Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten - PowerPoint PPT Presentation

caitir
bedrog bedrieglijke handelspraktijken xl media en consoorten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten
252 Views
Download Presentation

Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten Vergadering 18.03.2013 20 u

 2. Wie is XL Media? • Reclameronselaar uit Sint-Truiden • Voorheen BPS, vervolgens BMS • Zaakvoerder: Dhr. Bart Luyck • Na malafide praktijken => naamswijziging naar XL Media. • Uitgever van “De brandweer”, “De nationale brandweer”, “Interpolitie en veiligheid”, “Fiscalo”

 3. Wie is GCS? • Gevestigd te Tongeren • Opgericht via Dhr. Bart Luyck nadat malafide praktijken XL Media aan het licht kwamen • Uitgever van Info-gids

 4. Welke Wanpraktijken? • De handelaar wordt gedwongen in betaling voor diensten die: • Niet werden overeengekomen • Niet worden geleverd (geen oplages,…) • Verwarring stichten door te verwijzen naar officiële instanties zoals plaatselijke politie, brandweer of gemeente • “De brandweer” • “De nationale brandweer” • “Interpolitie en veiligheid” • Fiscalo” • “Stadsgids” • “Regio-gids” • “Infogids” • …

 5. Werkwijze • Misleiding door de bedrieglijke handelingen: • Via vertegenwoordigers om elke rechtstreekse link met het bestuur te vermijden • Verwijzing naar voorafgaand telefonisch onderhoud • Verifiëren van een naam waardoor een handtekening wordt uitgelokt • ! Verwijzing naar telefonische bestellingen waarbij een handtekening wordt nagemaakt

 6. Werkwijze • Uit het niets een overschrijvingsformulier opsturen • Pas bij betaling ontvangt de handelaar een factuur • Bij gebrek aan betaling ontvangt hij een betalingsherinnering • Vervolgens wordt de handelaar gedagvaard voor het Vredegerecht te Sint-Truiden in de hoop dat hij verstek laat gaan

 7. Categorieën gedupeerden

 8. 1. U bent gedagvaard • 2 mogelijkheden: • Bij voorkeur: een advocaat raadplegen die u vertegenwoordigt • Coördinatie bij één advocaat? • Voordelen • Afspraak erelonen (RPV, uurtarief…) • Zelf naar het vredegerecht gaan en uitleggen dat er niet werd geleverd, geen bestelbon werd ondertekend, een handtekening werd vervalst… naar gelang de gebruikte oplichtingstechniek !!! IN GEEN GEVAL VERSTEK LATEN GAAN

 9. 2. U bent met verstek veroordeeld • U dient verzet aan te tekenen 2 mogelijkheden: • Via een advocaat te raadplegen onmiddellijk na betekening van het vonnis • Via een gerechtsdeurwaarder, binnen de maand na betekening van het vonnis Wat indien het vonnis reeds langer dan 1 maand betekend is? => terugvordering via strafprocedure

 10. 3. U ontving een overschrijvingsformulier • Bestaan van contract betwisten! * Opgelet : 1 contract kan leiden tot meerdere betalingen • Factuur/ overschrijvingsformulier/ uitnodiging tot betaling protesteren! • Aan te raden via advocaat • Bestelbon na 2012 => dwangsom

 11. 4. U heeft reeds betaald • Recuperatie via burgerlijke procedure Problemen: • Bewijslast • Procedurerisico • Kosten – baten analyse • Gevaar faillissement • Slechts één aanleg • Recuperatie via strafprocedure

 12. Welke rechtbank?

 13. Praktische werking rechtbanken • Niet met elkaar verbonden • Territoriale verschillen • Hoger beroep

 14. Reeds ondernomen stappen • Stakingsvordering 14.09.2012 door Belgische Staat (FOD economie) na verschillende klachten bij het ADCB • Stakingsvordering door uitgeverij PUBLI-TOUCH => hoger beroep • (Straf) Klacht met Burgerlijke partijstelling via Mr. Stijn DEMEULENAERE

 15. Strafklacht bij parket Klacht politie Opsporingsonderzoek parket seponerendagvaarden (Correctionele rechtbank)

 16. Strafklacht bij onderzoeksrechter • In geval van seponering door het parket • Tijdswinst Klacht bij onderzoeksrechter= gerechtelijk onderzoek Verwijzing naar raadkamer Buiten bijkomende Verwijzing vervolging onderzoekdaden correctionele rechtbank

 17. Hoger beroep • Buiten vervolgingstelling Raadkamer => Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) • Buiten vervolgingstelling KI => Hof van Cassatie

 18. Te ondernemen stappen door gedupeerden • Oproep tot voorzichtigheid! • Haast en spoed is zelden goed • Goed kijken waar je je handtekening plaatst • Alle facturen/ aanspraken bij betwisting schriftelijk protesteren • Geen verstek laten gaan, tijdig advies inwinnen

 19. Verdere juridische acties • Verschillende klachten trachten te coördineren • Juridische kwalificatie verder uitwerken • Nieuwe klacht wegens o.m. valsheid in geschriften • Nieuwe klacht op basis van Wet Marktpraktijken

 20. F.A.Q. • Waarom kent de Vrederechter bepaalde vorderingen van deze firma’s toch toe? • Waarom kan een figuur als Bart Luyck eindeloos doorgaan? • Helaas is niet elk bedrog strafbaar • Bedrog burgerlijk recht ≠Bedrog strafrecht • Bart Luyck ≠XL Media ≠GCS => aparte entiteiten • Kan Bart Luyck gestopt worden? Neen… • Straffen zijn steeds persoonlijk • Stakingsbevelen gelden slechts tegen de firma die werd gedagvaard • Oprichting meerdere vennootschappen niet verboden • “Lucht” verkopen is op zich niet strafbaar • Bewijsmoeilijkheden • Gebrek aan actiemogelijkheden in het strafrecht • Vrijheid tot het drijven van handel en nijverheid  beroepsverbod

 21. Nog vragen? Contact: Algemene vragen/centralisatie: Unizo Service Center: 078 35 39 39 of service@unizo.be Juridisch advies/ dagvaarding / terugvordering: Patrick GROUWELS : patrick@grouwels.be Julie GROUWELS : julie@grouwels.be Adres: Tongersesteenweg 60 3800 Sint-Truiden Tel: 011/69.88.54 Fax: 011/67.47.08

 22. Bedankt voor uw aandacht!