slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven. Hva er Asperger Syndrom ?. En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autismespekterforstyrrelse) Diagnosen innbefatter at individet har: - evner i normalområdet eller over

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven' - caesar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeidBjørn BergersenEllen Kleven
hva er asperger syndrom
Hva er Asperger Syndrom ?
 • En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autismespekterforstyrrelse)
 • Diagnosen innbefatter at individet har:

- evner i normalområdet eller over

- vansker knyttet til sosial samhandling og kommunikasjon

- et begrenset atferds / interesse

repertoar.

asperger syndrom konsekvenser som innvirker p l ring
Asperger Syndrom - Konsekvenser som innvirker på læring

Spesiell kognitiv stil :

 • Rigid i tankemønster
 • Tenker konkret og bokstavelig
 • Vansker knyttet til å svare på åpne spørsmål
 • Vansker knyttet til å skille vesentlig fra uvesentlig, organisere og systematisere
 • Vansker med å vurdere
 • Er flinkere til å gjenkjenne enn å gjenkalle
slide4

Funksjonshemmet eller funksjonsstyrketEr det mulig å anvende karakteristiske trekk som vanligvis oppfattes negativt til å løse etterspurte oppgaver på markedmessige vilkår ???

asperger syndrom og sterke sider
Asperger Syndrom og Sterke sider
 • Ansvarsfull
 • God på å følge regler
 • God hukommelse for fakta
 • Mange har særlige gode kunnskaper på enkelte områder
 • Oppmerksomhet på detaljer og utholdenhet ved rutinearbeid
 • Analytiske ferdigheter/ logisk tilnærming til ting - systematiske
hva slags muligheter har vi i vg sk
Hva slags muligheter har vi i vg.sk
 • Studieretninger – veiledning for valg av retning – ungdomsskolens rådgivning -ansvarsgruppe -IP )
 • Normert løp med støtte
 • Utvidet løp ( 4.,5.år)
 • Kompetansebevis (deltatt i et særløp )
 • Lærekandidat ( plukker fra læreplan)
 • Praksisbrev ( deler av et fagbrev – har og teori)
 • Satsing mot frafall i vg sk opplæring
 • OT/PPT
 • Innføring / bruk av hjelpemiddel som f.eks

PDA/ Handy/ iphone/ ipod er nødvendig

overganger er alltid kritiske faser for personer med as og m forberedes n ye

Overganger er alltid kritiske faser for personer med AS og må forberedes nøye

Forberedes minst 2 år på forhånd

Individuell plan er et virkemiddel der en

kan påse at :

- Støttepersoner finnes (avd. for psykisk helse i kommunen)

- NAV har en aktiv rolle

tiltak i regi av nav
Tiltak i regi av NAV
 • Arbeid med bistand
 • Studier med støtte
 • Støtteundervisning
 • Fadderordning
 • Jobbmestrende oppfølging
 • Los
 • Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
 • Arbeidsmarkedsbedrifter (fagbrev ? ++)
 • Folketrygdloven – økonomisk bistand
 • Diverse lønnstilskuddsordninger for arbeidsgiver
 • Unntaksbestemmelsene i folketrygdloven vil kunne brukes for personer med AS
ut i studentlivet hva slags st tteordninger finnes
Ut i studentlivet- hva slags støtteordninger finnes ?
 • Fadderordninger
 • Studier med støtte (SMS)
 • Støtteundervisning
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Individuell plan
 • Studier ut over normert tid
 • Kombinasjon mellom studier og voksenopplæring
overgang fra student til arbeidsliv utfordringer
Overgang fra student til arbeidslivutfordringer
 • IP må være i aktiv bruk, styrt av ansvarsgruppen
 • Hjelp til å skrive søknad og CV
 • Forberede intervju
 • Forberede / synliggjøre arbeidslivets krav i forhold til arbeidsmiljø og regler for samvær
 • Hjelp til å strukturere og organisere – eks tekniske hjelpemiddel
 • Hjelp til å takle et selvstendig voksenliv
hva liker arbeidsgiver

Hva liker arbeidsgiver

Punktlighet

Nøyaktighet

Lojalitet

Pålitelighet

Stabilitet

arbeidsgiveres generelle krav til nye l nnsarbeidere

Arbeidsgiveres generelle krav til nye lønnsarbeidere

Visjonær

- Forutse utvikling

- Ha evne og vilje til å arbeide for dette

Entrepenør

- Kunne mobilisere seg selv og andre for å oppnå vi visjoner

- Evne til samarbeid

Strateg

- Evne til endring og omstilling

- Helhetssyn

fors k unng arbeid som krever
Forsøk å unngå arbeid som krever
 • Mye vurderinger/ skjønnsmessige vurderinger
 • Raske avgjørelser
 • Stor grad av sosial interaksjon / sosiale ferdigheter
 • Stress
 • Ledelse/organisering av andre
 • Uoversiktlige arbeidsplasser /oppgaver
 • Stor grad av initiativtaking og selvstendig planlegging
egnede arbeidsoppgaver yrker
Egnede arbeidsoppgaver/ yrker
 • Arbeid som krever logikk og analyse
 • Detaljorientering
 • Strukturert arbeid / viss grad av rutine
 • Arbeidsoperasjoner som kan følge en skriftlig dokumentasjon / faste prosedyrer
 • Data (testing , feilsøking , programmering )
 • Noen har spesielle ferdigheter i kreative yrker
tilrettelegging i arbeidet
Tilrettelegging i arbeidet
 • Oversikt og struktur = trygghet
 • Dempe uro og ubehag
 • Fravær av angst og stress
 • Frigitt kognitiv kapasitet
 • Øke mestring
tilrettelegging 1
Tilrettelegging 1
 • Skriftlige prosedyrer / støttesystemer
 • Klare skriftlige kriterier for hvordan noe skal gjøres – dokumentasjon av arbeidsoppgaver
 • Faste kontaktpersoner /faddere
 • Klar struktur m.h.t kontaktperson og hvem som har ansvar for hva
 • En oppgave om gangen
 • Unngå uforutsette hendelser og krav
 • Begrens sosiale krav/personkontakter
tilrettelegging ii
Tilrettelegging II
 • Informere kollegaer
 • Forberede endringer.
 • Hjelp til å prioritere særlig i overgangsfaser
 • Forberede møter med saksliste og plan
 • Reduser distraksjon/ begrense sanseintrykk
 • Vurdere nytten av og anvende tekniske hjelpemiddel (Eks PDA,iphone)
 • Klar feedback
 • Unngå tidspress og stress – gi tidsrammer og hjelp til å organisere tidsbruk
tilrettelegging iii
Tilrettelegging III
 • Lære å si fra når ting blir for vanskelig
 • Opplæring/ bistand 1:1 ,ikke gruppe
 • Arbeide redusert tid/ gradert trygd
 • Regler for sosiale situasjoner f.eks lunsj
 • Fritid
 • Bolig
kommunikasjon
Kommunikasjon
 • Unngå åpne utsagn, billedlig tale og hypotetiske spørsmål
 • Spesifikke og ikke generelle spørsmål
 • Vær direkte, presis og klar
 • Forklar uskrevne regler og implisitt kunnskap. Ikke anta at ting er forstått
 • Styr samtalen m.h.t. Tid
 • Vær oppmerksom på vansker med øyekontakt , bokstavelig fortolkning
 • Skriv ned det som er forstått
 • Dobbelskjekk at ting er forstått
 • Korte svar kan kreve oppfølgingsspørsmål
 • Mange liker ikke å snakke i telefon
 • E-post ,skriftlig kommunikasjon kan i enkelte sammenhenger fungere bedre
mulig attf ringsmodell
Mulig Attføringsmodell
 • Sterk kontakt mellom NAV – sosial og helse
 • Individuell Plan
 • Oppbygging av kompetanse i utvalgte attføringsbedrifter
 • Utvalgte tilretteleggere AB som arbeider med målgruppen
 • Bygge opp et attføringsfaglig miljø rundt målgruppen
 • Senter hvor man kan henvende seg for arbeidsrelaterte spørsmål
 • VTA i ordinært arbeid. Arbeidsgrupper med egen arbeidsleder
 • Forberede overganger
en arbeidstaker med as m ha en arena for l re hvor
En arbeidstaker med AS må ha en arena for å lære. Hvor ?

Voksenopplæring

Arbeid med bistand

Arbeidsmarkedsbedrift

Arbeidsplass

Veiledning og innlæring av sosialkompetanse som kreves i arbeidslivet

oppl rings omr der
Opplærings områder

Innføring / bruk av hjelpemiddel som f.eks

PDA/ Handy/ iphone/ ipod er nødvendig

Følelsesregister - reaksjonsmønster

Planlegging

Forståelse av verdenskartet ( mine sirkler)

Lære å si fra når ting blir for vanskelig

Regler for sosiale situasjoner f.eks lunsj

Fritid og bolig

ivas et verkt y for finne tilretteleggingsbehov
IVAS – et verktøy for å finne tilretteleggingsbehov

Arbeidsmåter

Lærestil

Stressfaktorer

Behov for organisering, struktur og forutsigbarhet

Kommunikasjon og sosial samhandling

AS sitt forhold til sin diagnose

Selvstendighet