tip 2 endoleak z m ve neriler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 437 Views
 • Uploaded on

Tip 2 Endoleak Çözüm ve Öneriler. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli. ÖĞRENME HEDEFLERİ. Endoleak tanımı ve Tipleri Tip 2 Endoleak’in Tanımı Sıklığı Risk Faktörleri Tedavi Yaklaşımları ve zamanlaması Komplikasyonları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cais


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tip 2 endoleak z m ve neriler

Tip 2 EndoleakÇözüm ve Öneriler

Dr. İhsan Alur

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi AD,

Denizli

renme hedefler
ÖĞRENME HEDEFLERİ
 • Endoleak tanımı ve Tipleri
 • Tip 2 Endoleak’in Tanımı
 • Sıklığı
 • Risk Faktörleri
 • Tedavi Yaklaşımları ve zamanlaması
 • Komplikasyonları
 • Takipte izlenecek ölçütler
tan m
Tanım
 • Endoleak: EVAR işleminden sonra greft ile aort duvarı arasından anevrizma kesesi içerisine kan kaçağı olmasıdır.
 • Endovasküler anevrizma onarımı uygulanan hastaların %10-20’sinde endoleakgörülür*.
 • *Jones JE ve ark. Persistenttype 2 endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm is associatedwithadverselateoutcomes. J VascSurg 2007; 46(1): 1-8.
endoleak tipleri
Endoleak Tipleri
 • 5 Tip tanımlanmıştır*

Tip 1 Endoleak: Stentgreftinproksimal (tip 1A) veya distalde (tip 1B) sağlıklı damar duvarına tam oturmaması sonucu greft ile aort duvarı arasından anevrizma kesesi içerisine kan kaçağı olmasıdır.

*Chuter TA, Faruqi RM, Sawhney R, Reilly LM, Kerlan RB, Canto CJ, et al. Endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm. J VascSurg 2001;34: 98- 105.

endoleak tipleri1
Endoleak Tipleri
 • Tip 2 Endoleak: Anevrizma kesesinden çıkan aort dallarındaki (lomberspinal dallar, hipogastrik arter, inf. Mezenterik arter) akımın tersine dönmesi ile anevrizmanın dolmaya devam etmesi sonucu oluşur.
 • Lomberspinal dallar, hipogastrik arter, inf. Mezenterik arterlerde oluşan bu retrograd akım anevrizma kesesinin tromboze olmasını engeller, kesenin genişlemesine ve devamı halinde rüptüre yol açar+.
 • + Jones JE ve ark. Persistenttype 2 endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm is associatedwithadverselateoutcomes. J VascSurg 2007; 46(1): 1-8.
tip 2 endoleak
Tip 2 Endoleak
 • En sık görülen tiptir. EVAR’da %9-30, TEVAR’da %1.4(*).
 • EVAR’dan sonra 1 ay içinde Tip 2 Endoleakgörülme oranı %14’tür. 1 yıl içinde %10.2’ye geriler (#).
 • * Ozdemir BA, Chung R, Benson RA, Mailli L, Thompson M, Morgan R, Loftus IM. Embolisation of type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair.J CardiovascSurg (Torino).2013 Aug;54(4):485-90.
 • #Drury D, Michales JA, Jones L, Ayriku L: Systematicreview of recentevidenceforthesafetyandefficacy of electiveendovascularrepair in themanagement of infrarenalabdominalaorticaneurysm. Br J Surg 2005; 92: 937-46.
tip 2 endoleak1
Tip 2 Endoleak

Tip 2 Endoleaklerin çoğu 6 ay içinde spontan düzelir. Geri kalan kısmı tedavi edilmezse rüptüre olur (+).

+ Jones JE ve ark. Persistenttype 2 endoleakafterendovascularrepair of abdominalaorticaneurysm is associatedwithadverselateoutcomes. J VascSurg 2007; 46(1): 1-8.

tip 2 endoleak risk fakt rleri
Tip 2 EndoleakRisk Faktörleri
 • Preop. BT’de
 • Büyük İnf. Mezenterik Arter (İMA),
 • İkiden fazla lomber arteri gösterilen hastalar,
 • İleri yaş
 • Uzun boyunlu anevrizmalarda daha çok Tip 2 Endoleakgörülüyor (*).
 • * Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: PreoperativeversusPostoperativeversusExpectantManagement. Semin VascSurg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008
tip 2 endoleak negatif risk fakt rleri
Tip 2 EndoleakNegatifRisk Faktörleri*
 • Sigara içiciliği
 • Azalmış Ankle-Brakial İndeksi
 • Düşük Tip 2 Endoleakinsidansıile ilişkili bulunmuştur!!!!
 • *Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: PreoperativeversusPostoperativeversusExpectantManagement. Semin VascSurg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008
endoleak tipleri2
Endoleak Tipleri
 • Tip 3 Endoleak: Greft bütünlüğünün bozulması sonucu gerçekleşir. Greft bütünlüğü greft materyalinin delinmesi, metalik stent kırığı ya da modüler greftlerdegreft parçalarının birbirinden ayrılması sonucunda gerçekleşir.
endoleak tipleri3
Endoleak Tipleri
 • Tip 4 Endoleak: Greftporozitesi sonucu görülür. Greft materyalinin mikrogözeneklerinden kan sızmasıdır. ‘Mikroleak’ olarak da adlandırılabilir. Geç faz anjiyografilerde stentgreft çevresinde difüz kontrast kaçağı şeklinde görülür.
endoleak tipleri4
Endoleak Tipleri
 • Tip 5 Endoleak(endotension): Kaçak kaynağı gösterilememesine rağmen seri görüntülemelerde anevrizma kesesinin büyümesi olarak tanımlanabilir.
tedavi yakla mlar
Tedavi Yaklaşımları
 • Tip 1 ve 3 Endoleak: Yüksek aortik basınçtan dolayı anevrizma kesesinin daha da genişlemesine neden olur, reoperasyon (endovasküler veya açık cerrahi tamir) gerekir.
tedavi yakla mlar1
Tedavi Yaklaşımları
 • Tip 4 Endoleak: Hemen hemen hastaların tamamında spontan düzelir.
tedavi yakla mlar2
Tedavi Yaklaşımları
 • Tip 2 ve Tip 5 Endoleak: Tedavisi tartışmalı bir konudur, klinik araştırmalar devam etmektedir.
 • Tip 2 Endoleak,eğer anevrizma kesesi genişlerse kesinlikle düzeltilmelidir *.
 • * Golzarian J, Valenti D: Endoleakageafterendovasculartreatment of abdominalaorticaneurysms: diagnosis, significanceandtreatment. EurRadiol 2006; 16: 2849- 2857.
tedavi yakla mlar3
Tedavi Yaklaşımları
 • Tip 2, tip 4 ve tip 5 Endoleakler, radyolojik izlemde anevrizma çapının arttığı tespit edilirse girişim planlanmalıdır*.
 • * Mustafa Parıldar, Hakan Posacıoğlu. Endoleaksafterendovascularaorticaneurysmrepair: definitionandtreatment. Turkish J ThoracCardiovascSurg 2011;19 Suppl 2:46- 50.
tip 2 endoleak tedavi yakla mlar
Tip 2 EndoleakTedavi Yaklaşımları

1-Preoperatif yaklaşım

2-İntraoperatif yaklaşım

3-Postoperatif yaklaşım

tip 2 endoleak preoperatif yakla m
Tip 2 EndoleakPreoperatif yaklaşım
 • EVAR’dan önce profilaktik İMA embolizasyonu

yapılan hastalarda yapılmayanlara göre Tip 2

endoleak gelişimi azaldığı bildirilmiştir*

* Axelrod DJ, Lookstein RA, Guller J, et al. Inferiormesentericarteryembolizationbeforeendovascularaneurysmrepair : techniqueandinitialresults. J VascIntervRadiol 2004; 15: 1263-67.

tip 2 endoleak preoperatif yakla m1
Tip 2 EndoleakPreoperatif yaklaşım
 • Lomber arterlerin embolizasyonuİMA’ya göre oldukça zordur ve düşük başarı oranlarıyla birliktedir #.
 • # Sheehan MK, Hagino RT, Canby E, Wholey MH, Postoak D, Suri R, Toursarkissian B. Type 2 endoleaks after abdominal aortic aneurysm stent grafting with systematic mesenteric and lumbar coil embolization.AnnVascSurg. 2006 Jul;20(4):458-63.
tip 2 endoleak ntraop tedavi yakla mlar
Tip 2 Endoleakİntraop Tedavi Yaklaşımları
 • Anevrizma kesesinin TROMBİN injeksiyonuyapılarak kapatılması(1)
 • Anevrizma kesesinin TROMBOJENİK SPONGE ile sarılması (paketlenmesi)(2)
 • 1. Zanchetta M, Faresin F, Pedon L, Ronsivalle S. Intraoperativeintrasacthrombininjectiontopreventtype II endoleakafterendovascularabdominalaorticaneurysmrepair. J EndovascTher 2007; 14: 176-83.
 • 2. Walker SR, Macierewicz J, Hopkinson BR. Endovascular AAA repair: prevention of sidebranchendoleakswiththrombogenicsponge. J EndovscSurg 1999; 6: 350-53.
tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları
 • Postop izlemde anevrizma kesesi büyür veya endoleak kaybolmazsa mutlaka tedavi edilmelidir.
 • Tedavinin zamanlaması için önerilen takip süresi 6 aydır(+).
 • +Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: PreoperativeversusPostoperativeversusExpectantManagement. Semin VascSurg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008
tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 1
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-1
 • Transarteriyelembolizasyon*(İMA veya Lomber arterler)
 • En yaygın kullanılan tedavi yöntemidir.

i. Coil

ii. Glue

iii. Trombin

* Haulon S, Tyazi A, Willoteaux S, Koussa M, Lions C, Beregi JP. Embolization of type II endoleaksafteraorticstent-graftimplantation: techniqueandimmediateresults. J VascSurg 2001; 34: 600-605.

tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 11
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-1
 • Transarteriyelembolizasyon bazı komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bunlar (&),
 • -Aortoenterik fistül
 • -Parapleji
 • -Kolon nekrozu

& Bush RL, Lin PH, Ronson RS, Conklin BS, Martin LG, Lumsden AB. Colonicnecrosissubsequenttocatheter-directedthrombinembolization of theinferiormesentericarteryviathesuperiormesentericartery : a complication in themanagement of a type II endoleak . J VascSurg 2001; 34: 1119-21.

Bertges DJ, Villella ER, Makaroun MS. Aortoentericfistuladuetoendoleakcoilembolizationafterendovascular AAA repair. J EndovascTher 2003; 10: 130-35.

tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 2
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-2
 • Translomberembolizasyon

i. Coil

ii. Glue

iii. Trombin

Transarteriyelembolizasyona göre başarı şansı

daha fazladır.

tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 3
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-3
 • Transcavalembolizasyon
 • Başarı oranları translomberembolizasyona yakındır.
 • LaparoskopikretroperitonealLigasyon: Transarteriyel, translomber veya transcavalembolizasyon zor olan olgularda bu teknik iyi bir seçenektir.
tip 2 endoleak postop tedavi yakla mlar 31
Tip 2 EndoleakPostop Tedavi Yaklaşımları-3
 • LaparoskopikretroperitonealLigasyonda
 • anevrizma kesesinden tanısal amaçla invaziv basınç ölçülebilir.
 • Açık cerrahi: embolizasyon veya laparoskopikligasyonun başarısız olduğu, rüptür riski yüksek olan olgularda açık cerrahi son seçenektir.
 • ANEVRİZMEKTOMİ,TROMBÜS BOŞALTILMASI, İMA ve Lomber arterlerin bağlanmasına olanak verir (^).
 • ^ Ferrari M, Sardella SG, Berchiolli R, et al. Surgicaltreatment of persistenttype 2 endoleaks, withincrease of theaneurysm sac: indicationsandtechnicalnotes. Eur J VascEndovascSurg 2005; 29: 43-46.