Rob van Basten Batenburg campagne ( bege ) leider 17 april 2013 - PowerPoint PPT Presentation

rob van basten batenburg campagne bege leider 17 april 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rob van Basten Batenburg campagne ( bege ) leider 17 april 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rob van Basten Batenburg campagne ( bege ) leider 17 april 2013

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Rob van Basten Batenburg campagne ( bege ) leider 17 april 2013
156 Views
calder
Download Presentation

Rob van Basten Batenburg campagne ( bege ) leider 17 april 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. D66 D66RegionaleCampagneGemeenteraadsverkiezingen 2014- Korteterugblik 2eK verkiezingen 2012- Strategie en uitvoering- Watwillen we bereiken ?- De praktijk Rob van Basten Batenburg campagne (bege)leider 17 april 2013

  2. Terugblik 2eK verkiezingen 2012 • Limburg sterkstgegroeid van alleprovincies 2014: op zijnminsthandhavenresultaat 2012 !

  3. Strategie en uitvoering • Aanspreken van mensen die in 2012 ook D66 gestemdhebben. • Dezelfdeboodschappen, maar vertaaldnaarlokaalniveau. Primaireondersteuningvanuitregionaalbestuur: • Coordinatie: Leveren van een helder en eenduidig gezicht van D66 door de gehele provincie. Dit versterkt het geluid en impact bij de kiezer. (herhaling, herhaling, herhaling …) Secundair: • Vinger aan de pols houden bij lokale processen en tijdigheid van indienen van de juiste informatie voor registratie van programma en kandidaten. • Faciliteren van aanwezigheid en participatie van gemotiveerder en goed voorbe-reideen - zo nodig en mogelijk - ter zake opgeleide organisatoren en kandidaten. • Behulpzaam zijn bij doorgeven van landelijk format en onderwerpen voor lokaal gebruik.

  4. Watwillen we bereiken ? • Regionale thema’s versterken voor de verschillende D66 afdelingen (cf 2012 thema’s). • krimpvraagstuk, oude wijken, toekomst van de stad, energie, gebruik en facilitering/info groene (eigen) energie, overheid, onderwijs, bedrijfsleven, ook op lokaal niveau, jeugdzorg, regionale samenwerking over de grenzen, regulering van wietteelt en verkoop, weren van criminaliteit uit woonwijken, liberale winkeltijden op lokaal niveau, dierenwelzijn, en hoge eisen voor volksgezondheid, goede verbindingen en infrastructuur en lobbyen voor regionale aanpak • Faciliteren van het delen van lokale thema’s tussen afdelingen onderling, om van elkaar te leren en lokale programma’s te verrijken. • Doorgeven van landelijke thema’s ter gebruik van algemene invulling. • Regionale promotie op radio, op tv, in de pers en op straat

  5. In de praktijk: D66 • Lokale afdelingen maandelijks contacten met vinger-aan-pols gesprek. • Maandelijks communiceren aan besturen per e-mail, ter motivatie • Overzicht van landelijke steun en cursussen/opleidingen aangeven, en mensen begeleiden bij het daarvoor aanmelden. (cf scouting i.o.m. opleidingscoordinator) • Uitdiepen regionale en lokale sterke punten van D66. Vragenlijst maken om te achterhalen waar D66 zich op lokaal niveau zich mee profileert en identificeert. Zowel op dit moment, als waar de kansen liggen voor de toekomst. • Bellen met pers (krant, radio, tv) • Organiseren regionale uitwisseling van ideeën • Bijwonen lokale activiteiten door gehele bestuur • Jonge democraten erbij betrekken, regelmatig overleg. • Venlo & Maastricht (G36) veel zelf, richten op overige lokale besturen.

  6. Tot slot D66 • Waar zit iedereenmee ? • Overigeideeen ? • Rob van Basten Batenburg 0612 707010 robvbb@mac.com