - współrzędna w osi X do której ma nastąpić przesunięcie,Z - współrzędna w osi Z do której ma nastąpić przesunięcie.N110 G00 X20 Z10

slide14

Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach

G01 roboczy ruch liniowy (interpolacja liniowa)

Funkcja przygotowuje układ do wykonania przesunięcia roboczego wzdłuż linii prostej. Ruch odbywa się z prędkością zdefiniowaną funkcją F. Funkcję tą kasują G00, G02 i G03.

X - współrzędna w osi X do której ma nastąpić przesunięcie,Z - współrzędna w osi Z do której ma nastąpić przesunięcie.

N0100 ...

N0110 G01 X48 Z-37

N0120 ...

slide15

Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach

G02 i G03 robocze ruchy kołowe (interpolacja kołowa)

Funkcja przygotowuje układ do wykonania przesunięcia roboczego po łuku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara G02 lub przeciwnie G03). Ruch odbywa się z prędkością zdefiniowaną funkcją F. Funkcja ta kasowana jest przez G00 i G01, kasują się one również wzajemnie.

Format bloku G02 X... Z... I... K... lub G03 X... Z... I... K...

X - współrzędna końca łuku w osi X,

Z - współrzędna końca łuku w osi Z,

I - rzut promienia łuku w punkcie początkowym na oś OX,

K - rzut promienia łuku w punkcie początkowym na oś OZ.

slide16

Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach

G02 i G03 robocze ruchy kołowe (interpolacja kołowa)

N030 G00 X40 Z2

N040 G01 X40 Z0

N050 G03 X60 Z-29.94

I-20.95 K-23.64

Rzut promienia łuku wspomniany wyżej to długość odcinka mierzona od rzutu środka łuku do rzutu punktu początku łuku (na daną oś). Ważny jest kierunek tego odcinka (zwrot wektora), jeśli jest on zgodny z kierunkiem danej osi długość jest dodatnia, w przeciwnym razie ujemna.

slide17

Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie przejść narzędzia po liniach i łukach

G02 i G03 robocze ruchy kołowe (interpolacja kołowa)

N030 G00 X40 Z2

N040 G01 X40 Z0

N050 G02 X60 Z-29.94

I31.92 K-5.98

slide18

Programowanie obrabiarek CNC

G1 X0 Z0

G1 X10

G1 Z-5

G1 X14

G1 X20 Z-10

G1 Z-14

G2 X28 Z-18 I4 K0

G1 Z-22

G3 X34 Z-25 I0 K-3

G2 X40 Z-28 I3 K0

G1 X46 Z-31

G1 Z-34

slide19

Programowanie obrabiarek CNC

Przesuwanie układów współrzędnych

Funkcja G54 (G55 – G57 oraz G505 – G599)

Służy do przesunięcia zera maszyny w nowe położenie (zwykle do punktu oporowego na uchwycie mocującym przedmiot).

Stamtąd na zero przedmiotu przenosi go też funkcja TRANS).

Funkcja G53

Służy do odwołania przesunięć G54-G57 (ważne w bloku wywołania)

Funkcja TRANS

Służy do przesunięcia zera maszyny w inne położenie np. ze szczęk uchwytu na czoło przedmiotu,

N0120 TRANS Z80; przesunięcie zera w osi Z o 80mm.

slide20

Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie absolutne i przyrostowe

Funkcja G70

Wybór jednostek miar w calach.

Funkcja G71

Wybór jednostek miar w milimetrach.

Funkcja G90

Wybór układu absolutnego (współrzędne względem początku układu współrzędnych).

Funkcja G91

Wybór układu przyrostowego (współrzędne względem ostatniego położenia wierzchołka narzędzia).

slide21

Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie absolutne i przyrostowe

X są odniesione do promienia (DIAMOF)

G90

G01 X+140 Z-90

Punkt końcowy absolutnie

G91

G01 X+40 Z-60

Punkt końcowy przyrostowo

ad