norsk kommunalteknisk forening nkf en kort presentasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon. Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907. Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Regionalavdelinger NKF BTV NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag. Tverrfaglige aktiviteter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon' - cairo-richmond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norsk kommunalteknisk forening nkf en kort presentasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon

Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

visjon kunnskapsdeling for et bedre samfunn
Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn
 • Regionalavdelinger
 • NKF BTV
 • NKF Rogaland
 • NKF Hordaland
 • NKF Trøndelag

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

tverrfaglige aktiviteter
Tverrfaglige aktiviteter
 • Kommunaltekniske fagdager – foreningens hovedarrangement:
  • Hvert 2. år
  • Konferanser, befaringer og årsmøte
 • Informasjon og kommunikasjon:
  • Tidsskriftet
  • kommunalteknikk.no
  • nkfnett.no
 • Messen Miljø & Teknikk:
  • Hvert 3. år (21. gang i 2016)
  • 150-200 utstillere
  • 5000 besøkende
  • Kurs og konferanser
  • Befaringer

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

hovedm l i strategiplan 2012 2015
Hovedmål i strategiplan 2012-2015
 • KUNNSKAPSLEVERANDØRVi bidrar til økt kunnskap innen alle kommunaltekniske områder
 • SAMFUNNSAKTØRVi bidrar til at samfunnsutviklingen baseres på et kommunalteknisk helhetssyn
 • FORENINGENVi representerer den ledende og samlende forening på de kommunaltekniske områdene

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

hovedstyret 2014 16
Hovedstyret 2014-16

Ann-May Berg, nestleder

Ole Johan Krog, styreleder

Malvin Bjorøy, styremedlem

Øystein Håvarstein, styremedlem

Anne-Karén Birkeland, styremedlem

Tore Justad, varamedlem

May-Britt Dahl, varamedlem

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

hovedstyrets ansvar
Hovedstyrets ansvar
 • Øverste myndighet mellom årsmøtene
 • Ansvaret for:
  • Foreningens løpende drift
  • Representasjon utad
  • Samarbeidet med andre organisasjoner
  • Årsmøtene i foreningen
  • Samordning av virksomheten

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

nkfs kjerneomr der
NKFs kjerneområder
 • Bygg og eiendom
 • Byggesak
 • Plan og miljø
 • Vann og avløp
 • Veg og uteområder

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

bygg og eiendom
Bygg og eiendom
 • Ivaretas av fagforumet NKF bygg og eiendom
 • Forumet er Norges ledende innen kommunal bygg- og eiendomsforvaltning
  • Representerer 80 % av kommunal bygningsmasse
  • Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift
  • Bistår kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

nkf bygg og eiendom viktigste aktiviteter
NKF bygg og eiendom – viktigste aktiviteter
 • Nettverks- og temagrupper i 240 kommuner
 • Kurs og konferanser
 • Artikler i tidsskriftet og på nett
 • Videreutvikling og drift av IK-bygg
 • Utredninger, kartlegginger og høringsinnspill

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

byggesak
Byggesak
 • Ivaretas av fagforumet NKF byggesak
 • Forumet er Norges ledende innen byggesak i kommunene
  • Representerer 70 % av landets kommuner
  • Utgjør et betydelig kompetansemiljø
  • Bistår kommunene i å profesjonalisere saksbehandlingen

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

nkf byggesak viktigste aktiviteter
NKF byggesak - viktigste aktiviteter
 • Nettverksgrupper i 282 kommuner
 • Kurs og konferanser
 • Artikler i tidsskriftet og på nett
 • Temahefter
 • Utvikling og drift av PBL-styringsverktøy
 • Fast høringsinstans ved endring av regelverk
 • Representert i Blankettkomiteen og ByggSøk

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

plan og milj
Plan og miljø
 • Ivaretas av fagforumet NKF plan og miljø
 • Forumet representerer de som arbeider innenfor det planfaglige området
  • Bistår kommunene i å profesjonalisere planleggingen
  • Utgjør et betydelig kompetansemiljø
  • Bidrar til at miljøhensyn ivaretas i arealplanleggingen

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

nkf plan og milj viktigste aktiviteter
NKF plan og miljø – viktigste aktiviteter
 • Kurs og konferanser (tett samarbeid med NKF byggesak)
 • Artikler i tidsskriftet og på nett
 • Temahefter
 • Dialog med myndigheter og fagmiljøer
 • Erfaringsutveksling gjennom Nordisk plansamarbeid

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

vann og avl p
Vann og avløp
 • Ivaretas av fagforumet NKF infrastruktur
 • Samarbeidsavtale med Norsk Vann
 • Satsningsområde

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

nkf infrastruktur viktigste aktiviteter under etablering h sten 2014
NKF infrastruktur – viktigste aktiviteter(under etablering høsten 2014)
 • Ivareta tverrfaglige behov innenfor VA og infrastruktur i grunn
 • Nettverksgrupper – under oppbygging (foreløpig 25 kommuner med)
 • Kurs og konferanser i samarbeid med Norsk Vann og andre aktuelle partnere
 • Artikler i tidsskriftet og på nett

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

veg og uteomr der
Veg og uteområder
 • Ivaretas av fagforumet NKF veg og trafikk
 • Forumet er Norges ledende innen kommunale veger og tilhørende infrastruktur
  • Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen kommunal vegforvaltning
  • Bistår kommunene i å profesjonalisere vegforvaltningen

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

nkf veg og trafikk viktigste aktiviteter
NKF veg og trafikk – viktigste aktiviteter
 • Nettverksgrupper med 113 kommuner
 • Kurs og konferanser
 • Artikler i tidsskriftet og på nett
 • Utvikling og drift av vegjusdatabase
 • Utredninger og høringsinnspill

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

regionalavdelinger
Regionalavdelinger
 • Arbeider på tvers av de kommunaltekniske fagområdene.
 • Foreningen har fire avdelinger:
  • NKF Buskerud-Telemark-Vestfold
  • NKF Rogaland
  • NKF Hordaland
  • NKF Trøndelag
 • Viktigste aktiviteter
  • Generell nettverksbygging
  • Kurs og konferanser

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

tidsskriftet
Tidsskriftet
 • 10 utgaver i året
 • Alle kommunaltekniske fagområder
 • 19 000 lesere

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

kommunalteknikk no
Kommunalteknikk.no
 • Fokus på kjerneområdene
 • Alt om foreningen
 • Nyheter fra NKF og andre
 • Presentasjon av kurs og konferanser
 • Tidsskriftet i pdf-versjon
 • Nyhetsbrev hver uke

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

diskusjonsforumet nkfnett no
Diskusjonsforumet nkfnett.no
 • Fagområder
  • Bygg og eiendom
  • Byggesak
  • Plan og miljø
  • Vann og avløp
  • Veg og uteområder
 • Åpent for medlemmer
 • 2500 brukere

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

messen milj teknikk
Messen Miljø & Teknikk
 • Eies av NKF og KS
 • Tre dagerhvert 3. år – neste gang april 2016
 • Dekker allekommunaltekniskeområder – i prinsippet, men flestutstillereinnen:
  • Vann og avløp
  • Veg og uteområder
  • FDV for bygg og eiendom
 • Arrangementer i tillegg til utstilling:
  • Kurs/konferanser og befaringer
  • Tre hovedkonkurranser
   • Norges beste uterom
   • Norges beste drikkevann
   • Norges beste kommune i vedlikehold av skoler
 • Nøkkeltall for messen i 2013
  • Den 20. messen
  • 179 utstillere – i hovedsakfra Norge og noenfraSkandinavia og Tyskland
  • 6 300 m2
  • Merenn 5 tusenbesøkende

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

internasjonalt engasjement
Internasjonalt engasjement
 • Nordisk samarbeid – Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité (NKS)
  • Sverige: SvenskaKommunal-TekniskaFöreningen - KT
  • Danmark: Kommunalteknisk Chefforening - KTC
  • Finland: SuomenKuntatekniikanYhdistys - SKTY
  • Island: Samtöktæknimannasveitarfe'laga - SATS
  • Estland: EestiKommunaalmajanduseÜhing (EKÜ)
 • Internasjonalt
  • International FederationofMunicipalEngineering - IFME
  • Nordisk plansamarbeid (opprettet i 2013, og ivaretas av NKF plan og miljø)
  • Consortiumof European Building Control – CEBC (ivaretas av NKF byggesak)

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

administrasjonen
Administrasjonen
 • Daglig drift
 • Sekretariatsbistand til fagfora og regionalavd
 • Adm av nettverksgrupper
 • Kurs- og konferanseadm
 • Redaksjon for tidsskrift og nett
 • Adr: Borggata 1, 0650 Oslo
 • Tlf: 22 04 81 40
 • E-post: nkf@kommunalteknikk.no
 • Nettsted:www.kommunalteknikk.no

NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907