grekerna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grekerna PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15

Grekerna

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Grekerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grekerna

 2. Ett yrke där man kollar på bevarade eller hittade saker från förr. Yrket består ofta i att göra och dokumentera utgrävningar för att sedan analysera fynden. I analysen försöker bestämma när fyndet är ifrån och dra slutsatser genom att jämföra med tidigare funnet material. Vad har arkeologer funnit på Kreta? (s. 191). Vad kan de fynden berätta om hur de levde förr? Arkeologer

 3. Innan man utveckla skriften hade man ett tecken för varje ord. Då var det mer svårt att läsa och skriva eftersom man behövde kunna fler tusen tecken (s.193). 1000 f.Kr. växte en ny skrift fram av fenicier, greker och romare. Alfabetet, med 25 tecken, ett tecken för varje ljud. Skrivarkonsten gör det möjligt för arkeologer och historiker att tyda kvarlevor från förr. skriften

 4. Efter att Mykene förstödes började man bygga upp stater och städer igen ca 900 f.Kr. I centrum av staten byggdes borg och tempel (borgklippa). Nedanför fanns hantverkare och handelsmän. Runt omkring fanns bondfamiljer. Dessa område kallades för stadsstater. De mest kända var Aten och Sparta. Där bodde ca 300 000-350 000 människor. Grekland 900-400 f.KR.

 5. Borgklippa i Aten, Akropolis. Den mest berömda borgklippan i världen.

 6. När folkmängden ökade i Grekland räckte inte åkrarna och maten till alla. Man sökte då nya platser som man kunde bosätta sig på. Det var viktigt att där fanns hamnar, dricksvatten och jord att odla på. Kolonier bildas

 7. När man hittat en bra plats flyttade många dit istället (man utvandrade) och byggde upp en koloni. Vissa av dessa kolonier blev med tiden storstäder. Genom att folk förflyttade sig spreds den grekiska kulturen kring medelhavets kuster. Kolonier bildas

 8. Demokrati betyder folkstyre. Det är människorna som bor i landet som styr. Vilka demokratiska länder finns det? Vad är demokrati?

 9. I Sverige har vi demokrati. Alla som är medborgare och över 18 år får rösta i valet som är vart fjärde år. demokrati Sveriges riksdag. Här fattas besluten i Sverige. Ex. lagar.

 10. Har alla medborgare rätt att rösta. Har alla rätt till utbildning. Finns yttrandefrihet. Man får tycka och skriva vad man vill. I ett demokratiskt land…

 11. Finns religionsfrihet. Man är fri att tro på vilken religion man vill. Har man rätt att älska vem man vill. Får man vara politiskt aktiv. I ett demokratiskt land

 12. Genom att tillhöra ett politiskt parti. Vara med i elevrådet. Diskutera och göra politiska inlägg på sociala medier, blogg eller via nyhetssajter. Genom att gå och rösta. Genom att demonstrera. Politiskt aktiv i ett demokratiskt land

 13. Motsatsen är diktatur. Då är det en person som styr över ett helt lands befolkning. Vad brukar känneteckna en diktatur? Vilka exempel finns på diktaturer i världen? Diktatur Adolf Hitler. Diktator i Tyskland under andra världskriget.

 14. Samhällsklasser i Aten

 15. ”om de olympiska spelen”, 14 min. http://www.avmediaskane.se/Mediekatalog.php Hur ofta hålls OS? Vilka kända personer sågs på filmen? Vilka fick förr vara med och tävla? Vilka regler måste följas för att man ska få ha OS i sitt land? Ge exempel på grenar som idag finns i sommar- och vinter OS. Vad menas med doping? Vad betyder de olika ringarna som OS har? Film om de olympiska spelen