Download
vilniaus miesto vie osios staigos pritaikymas ne galiesiems n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS PowerPoint Presentation
Download Presentation
VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

187 Views Download Presentation
Download Presentation

VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

 2. Tikslas Pasirinkti vieną Vilniaus miesto viešąją įstaigą bei parengti projektą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti šios įstaigos pritaikymui neįgaliųjų poreikiams.

 3. Uždaviniai Analizuojant literatūrą išnagrinėti neįgaliųjų situaciją Lietuvoje. Išskirti kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamas Vilniaus miesto viešųjų įstaigų pritaikymas neįgaliesiems. Pagal pasirinktus kriterijus ištirti esamų Vilniaus miesto viešųjų įstaigų pritaikymą neįgaliesiems. Parengti projektą viešosios įstaigos pritaikymui pagal neįgaliųjų poreikius.

 4. Diskriminacijos atsiradimas

 5. Netiesioginės diskriminacijos šaltiniai Nepritaikytos darbo vietos ir priėjimas prie jų; Nepritaikytos viešosios įstaigos, mokymo institucijos; Nepritaikytas viešasis transportas ir fizinė miestų aplinka; Nepritaikyti būstai.

 6. Neįgaliųjų integracijos modeliai • Medicininis • Socialinis

 7. Kriterijai • Įstaigos pritaikymas neįgaliesiems; • Strateginė vieta; • Pasiekiamumas; • Naudos gavėjų grupės dydis.

 8. Institucijų analizė

 9. Vilniaus darbo biržos centrinė būstinė

 10. Vilniaus darbo biržos Jaunimo darbo centras

 11. Vilniaus darbo biržos Informacijos ir konsultacijų centras

 12. Vilniaus darbo biržos Darbo centras

 13. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 4 uždavinys „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką“. Priemonė „Paslaugas, tarp jų ir profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“

 14. Mes – už gyvenimą be kliūčių. Visiems. Tau ir man.