OTH ord til handling - PowerPoint PPT Presentation

oth ord til handling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OTH ord til handling PowerPoint Presentation
Download Presentation
OTH ord til handling

play fullscreen
1 / 8
OTH ord til handling
183 Views
Download Presentation
cael
Download Presentation

OTH ord til handling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OTH ord til handling • Arbeidsplaner med konkrete mål og vurderingskriterier

  2. Hvilke kompetansemål?

  3. Halvårsplan • I can read and understand 5 short stories • I can write a literary analysis on one of the short stories above. • I can have a conversation on one of the short stories above, lasting at least 5 minutes. • I can do all my hand-ins digitally

  4. Ukeplan • PLAN FOR WEEK 39, 40 AND 41 • Due to your SCHEDULE 2 weeks of week nr. 39 through 41, you have been askedto do the following: • ALL TEXTS (SHORT STORIES) can be found in your textbook Gateways: READ THE FOLLOWING SHORT STORIES: • p.20     Chicken!byDon James (done in class - week 36) • p.26     Eye-Witness by Ed McBain (done in class - week 38) • p.63     Brixton by Maeve Binchy • p.81     Reunion by Arthur C. Clarke • p.84     Dad, Can I Come Home by Malorie Blackman • Main aim for theseweeks: I can read and understand 5 short stories.

  5. I can write a literary analysis on one of the short stories above Klare rammer…. Begrepsinnlæring og ordtilfang i arbeid med tekstene gjennom ”metodiske grep.” Klare evalueringskriterier

  6. Tilbakemelding • Alle innleveringer rettes/ kommenteres i Fronter • Kommentar med vekt på positiv tilbakemelding og tydeliggjøring av hva som skal til for å få en bedre karakter. • Eleven kan forbedre innlevert arbeid seinere med basis i ovennevnte. • Eleven gir egen tilbakemelding i skolearena på evaluering og eget arbeid.