slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Українська інженерно-педагогічна академія СТАХАНОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ. КАФЕДРА «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН». МІЦНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН' - caitir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

КАФЕДРАСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Українськаінженерно-педагогічнаакадемія

СТАХАНОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ГІРНИЧИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

slide2
КАФЕДРА «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»

МІЦНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО

slide3
Яковенко Тетяна Вікторівнакандидат педагогічних наук, доцентз 2011 р. виконує обов'язки завідувача кафедри Соціально-економічних та педагогічних дисциплінВ 2000 р. закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд» та отримала кваліфікацію інженера-педагога-дослідника.В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності “Теорія і методика навчання (технічні дисципліни)” Курси, що викладає: “Методика професійного навчання”, “Креативні технології навчання”, “Менеджмент освіти”, “Основи інженерно-педагогічної творчості”. Наукові інтереси: формування креативного середовища в інженерно-педагогічному закладі. У науковому доробку має понад 40 наукових статей та 20 навчально-методичних розробок., монографію, 2 навчальних посібника. Керує науковою роботою студентів.
slide4
Шегута Михайло Андрійовичкандидат філософських наук, доцент, заступник керівника інституту з наукової роботи В 1972 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет. В 1983 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук в КДУ.Працював асистентом, старшим викладачем, а потім доцентом в Стахановській філії Комунарського гірничо-металургійного інституту, а з 1991 р. по 2011 р. – завідувачем кафедри на Гірничому факультеті Української інженерно-педагогічної академії.Академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Курси, що викладає: “Філософія”, “Культурологія”, “Політологія”, “Теорія та практика управління соціальними системами”. Автор понад 80 наукових праць.
slide5
Домбровська Тамара Іванівнадоктор філософських наук, професорЗ 1953 по 1958 г.г. вчилася в Московському Державному Університеті на філософському факультеті. Після закінчення університету була розподілена в р. Сичан (нині Партізанськ) Приморського краю в гірничий технікум. Через 3 роки отримала перерозподіл в політехнічний інститут м.Челябінська. У 1974 р. за сімейними обставинами вимушена була переїхати до України в м. Кадієвку (нині Стаханов) на роботу у філіал КГМІ, який тепер є СННІГОТ. Курси, що викладає: “Соціологія”, “Риторика”. Коло наукових інтересів: філософія і естетика.Автор навчального посібника, 2-х монографій з естетики, більше 50 наукових статей, 3-х збірок віршів.
slide6
Карчевська Наталія Василівнакандидат педагогічних наук, доцентУ 1974 році закінчила Одеський ордена трудового Червоного прапора політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини». З 1976 року працює в КГМІ, нині СННІГОТ.У 1991 році захистила кандидатську дисертацію в НДІ педагогіки Української РСР. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.У 2004 році обрана членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти. У 2000 року обрана членом-кореспондентом Міжнародної академії біосферних наук.Є автором понад 130 статей, 3 авторських видань, 2 навчальних посібників. Керує науковою роботою студентів.Викладає дисципліни: «Методологічні засади професійної освіти», «Технічні засоби навчання», «Методика професійного навчання: основні технології», «Інноваційні технології освіти», «Педагогіка вищої школи». Коло наукових інтересів: інноваційні, комп’ютерні технології в підготовці студентів інженерно-педагогічного фаху.
slide7
Сергєєв Сергій Миколайовичкандидат медичних наук, доцентУ 1985 році закінчив Ворошиловградський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа, присвоєна кваліфікація – лікаря лакувальника.Дисертацію кандидата медичних наук захистив у 2003 р. м. Києві. Обраний у 2005 р. членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти.Має вчене звання доцента кафедри. Підготував комплекс науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін психологічного напрямку, до якого входять: методичні розробки теоретичних та практичних занять, рекомендації щодо організації самостійної поза аудиторної роботи студентів, різноманітний дидактичний матеріал, навчально-методичний посібник, збірники по психологічним дисциплінам. Більша кількість дидактичного матеріалу має електронні примірники.Має 33 публікації, з них 22 наукових та 8 навчально-методичного характеру, 5 – у фахових виданнях, 3 раціоналізаторської пропозиції. Керує науковою роботою студентів.
slide8
Гречишкіна Олена Сергіївнакандидат історичних наук, асистент 2003 році з закінчила Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія» та отримала кваліфікацію історика, викладача історії.2005 році закінчила Стахановське відділення інституту післядипломної освіти Східноукраїнського університету ім. В. Даля та отримала диплом економістаз обліку та аудиту. У 2010 році закінчила аспірантуру Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».Викладає дисципліни «Історія України», «Правознавство», «Правові основи освіти», «Історія української культури».У науковому доробку має понад 20 наукових статей та 25 навчально-методичних розробок.Керує науковою роботою студентів.Є куратором студентської групи. Коло наукових інтересів: історія розвитку піонерського руху в Україні.
slide9
Кашпур Тетяна Олександрівнакандидат педагогічних наук, асистент У 2006 році з відзнакою закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії зі спеціальності «Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин та руд» та здобула кваліфікацію інженера-технолога, педагога, дослідника в галузі гірничої промисловості. Протягом 2007 – 2011 років навчалася в аспірантурі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови підготовки майбутнього інженера-педагога до виховної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах». Викладає дисципліни: «Теорія та методи виховної роботи», «Педагогічний супровід освітнього процесу», «Методологічні засади професійної освіти», «Креативні технології навчання», «Технічні засоби навчання».Автор понад 20 наукових та методичних праць. Науково-дослідницькі інтереси спрямовані на пошук та обґрунтування ефективних шляхів вдосконалення виховної роботи в закладах профтехосвіти. Керує науковою роботою студентів.Куратор академічної групи.
slide10
Фіногєєва Тетяна Євгенівнакандидат педагогічних наук, асистент У 2005 році з відзнакою закінчила магістратуру гірничого факультету Української інженерно-педагогічної академії за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин і руд» та отримала кваліфікацію інженера-педагога-дослідника.У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 «Теорія навчання» у ДВНЗ «Криворізький національний університет».Викладає дисципліни «Дидактичні основи професійної освіти», «Методика професійного навчання: дидактичне проектування», «Методика професійного навчання: освітні технології», «Технічні засоби навчання».У науковому доробку має понад 50 наукових статей та 8 навчально-методичних посібників.Керує науковою роботою студентів.Коло наукових пошуків: організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін.
slide11
Строєва Лариса Григорієвнастарший викладач, заступник керівника інституту з виховної роботи1971-1976 рр. вчилася на інженерно-педагогічному факультеті Комунарського гірничо-металургійного інституту. Після його закінчення була розподілена на кафедру професійної педагогіки і психології Кадієвського філіалу КГМІ, нині це СННІГОТ. Курси, що викладає: “Основикорекційноїпедагогіки”, “Комунікативні процеси в професійній діяльності”, “Основи інженерно-педагогічної творчості”. Коло наукових інтересів: естетика, теорія виховання. Керує науковою та виховною роботою студентів. Автор понад 40 наукових статей, монографії.
slide12
Гречко Тетяна Анатоліївнастарший викладач кафедри, заступник керівника інституту з методичної роботи В 2001 р. закінчила Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля за спеціальністю «Облік та аудит»Курси, що викладає: економічна теорія, економіка підприємств та маркетинг, організація виробництва та менеджмент, менеджмент професійної діяльності, інтелектуальна власність.Наукові напрямки: управління ризиками інвестиційної привабливості підприємства
slide13
Ентентєєва Ганна Юріївнаасистент кафедриУ 2010 році закінчила Горлівськийінститутіноземнихмов ДВНЗ Донбаськийдержавнийпедагогічнийуніверситет. зіспеціальністі“Вчитель англійської й німецької мов та зарубіжної літератури”.З 2012 року є здобувачем наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки Горлівськогоінститутуіноземнихмов. Є автором 4 наукових статей, приймає участь у національних та міжнародних науково-практичних конференціях, є куратором студентської групи.Коло наукових інтересів: інноваційні технології в системі вищої освіти.
slide14
Варнавська Дар'я Сергіївна асистент кафедриПрацює в УІПА з 2006р. Закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальностями «Економічна теорія» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Також закінчила аспірантуру при Харківському національному економічному університеті за спеціальністю «Економіка підприємства: за видами економічної діяльності». Викладає наступні дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка підприємства та маркетинг», «Менеджмент професійної діяльності». В області науки пріоритети - стратегія управління людськими ресурсами, а також конкурентоспроможність як одне з основоположних понять ринкової економіки.
slide15
Допоміжний персонал:Фандєєва Ганна Костянтинівнастарший лаборант кафедриШабанова Тетяна Павлівналаборант кафедри
slide17
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

ФІЛОСОФІЯ

ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ПСИХОЛОГІЯ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

СОЦІОЛОГІЯ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОСВІТИ

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА МАРКЕТИНГ

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

slide18
У НАС ЦІКАВА ІСТОРІЯ ТА ЗНАЧНІ ЗДОБУТКИ

Викладачами кафедри з 2008 року опубліковано понад 250 наукових статей та тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

slide21
У СВОЇЙ РОБОТІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО РІЗНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  • Метод круглого столу
  • Мозкова атака
  • Прес-конференції
  • Сократична бесіда
  • Навчальний тренінг
  • Дебати
  • Ігрове проектування
slide22
1. Інноваційні комп'ютерні технології у навчально-виховному процесі

2. Створення креативного середовища в інженерно-педагогічному закладі

3. Управління ризиками інвестиційної привабливості підприємства

ПРОВІДНІ НАПРЯМКИІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

slide26
МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ НОВИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА ТВОРЧИХ ОСОБИСТОСТЕЙ – МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ!
ad