sats p f rarpatruljen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sats på førarpatruljen!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Sats på førarpatruljen! - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Sats på førarpatruljen!. Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/Sveinung Eiksund 09.10.2009. Inspirasjonen for foredraget. Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim Kortkurs om å satse på førarpatruljen på K/M landsleir på Røros i 2006 v/Rolf Falchenberg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sats på førarpatruljen!' - cai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sats p f rarpatruljen

Sats på førarpatruljen!

Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/Sveinung Eiksund

09.10.2009

inspirasjonen for foredraget
Inspirasjonen for foredraget
 • Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim
 • Kortkurs om å satse på førarpatruljen på K/M landsleir på Røros i 2006 v/Rolf Falchenberg.
 • Foredrag av Karen Johanne Strømstad på KL/KS våren 2006 (gjentatt på korpstinget i Arendal’09)
til diskusjon
Til diskusjon:
 • Kva er ei førarpatrulje?
 • 3 minutt
definisjon p f rarpatrulje
Definisjon på førarpatrulje:
 • Patrulje med troppsleiaren som patruljeførar og med PF og PA som “patruljebarn”. I førarpatruljen skjer leiartrening, kompetanseutvikling og sosialt samvær (R. Falchenberg).
 • Påstand: Å ha ei førarpatrulje som fungerer gir nøgde speidarar og leiarar med overskot!
trondheim fsk 2005 6
Trondheim FSK 2005/6:
 • Ca. 25 speidarar i troppa
 • 4 slitne leiarar som planla alle møter
 • Troppa inndelt i patruljer men fekk svært lite ansvar for planlegging og av møter
 • Møter og turar hadde høg kvalitet i leiarane sine auge
 • Men; stort fråfall i overgangen mellom flokk/

og tropp (4.-5.klasse) og i konfirmasjonsalder

 • Drift av troppa var ressurskrevande og vi såg at nokomåtte gjerast
kva gjorde vi
Kva gjorde vi?
 • Bestemte oss for å satse på meir på patruljearbeidet
 • Ein leiar fekk lov til å ha hovudfokus på dette arbeidet
 • Starta hausten 2006 med eit peffmøter den 3.veka.
 • Peffmøtet var eksklusivt for handplukka peffar/assistentar! Dei fekk personleg invitasjon
 • Etter ca. 1 måned hadde vi pefftur med kursing
  • Inviterte 9 speidarar – 5 av dei kom
  • Månadlege peffmøter heile hausten
  • Arrangerte ny pefftur i januar 2007: Då kom alle 9 kom
  • Sidan dette har oppslutninga vore god
slide10
Dagens situasjon (2009)
 • 2 sjølvstendige patruljer i troppen.
 • 2 patruljer som treng støtte
 • 7 ansvarsfulle peffar/assistentar
 • Leiargruppa er positiv og entusiastisk
 • Så å seie ingen speidarar har slutta i troppa sidan 2006!
 • Ei av fruktene av arbeidet har blitt eit roverlag med ca. 15 medlemmer.
  • Ressurs for gruppa, kretsen og kyrkjelyden
f rarpatruljen v r
Førarpatruljen vår:
 • Førarpatruljemøtet (peffmøtet)
  • Ca 1 gong per månad. Parallelt med troppsmøte
   • Opnar med andakt saman med troppa, går så for oss sjølv.
   • Leik med fokus på samarbeid/mestring
   • Gjennomgang av status/utfordringar i patruljen
   • Planlegging av patruljemøte
 • Førarpatruljetur (pefftur)
  • Arrangert i starten av kvart halvår (fredag-lørdag)
  • Programmet inneheld:
   • Sosialt miljø og teambygging
   • Kompetanseheving/leiarutvikling
   • Semester- og møteplanlegging
 • NB: Dette er vår måte å drive på. Det finst sikkert mange andre måtar som også fungerer!
m te og turar
Møte og turar
 • Syklus med 2 troppsmøte så 2 eller 3 patruljemøte
 • Ca. 4-6 turar i året (inkl pefftur) + leir
 • Patruljemøtet består av:
  • Opning/andakt
  • Leik
  • Merker eller annen aktivitet
  • Avslutning
 • Årleg ”bonustur” for 8.-10.klasse for å

bevare dei av dei eldste som ikkje er

er med i førerpatruljen

(arrangert av kretsen eller av oss)

viktige prinsipp
Viktige prinsipp:
 • Alt planlegges - og vi gjennomfører som planlagt. Dette gir forutsigbarheit!
 • Erkjenning av at det vil bli ”verre” før det blir betre.
  • Peffane treng tett oppfølging og hjelp i starten. Men det blir lettare etter kvart!
 • Troppsleiaren skal velge ut peffar som er modne nok. Gjerne ein av dei eldste og mest erfarne.
 • Gjer dei i stand til å planlegge ved å gi dei kursing og opplæring. Bruk kretsens peffkurs eller arranger sjølv!
 • Gi peffane tid til planlegging på peffmøta. Ikkje forvent at dei gjer det heime i starten.
 • Klargjer kva de forventar av dei og gi dei belønning (pefturen)
 • Viktig å skryte av peffane. Gjerne med foreldra til stades.
 • Peffane må føle at leiarane er på lag med dei.
viktige erfaringar s langt
Viktige erfaringar så langt:
 • Speidarar veks på ansvar og set pris på å bli sett
 • La det gå over stokk og stein i blant. Dei lærer som oss – av sine feil.
 • I dag er møta av lågare kvalitet (i leiarane sine auge) men færre speidarar sluttar…
 • Meir leiarkrefter er blitt frigjort til planlegging og gjennomføring av troppsmøte og turar.
 • Viktig å oppretthalde høg kvalitet på troppsmøta/turar fordi det kan smitte over på patruljemøta
 • Fordel med mest mogleg stabil patruljeinndeling
slide17
Til diskusjon
 • Har di gruppe erfaring med førarpatruljearbeid?
  • Positive/negative erfaringar?
  • Har FP ein viktig plass i gruppa?
 • Opplever de vanskar med å halde på speidarar i ungdomskulealder? Kvifor/kvifor ikkje?
 • Vegen vidare for di gruppe?
nokre element fr kjs s foredrag
Nokre element frå KJS’s foredrag:
 • frå…
  • 2 leiarar i alle verv, småspeiderflokk og ei haltande patrulje
 • til…
  • 90 aktive medlemmar, 7 peffar, 6 leiarar, 3 hjelparar
 • 7 nøklar til suksess
 • 3 identifiserte skjær i sjøen…
n klar til suksess
Nøklar til suksess
 • Vit kvifor!
 • Planlegg og gjennomfør som planlagt
 • Fordel oppgåvene og rollene
 • Gi info til rett tid
 • Entusiasme smittar
 • Gled deg undervegs
 • La sola skine på peffane
skj r i sj en
Skjær i sjøen
 • Ikkje bli deg sjølv nok
 • Ikkje drep rekruttane
 • Ikkje la de gamle ta for stor plass

NB: Eit skritt av gangen

ad