ventelistetall n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ventelistetall PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ventelistetall

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ventelistetall - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Ventelistetall. Brukerutvalget 25.03.14. Styringskrav. Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager Antall fristbrudd blant pasienter som er gitt helsehjelp: 0 (Målt med tall fra Norsk Pasientregister) Alltid en del av statusrapport til s tyret

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ventelistetall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ventelistetall

Ventelistetall

Brukerutvalget 25.03.14

styringskrav
Styringskrav
 • Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager
 • Antall fristbrudd blant pasienter som er gitt helsehjelp: 0

(Målt med tall fra Norsk Pasientregister)

 • Alltid en del av statusrapport til styret

+ egen styresak nå 27/3 (10-14)

hva er klinikkene opptatt av
Hva er klinikkene opptatt av?
 • Ventetid blant de som fortsatt venter
 • Fristbrudd blant de som fortsatt venter
 • Pasienter i forløp (oppfølging av pasienter som har startet behandlingen)(i tillegg til de nyhenviste)
lenke til nprs ventelistekube
Lenke til NPRs ventelistekube
 • http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregister-npr/rhf/Sider/default.aspx
 • Lenke til oppsett definert for St. Olav

http://cognos.shdir.no/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?BZ=1AAABf2eH8W8ABEwU6VFChhEjb_SUYVPCCA44ac6UbRaMNiWK1HBThgxbvdkp44Zu~aSZ2wadMGzYmBASpUcZGDBIxOyDEbMNEiRI9tXsruu~udeCWU3NLJFaWThSI9H0ZmzKNkIOmbR9JWDkCNr0VIHbjDRvyLqDkDJowrg9Nzdn5p6p9nQ4OLtmwOwrE7Mvp95i6k2srGR6XRtSz7H1vidEzuh5QmUMzPaa5H03FLmNU_S2ZYdopbc1JkeOHDgPbozM9Z5fDBgzauSIqQ1kqqtxh5heZqwy9ZN2B~wD

men m nedlige tall fra npr er ikke nok
Men månedlige tall fra NPR er ikke nok…
 • Ventelistekube og forløpskube i PAS
  • For å følge løpende drift
  • Oppdateres ukentlig (natt til mandag, noen i tillegg også natt til torsdag)
  • Tall per klinikk, avdeling, seksjon (åpent) og per pasient (adgangsstyrt)
pasienter i forl p ved st olav
Pasienter i forløp ved St. Olav
 • Antall Nyhenviste (status=1):

ca 15 000

 • Antall i forløp:

ca 100 000

(Avgrenser i forløpskuben 3 mnd fram i tid: ~50 000 aktive ventelister med status=2)

hva inneholder kubene med tall rett fra pas
Hva inneholder kubene med tall rett fra PAS?
 • Ventelistekuben (pasienter med status 1 - nyhenviste)
  • Inngangsbilde
   • Åpen rapportdel
   • Rettighetspasienter
   • Behovspasienter
   • Andre rapporter (bl.a. ventende over 200 dg)

Forløpskube (for pasienter med status 2 – i forløp)

  • Inngangsbilde
   • Henvisninger til vurdering
   • Arbeidsliste forløp
   • Kontroll og opprydding
   • Grunnlagsdata forløp
slide10

SEKRETÆR

 • Registrere i PAS
  • omsorgsperiode F
  • K.type V
  • Ikke angi helsehjelp
  • Mottatt dato
 • SEKRETÆR
 • Registrere vurdering i PAS
 • Planlegge helsehjelp innen angitt frist/intern hast

Mottak

Vurdering

Koordinering

Start helsehjelp

 • LEGE
 • Vurdere henvisning innen 30 dager
  • Rettighetsvurdering
  • Evt. frist og intern hast
 • NB! Egne prosedyrer for bl.a. BUP og kreft

Hei og god dag, jeg heter Doris

 • SEKRETÆR
 • Besøksregistrering
 • Når helsehjelp er igangsatt
  • Registrere VENT SLUTT-dato