hodnocen exteri ru koz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodnocení exteriéru koz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodnocení exteriéru koz

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Hodnocení exteriéru koz - PowerPoint PPT Presentation

cale
124 Views
Download Presentation

Hodnocení exteriéru koz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hodnocení exteriéru koz hodnocení 5-ti bodovým systémem

  2. Třída za zevnějšek Vynikající = 5 bodů = ER Nadprůměrný = 4 body = E Průměrný = 3 body = I Podprůměrný = 2 body = II Nežádoucí, atypický = 1 bod = vyřazen

  3. Nákupní trh plemenných kozlů- ukázka katalogu

  4. Stanovení výsledné třídy hodnoceného zvířete Třída za zevnějšek Třída za VU ER E I II Výsledná třída ER ER EA EB IA E EA EB IA IB I EB IA IB II II IA IB II BT