k dol s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kódolás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kódolás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kódolás - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Kódolás. Beolvasó utasítás. Console.Read ();  Int típusú adatot kapunk. Console.ReadLine ();  String típusú adatot kapunk. Console.ReadKey ();  Tetszőleges billentyű leütésére vár. Kiíró utasítás. Console.Write ();  Kiírja az adott szöveget.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kódolás


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beolvas utas t s
Beolvasó utasítás
 • Console.Read();  Int típusú adatot kapunk.
 • Console.ReadLine();  Stringtípusú adatot kapunk.
 • Console.ReadKey();  Tetszőleges billentyű leütésére vár.
ki r utas t s
Kiíró utasítás
 • Console.Write();  Kiírja az adott szöveget.
 • Console.WriteLine();  Kiírja az adott szöveget, majd sort emel.
 • {0}, {1}, {2} …  A formátum string megfelelő pontjaiba behelyettesíti a paraméterlistában szereplő változók értékét.{0} jelenti a 0., vagyis a sorban az első változó helyét. Ha a {} jelek között olyan értéket adunk meg, amely nem létező változóra hivatkozik, akkor a program leáll. A sorrend sem mindegy!
oper torok
Operátorok
 • * Szorzás.
 • / Osztás.
 • % Maradékképzés.
 • + Összeadás.
 • - Kivonás.
 • >> Bitenkénti jobbra léptetés.
 • << Bitenkénti balra léptetés.
 • + String összefűzése (konkatenáció).

Aritmetikai operátorok

String operátorok

oper torok1
Operátorok
 • < <= Kisebb, kisebb-egyenlő.
 • > >= Nagyobb, nagyobb-egyenlő.
 • == != Egyenlő, nem egyenlő.
 • = Értékadás.
 • *= Szorzás és értékadás.
 • /= Osztás és értékadás.
 • += Összeadás és értékadás.
 • -= Kivonás és értékadás.
 • &= Összefűzés és értékadás.
 • && És.
 • || Vagy.

Összehasonlító operátorok

Értékadó operátorok

Logikai operátorok

el gaz sok
Elágazások
 • Kétirányú elágazás:

If (feltétel)

{

utasítások1;

}

else

{

utasítások2;

}

el gaz sok1
Elágazások
 • Többirányú elágazás:

Switch (kifejezés)

{

case változóérték1:

{

utasítások1;

break;

}

caseváltozóérték1:

{

utasítások1;

break;

}

…..

default:

{

utasítások;

break;

}

}

ciklusok
Ciklusok
 • Elöl tesztelő ciklus:

While (feltétel)

{

utasítások;

}

 • Mindig kell kezdőérték!
ciklusok1
Ciklusok
 • Hátul tesztelő ciklus:

do

{

utasítások;

}

while (feltétel);

ciklusok2
Ciklusok
 • Számláló ciklus:

for (i=1; i<=n; i++)

{

utasítások;

}

adatok jellemz i
Adatok jellemzői
 • Azonosító: az a jelsorozat, amellyel hivatkozhatunk a tartalmára, amely által módosíthatjuk a tartalmát.
 • Hozzáférési jog: konstans, változó.
 • Hatáskör: a programszöveg azon tartománya, amelyben az adathoz a hozzáférés megengedett. (Globális, lokális.)
 • Kezdőérték: A „születéskor” hozzárendelt érték.
sszetett adatt pusok
Összetett adattípusok
 • Karakterlánc: string.
 • Tömb.
 • Rekord.