1 5 z klady etnictv
Download
1 / 9

1/5 Základy účetnictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. 1/5 Základy účetnictví. 1.7 Odpisování DM. Dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává Opotřebování může být: fyzické m orální Roční odpisy. 27-29. Časový průběh odpisování. cena. Jednorázová úhrada. 150 000,-. Roční odpisy. 66 667,-. 50 000,-.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1/5 Základy účetnictví' - cahil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 5 z klady etnictv

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

1/5 Základy účetnictví


1 7 odpisov n dm
1.7 Odpisování DM

Dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává

Opotřebování může být:

 • fyzické

 • morální

  Roční odpisy

27-29


Asov pr b h odpisov n
Časový průběh odpisování

cena

Jednorázová úhrada

150 000,-

Roční odpisy

66 667,-

50 000,-

33 333,-

čas

31.12.2012

20.1.2012

31.12.2013

31.12.2014


Odpisov n dm
Odpisování DM

 • vstupní cena = součet odpisů

 • oprávky – součet již provedených odpisů k určitému datu (vstupní cena – oprávky = zůstatková cena)

  Druhy odpisů:

 • odpisy účetní – upraveny zákonem o účetnictví

 • odpisy daňové – upraveny zákonem o dani z příjmu

  Odpisové skupiny -podle druhu majetku

  Funkce odpisů:

 • nákladová funkce

 • zdrojová funkce

30

31


1 8 inventarizace a etn uz v rka
1.8 Inventarizace a účetní uzávěrka

Inventarizace – srovnání účetního a skutečného stavu majetku a závazků

(shoda, přebytek, manko)

Inventura:

 • fyzická

 • dokladová

32- 34


Etn uz v rka
Účetní uzávěrka

 • Provede se inventarizace

 • Provedou se uzávěrkové účetní operace (účtování zásob způsobem B)

 • Vyčíslení obratů MD a D účtů a sestavení obratové předvahy (kontrola chyb)

 • Uzavření účtů – spočtení konečných zůstatků a jejich zaúčtování do uzávěrkových účtů

 • Spočítání daně z příjmu a vypočítání a zaúčtování výsledku hospodaření

 • Sestavení závěrečných výkazů – Výkaz zisku a ztráty a Konečné rozvahy – provedení účetní závěrky


Kontroln ot zky
Kontrolní otázky

 • Na příkladu vysvětli fyzické opotřebení DM.

 • Co jsou to oprávky?

 • Vysvětli nákladovou funkci odpisů.

 • Vysvětli zdrojovou funkci odpisů.

 • V čem spočívá inventarizace?

 • Jakým způsobem se uzavírají účty?

 • Kdo je to auditor?


Seznam obr zk
Seznam obrázků

Obr. 27 vlastní

Obr. 28 vlastní

Obr. 29 vlastní

Obr. 30 vlastní

Obr. 31 vlastní

Obr. 32 Mattes; Female clerk doing inventory work using a handheld computer in a Tesco Lotus supermarket in SakonNakhon, Thailand.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clerk_inventory.JPG?uselang=cs; 5.11.2012

Obr. 33 vlastní

Obr. 34Klein; LPG Amselgoßwitz, Finanzplanung; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-34681-0004,_LPG_Amselgo%C3%9Fwitz,_Finanzplanung.jpg; CC-BY-SA-3.0, 5.11.2012


Literatura
Literatura

 • KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0

 • ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6

 • KOZLER, J., MATĚJKA, J.: Ekonomika, management, marketing. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 140 s. ISBN 80-7200-320-8

 • KUPČÁK, V.: Finanční účetnictví v lesním hospodářství. Brno,Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 103 s. ISBN 80-7157-444-9

 • KUPČÁK, V.: Základy účetnictví /návody do cvičení/. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 120 s. ISBN 80-7157-144-X

 • SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4


ad