Download
3 4 immigratie en bevolkingsgroei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3.4 Immigratie en bevolkingsgroei PowerPoint Presentation
Download Presentation
3.4 Immigratie en bevolkingsgroei

3.4 Immigratie en bevolkingsgroei

171 Views Download Presentation
Download Presentation

3.4 Immigratie en bevolkingsgroei

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3.4Immigratie en bevolkingsgroei

 2. In de 17e en 18e eeuw vestigden zich een helf miljoen vreemdelingen in de Republiek, de meeste in de Hollandse en Zeeuwse steden

 3. Amsterdam In Amsterdam kwam tussen 1600-1650 slechts een kwart van de bruidegoms uit de stad zelf, bijna de helft kwam uit het buitenland 1585 1613 Grachtengordel

 4. 1663

 5. Groei bevolking door immigratie uit: • Zuidelijke Nederlanden • Duitse Rijk • Scandinavië • Engeland • Joden • Hugenoten (na 1685) Er kwamen ook honderdduizenden transmigranten naar de Republiek; dit waren vreemdelingen die ook weer verder trokken, meestal in dienst van VOC of WIC of waren seizoensarbeiders op het land Motieven migranten: op zoek naar werk, op de vlucht voor oorlog of vervolgingen en in de Republiek heerste een tolerant klimaat Republiek grote behoefte aan arbeidskrachten

 6. Immigratie

 7. Immigranten uit Zuidelijke Nederlanden Stevin Bredero Vondel

 8. Sturen Vandaag Tillen Al Graag Huilen Taart Zenden Heden Heffen Reeds Gaarne Wenen Gebak Invloed Zuidelijke Nederlanders op de taal:

 9. Dirck Barendsz 1566 Pieter Izaacsz 1599 Bartholomeus v.d.Helst, 1648

 10. Joden

 11. Bevolkingsgroei Inwonertal Republiek groeide van 1,3 miljoen in 1580 naar 1,9 miljoen in 1670 Vooral groei steden → urbanisatiegraad stijgt in Holland naar 60% • Natuurlijke groei beperkt in Republiek door: • Kindersterfte • Epidemieën • Slechte hygiëne • 10-20% bevolking ongehuwd • Hoge huwelijksleeftijd→ kleine gezinnen (4 personen) • Groei veroorzaakt door immigratie

 12. Positie vrouwen Grote huwelijksvrijheid→ vrij partnerkeuze Kerkelijk huwelijk niet verplicht, in Republiek kon je ook alleen voor de overheid trouwen Scheiden was in bepaalde gevallen toegestaan Vrouwen sterke positie Ongetrouwde vrouwen en weduwen handelingsbekwaam→ hebben dezelfde rechten als mannen Veel vrouwen konden lezen en schrijven Mannen en vrouwen golden als gelijkwaardige huwelijkspartners

 13. Vrouwen waren verantwoordelijk voor het huishouden maar vrouwen werkten vaak als partner mee in het bedrijf van hun man of zetten als weduwe het bedrijf voort In de arbeidersklasse was vrouwenarbeid normaal Maar helemaal gelijkgesteld aan de man waren ze niet. Ze deden vaak minder geschoold werken of werkten in typisch vrouwenberoepen