k resel is nma ve t rkiye n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Küresel Isınma ve Türkiye PowerPoint Presentation
Download Presentation
Küresel Isınma ve Türkiye

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Küresel Isınma ve Türkiye - PowerPoint PPT Presentation

caesar
209 Views
Download Presentation

Küresel Isınma ve Türkiye

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Küresel Isınma ve Türkiye

 2. Türkiye’de beklenen yüzey sıcaklığı değişiklileri

 3. 2070 yılında • Yaz sıcaklıkları Türkiye’nin batısında 5-6 ⁰C, doğusunda 3-4⁰C artacak. • Kış sıcaklıkları 2-3⁰C artacak. • Yağışlar Karadeniz(kuzey) kıyılarında %10-20 artacak, güneyde ise % 30 azalacak. • Doğu Akdeniz iklim değişikliğinin en sert şekilde hissedileceği yerlerden biri olacak. Yüzyılın sonuna doğru 6-7⁰C’lik artışlar bekleniyor

 4. Yağışlar azaldı. Alibeyköy barajı, 28 metre su derinliğine sahipti. (Kuzey Marmara – İstanbul)

 5. Göller Kurudu Akşehir Gölünün toplam alanı 15 yıl önce 350km2, bugün30km2 (İç Anadolu – Konya)

 6. Nehirler Kuruyor Büyük Menderes Nehri – Ege Bölgesi

 7. Buzullar hızla eriyor

 8. Yer altı suları azaldı İç Anadolu’da yeraltındaki susuz kalan büyük boşluklar çökerek dev çukurlar(obruk) oluşturuyorlar.

 9. İçme suyumuz bitti.

 10. İçme suyundaki tehlikeli maddeler arttı. İzmir’de Tahtalı barajı kuruyunca Arsenik’in yoğun olduğu kuyu suyu içme suyu şebekesine verildi. Milyonlarca insan kanserojen miktarlarda arsenik’i aylarca içmek zorunda kaldılar

 11. Kuraklık tarımsal ürünleri vurdu. 2007 yılında yaşanan kuraklıkta buğdayda verim kaybı %80’i buldu. Buğdayın fiyatı iki katına çıkarken, sebze, meyve fiyatlarında artış %300’ü buldu.

 12. Doğal yaşam alanları hızla yok oluyor Manyas gölü 2 km. geri çekildi. Su derinliği 30-40cm.’ye düştü. (Güney Marmara-Bursa)

 13. Seyfe Gölü – Kırşehir – İç Anadolu Tuz Gölü – İç Anadolu

 14. Orman yangınları arttı

 15. Ani ve şiddetli yağışlar artmaya başladı. Samsun – Doğu Karadeniz İstanbul Su baskınları, seller eskisine oranla daha fazla can almaya başladı.

 16. Bilmediğimiz hastalıklarla tanıştık 100’den fazla can aldı.

 17. Hükümet neler yapıyor? 47 tane yeni kömür santrali yapmaya çalışıyor.

 18. Hükümet neler yapıyor? Muhalefete rağmen Sinop ve Mersin’e Nükleer santral yapmaya çalışıyor.

 19. Hükümet neler yapıyor? Yeni otoyollar yaparak otomobilli yaşamı teşvik ediyor.

 20. Hükümet neler yapıyor? Ormanlık arazileri madenciliğe açarak milyonlarca ağacın yok olmasına göz yumuyor.

 21. Hükümet neler yapıyor? Avrupa’daki çimento, demir çelik fabrikaları Türkiye’de yaşamlarına devam ediyor. 1990 yılından bu yana Türkiye karbon salımını %120 arttırarak, oransal olarak en fazla artış yapan ülke konumuna geldi. 2. Sıradaki İspanya bile %54 civarında artış yapmış.

 22. Biz neler yapıyoruz? Enerji politikalarının değiştirilmesini talep ediyoruz.

 23. Biz neler yapıyoruz? Ulaşımda: *Toplu taşımacılık yaygın, ucuz ve kullanışlı hale getirilmesini, *Demiryollarının yaygınlaştırılmasını, *Otomobil kullanımının kısıtlanmasını, *Uçak kullanımının azaltılmasını, İnşaatlarda: *İzolasyonun zorunlu hale getirilmesini, *Aydınlanma için düşük enerjili ampullerin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesini, *Güneş enerjisi kullanılmasının teşvik edilmesini talep ediyoruz.

 24. Biz neler yapıyoruz? Ormanların korunması için daha yoğun önlemlerin alınmasını talep ediyoruz

 25. Biz neler yapıyoruz? Nükleer santrallerin ve bio yakıtın çözüm olamayacağını, Her ikisinin de dünyayı tehlikeli enerji kaynakları olduğunu söylüyoruz.

 26. Biz neler yapıyoruz?

 27. Biz neler yapıyoruz?

 28. Biz neler yapıyoruz?

 29. Hükümete Kyoto’yu imzalattık. Şimdi de 24 Ekim 2009 ve 12 Aralık 2009 Tarihlerinde yapacağımız etkinliklerle hükümetten dünyayı kurtarmak için Türkiye’nin üzerine düşenleri yapması için harekete geçmesini talep edeceğiz. web: www.kureseleylem.org mail: kegizmir@yahoogroups.com