Qari
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 2 Kor 4 , 7 - 15. Dak li qajjem lill-Mulej Ġesù, lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma’ Ġesù u jressaqna quddiemu flimkien magħkom. Ħuti, aħna għandna t-teżor f’ġarar tal-fuħħar, ħalli b’hekk jidher sewwa li

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - caelan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Qarimit-TieniIttra ta’ San Pawl

Appostlulill-Korintin

2 Kor4, 7-15

Dak li qajjem lill-Mulej Ġesù, lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma’ Ġesù u jressaqna quddiemu flimkien magħkom.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Ħuti, aħna għandna t-teżor f’ġarar tal-fuħħar, ħalli b’hekk jidher sewwa li

l-kobor ta’ din il-qawwa ġej minn Alla, u mhux minna. Aħna minn kullimkien ninsabu magħfusin, iżda


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

m’aħniex mgħattnin; imħassbin, iżda ma għandniex qalbna maqtugħa; ippersegwitati, iżda m’aħniex abbandunati; mixħutin mal-art, iżda m’aħniex


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

meqrudin. F’ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta’ Ġesù, biex f’ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta’ Ġesù. Għax aħna, għad li qegħdin ngħixu, ninsabu dejjem mogħtija


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

għall-mewt minħabba f’Ġesù biex il-ħajja ta’ Ġesù wkoll tkun tidher

fil-ġisem tagħna li jmut. U b’hekk fina taħdem

il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

aħna għandna Ġesù wkoll tkun tidher l-istess spirtu ta’ fidi li fuqu hemm miktub:

“Emmint, u għalhekk tkellimt”,

aħna wkoll emminna, u għalhekk tkellimna; għax


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

nafu li dak li qajjem Ġesù wkoll tkun tidher

lill-Mulej Ġesù, lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma’ Ġesù u jressaqna quddiemu flimkien magħkom.

Għax dan kollu minħabba


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

fikom, biex il-grazzja Ġesù wkoll tkun tidher

tilħaq ħafna bnedmin oħra, u b’hekk jitkattar

ir-radd ta’ ħajr,

għall-glorja ta’ Alla.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Il- Ġesù wkoll tkun tidher Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Salm Responsorjali Ġesù wkoll tkun tidher

R:/ Lilek noffri Mulej, sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Bqajt nemmen, imqar meta għedt: Ġesù wkoll tkun tidher

“Jiena mdejjaq ħafna.”

Jien għedt fin-niket tiegħi:

“Qarrieq hu kull bniedem.”


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

R:/ Ġesù wkoll tkun tidher Lilek noffri Mulej, sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Għażiża f’għajnejn Ġesù wkoll tkun tidher

il-Mulej

hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu.

Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek,


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

jien qaddej tiegħek, bin Ġesù wkoll tkun tidher

il-qaddejja tiegħek.

Int ħallejtli l-irbit tiegħi.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

R:/ Ġesù wkoll tkun tidher Lilek noffri Mulej, sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Lilek noffri sagrifiċċju Ġesù wkoll tkun tidher

ta’ radd il-ħajr,

u isem il-Mulej insejjaħ.

Intemm lill-Mulej

il-wegħdiet tiegħi,

quddiem il-poplu tiegħu kollu.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

R:/ Ġesù wkoll tkun tidher Lilek noffri Mulej, sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Hallelujah, Hallelujah Ġesù wkoll tkun tidher Hallelujah

Iddu fid-dinja bħal kwiekeb,

u żommu sħiħ

il-kelma tal-ħajja.

Hallelujah, Hallelujah


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Qari Ġesù wkoll tkun tidher

mill-Evanġelju skontSan Mattew

Mt 5, 27-32

R:/ GlorjalilekMulej

Kull min iħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu.


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Ġesù wkoll tkun tidher

“Smajtu xi ntqal:

<La tagħmilx adulterju.> Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġa


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

g Ġesù wkoll tkun tidher ħamel adulterju magħha f’qalbu. Jekk għajnek

il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra u armiha ’l bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħet fl-infern.

U jekk idek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra u armiha ’l bogħod minnek, għax


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern.

Intqal ukoll: <Min jibgħat lil martu jkollu jagħtiha

l-kitba tad-divorzju.>


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Imma jiena ngħidilkom li ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern.

kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta’ żwieġ ħażin, iwaqqagħha fl-adulterju;

u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju.”


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Il- ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern.Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Qari mit tieni ittra ta san pawl appostlu lill korintin 2 kor 4 7 15

Ħ ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern.SIEB