sociale buurtteams mo natuurlijke habitat of ver van ons bed show
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sociale buurtteams MO; natuurlijke habitat of ‘ver van ons bed show’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sociale buurtteams MO; natuurlijke habitat of ‘ver van ons bed show’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Sociale buurtteams MO; natuurlijke habitat of ‘ver van ons bed show’. 2 december 2013 Kay Neven, manager wonen en activering Stichting De Tussenvoorziening. Wat hoor je het komende half uur?. Ambitie van gemeente Utrecht m.b.t. buurtgericht werken Resultaten buurtteams tot nu toe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sociale buurtteams MO; natuurlijke habitat of ‘ver van ons bed show’' - cahil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociale buurtteams mo natuurlijke habitat of ver van ons bed show

Sociale buurtteams MO;natuurlijke habitat of ‘ver van ons bed show’

2 december 2013

Kay Neven, manager wonen en activering Stichting De Tussenvoorziening

wat hoor je het komende half uur
Wat hoor je het komende half uur?
 • Ambitie van gemeente Utrecht m.b.t. buurtgericht werken
 • Resultaten buurtteams tot nu toe
 • Ervaringen en analyse van MO partijen

2

ambitie van gemeente utrecht
Ambitie van gemeente Utrecht

1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd

 • Groter beroep op eigen kracht en samenleving
  • Meedoen staat centraal

3. Gemeente vervult nieuwe taken effectief vanuit meerdere rollen

Aanleiding: decentralisatie AWBZ -/-25 %

decentralisatie jeugdzorg -/- 15%

participatiewet

3

slide4
Altrecht Talent

Lapso

Bewonerscommissie

Van de Hoevekliniek

Buurtbewoners

Buurtcentra

Dagbesteding

Belangenbehartigers

Reclassering Wolvenplein

Buurt/omgeving

Forensisch

Atelier Spat

Agis

Middenstand

De Nieuwe Jutter

Bureau dagloon

Zorgverzekering

Familie en vrienden

Voedselbank

Mantelzorg en vrijwilligers

Wijkagent

Apotheek Pruimakers

Politie en justitie

Pastoraal medewerker

Kerk

Cliënt

Huisarts/apotheek

Stichting exodus

Tussenvoorziening

Werk en opleiding

Groepspraktijk de Greef

MO/OGGZ

Thuiszorg

SSH

Tussenvoorziening SGB

Portaal

Mitros

Aveant

Woningbouw

Altrecht FACT

Bo-Ex

Stichting VieJa

SBWU/RIBW

Altrecht De Es

GG&GD Utrecht

GGZ

DMO

WWO

Altrecht ACT

Gemeente

Altrecht

Centrum Malibaan

Wethouder RiDi

Doenja Dienstverlening

Wijkbureau Zuidwest

PsyQ

Abrona

Doenja Dienstverlening OMW

hoe is het nu
Hoe is het nu?
 • Zorg is goed, maar versnipperd georganiseerd
 • Veel bureaucratie
 • Huishoudens met meerdere problemen => veel hulpverleners
 • Professionals weinig ruimte (oa AWBZ)
 • Vertrekpunt van zorg ligt op wat mensen niet kunnen
 • Zorg voor elkaar is niet altijd meer vanzelfsprekend
hoe gaan we het doen
Hoe gaan we het doen?
 • Ondersteuning en zorg dichtbij aanbieden
 • Laagdrempelig en toegankelijk
 • Generalistische hulpverleners met:
  • oog voor alle vragen die leven
  • ruimte om daarop in te spelen
 • Zoveel mogelijk aansluiten bij het gewone leven, gewoon opvoeden
 • 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener
 • Hulpvrager zoveel mogelijk zelf aan zet =>eigen plan
 • Eenvoud als principe
uitgangspunten buurtteams
Uitgangspunten buurtteams
 • Uitgaan van wat mensen nog wel kunnen: Eigen kracht
 • Benutten van mogelijkheden eigen netwerk
 • Zoeken naar:
  • informele oplossingen: maatjes, vrijwilligers, burenhulp
  • collectieve oplossingen: ontmoeting, scootmobielpool,
 • Generalistische begeleiding waar mogelijk, specialistisch waar nodig
 • Werken met hoogwaardig gekwalificeerde professionals
 • Passende hulp: ondersteuning sluit precies aan bij wat iemand nodig heeft
 • Veiligheid is altijd de ondergrens
kenmerken buurtteams
Kenmerken buurtteams
 • Eén ingang voor sociale basiszorg: Buurtteam: gekenmerkt door nabijheid, proactief, generalistisch en gericht op zelfredzaamheid en kansen voor informeel en collectief
 • Reikwijdte: van informatie en hulp bij enkelvoudige vraag tot generalistische woonbegeleiding
 • 1 klant, 1 plan, 1 hulpverlener (waar mogelijk)
kenmerken buurtteams1
Kenmerken buurtteams
 • Geen indicatie nodig voor begeleiding door het buurtteam
 • Buurtteam stelt dynamische ‘diagnose’ aan de voorkant om te kunnen bepalen welke hulp nodig is
 • Pro-actief bij dreigende problemen (achterstand energiebetaling, huur e.d.)
wat doen buurtteams niet
Wat doen buurtteams niet?

Medische behandeling (noch somatisch noch psychisch)

Lijfgebonden zorg en hulp bij de huishouding

(Acute) psychiatrische behandeling

Begeleiden van mensen zonder postcode

Begeleiden van mensen in woonvoorzieningen

Bemoeizorg (voor mensen die niet kunnen)

Gedwongen aanpak/ Inzetten van instrumenten van dwang voor mensen die niet willen

Budgetbeheer en bewindvoering

Gespecialiseerde toeleiding naar betaald werk voor mensen met perspectief op de arbeidsmarkt

Begeleiden van bewonersinitiatieven

Enkelvoudige vragen worden zo eenvoudig mogelijk opgelost

nu 2 buurtteams per 1 1 2014 naar 6 buurtteams per 2015
Nu 2 buurtteams, per 1-1-2014 naar 6 buurtteams, per 2015…..?
 • Experiment: 2 buurtteams (Overvecht en Ondiep)
 • Op basis van ervaring is inhoudelijk kader vastgesteld: wat doen ze wel, wat doen ze niet
 • Uitbreiding eind 2013 met vier nieuwe gebieden en extra ontwikkelopgaven op gebied van:

- ouderenzorg, afbakening jeugd en gezin, deskundigheidsbevordering oa GGZ, LVG, verslaving

ervaringen en analyse mo partijen
Ervaringen en analyse MO partijen
 • Kans op betere en snellere inbedding in de (veelal nieuwe) woonomgeving
 • Hulpverleners die werken met krachtgerichte methodiek
 • 1 voordeur in de wijk
 • Huidige cliënten en medewerkers zijn tevreden
 • Bundeling van specialismen in 1 team levert efficiëntie op.
 • Prominente rol voor activering (werk is de beste zorg)
 • Betere en effectievere communicatie met woningcorporaties
ervaringen en analyse mo partijen1
Ervaringen en analyse MO partijen
 • Te veel doelstellingen nastreven in korte tijd
 • Buurtteams worden gezien als DE oplossing voor alle problemen
 • Bij uitbreiding pilots onvoldoende rekening gehouden met bedrijfsvoering bij bestaande instellingen.
 • Gemeente heeft/had beperkt beeld bij de zorg en ondersteuning die nu geboden wordt in de AWBZ
 • Wederkerigheid nog niet echt van de grond gekomen
ad