Previziunea m rimilor macroeconomice
Download
1 / 23

PREVIZIUNEA M?RIMILOR MACROECONOMICE - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

PREVIZIUNEA MĂRIMILOR MACROECONOMICE. Trebuie să țină cont de toate caracteristicile care există între mărimile macroeconomice . Este un proces ce poate fi efectuat în două feluri:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREVIZIUNEA M?RIMILOR MACROECONOMICE' - cady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Previziunea m rimilor macroeconomice


Previziunea m rimilor macroeconomice

Este un proces ce poate fi efectuat în două feluri: există între mărimile macroeconomice

 • Previzionare ”de sus în jos” – etapa inițială constă într-o evaluare de ansamblu a economiei în totalitatea ei. Rezultatele acestei evaluări sunt apoi folosite pentru previzionarea mai detaliată (a unor componente sau variabile macroeconomice).

 • Previzionare ”de jos în sus” – începe cu previziuni la nivele mici de agregare (spre ex. producția în sectorul pielărie), ale căror rezultate sunt apoi însumate pentru a obține valorile agregate.


Scopul previziunii m rimilor macroeconomice
Scopul previziunii mărimilor macroeconomice există între mărimile macroeconomice

Este, în primul rând, de a obține o imagine clară a situației de fapt și numai după aceea de a face efectiv proiecții.


Specificit i
Specificități există între mărimile macroeconomice

 • Unele sectoare ale economiei sunt mai mult exogene (predeterminate) decât endogene, relativ la restul economiei.

 • Prin urmare, prognozarea lor nu necesită un input prea mare din celelalte sectoare.

 • Însă evoluția lor determină cu siguranță evoluția altor componente macroeconomice.


Specificit i1
Specificități există între mărimile macroeconomice

 • Input-urile într-un proces de previziune sunt, de obicei, variabile legate de conturile naționale, producție, exporturi, cerere, ofertă, etc. precum și o serie de indicatori de avans (leading indicators).

 • Se bazează cu preponderență pe modelul lui Keynes – variabilelor legate de Cerere le este acordată mai multă atenție decât celor legate de Ofertă.


Specificit i2
Specificități există între mărimile macroeconomice

 • Previziunile efective nu se realizează la nivel oficial doar pe baza unui model econometric.

 • Se construiesc modele complexe, interdependente, iar pe baza lor se construiesc scenarii.

 • Rezultatele scenariilor sunt analizate și validate de comisii de analiză.


Output ul procesului de previziune macroeconomic
Output-ul procesului de previziune macroeconomică există între mărimile macroeconomice

Format din:

 • O descriere detaliată a situației economice curente.

 • O previziune detaliată a viitorului apropiat.

 • O analiză a condițiilor efective cu discuții pe scenarii alternative.

 • Cea mai recentă abordare a rezultatelor previziunilor este pe bază de intervale de încredere (intervale de fluctuație).


Previziunea m rimilor macroeconomice

 • La nivel macroeconomic, există mai multe clasificări ale sectoarelor unei economii naționale și ale rezultatelor lor, pentru o mai facilă urmărire cantitativă.

 • De asemenea, se urmăresc fluxurile de intrări – ieșiri din fiecare sector în parte, pe activități, precum și între sectoare.


Sectoarele institu ionale
Sectoarele instituționale sectoarelor unei economii naționale și ale rezultatelor lor, pentru o mai facilă urmărire cantitativă.

 • Sectorul societăților nefinanciare

 • Sectorul societăților financiare și de asigurări

 • Sectorul administrației publice

 • Sectorul gospodăriilor populației

 • Sectorul instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

 • Sectorul ”restul lumii”


Sistemul conturilor na ionale scn sistemul contabilit ii na ionale
Sistemul conturilor naționale (SCN) sectoarelor unei economii naționale și ale rezultatelor lor, pentru o mai facilă urmărire cantitativă.(Sistemul contabilității naționale)

Oferă o imagine generală a tuturor fluxurilor și stocurilor economice.

Evidențiază resursele, utilizarea resurselor și soldurile.

Soldul fiecărui cont reprezintă resursa contului următor.

Gruparea activităților economice se face după criteriul instituțional.


Conturile na i onale
Conturile sectoarelor unei economii naționale și ale rezultatelor lor, pentru o mai facilă urmărire cantitativă.naționale

 • Contul de producție

 • Contul de exploatare

 • Contul de venituri

 • Contul de utilizare a venitului

 • Contul de capital

 • Contul financiar


Sistemul intr ri ie iri tabelul input output leontief tio
Sistemul intrări – ieșiri (tabelul input – output, Leontief) (TIO)

Oferă o imagine generală a resurselor și a utilizării resurselor și bunurilor și serviciilor, la prețuri curente sau constante.

Gruparea activităților economice se face după criteriul funcțional.

TIO este static și deschis.


Previziunea pib
Previziunea PIB Leontief) (TIO)

 • PIB reprezintă valoarea adăugată totală în economie sau valoarea totală cerută în economie.

 • Deci PIB poate fi calculat fie pe baza componentelor cererii, fie pe baza componentelor ofertei ⇒:

 • Prognoza PIB prin metoda de producție

 • Prognoza PIB prin metoda cheltuielilor


1 previziunea pib prin metoda de produc ie
1. Previziunea PIB prin metoda de producție Leontief) (TIO)

PIBt = VABt +IPt + TVt – SPt

VAB = producția totală – consumul intermediar

⇒ depinde de forța de muncă și de productivitatea muncii.


2 previziunea pib prin metoda cheltuielilor
2. Previziunea PIB prin metoda cheltuielilor Leontief) (TIO)

PIB (Y) = CONSUM PRIVAT (C) + INVESTIȚII (I) + CHELTUIELI GUVERNAMENTALE (G) + EXPORTURI (X) – IMPORTURI (M)

sau

PIB (Y) = CONSUM FINAL (CF) + FORMAREA BRUTĂ DE CAPITAL FIX (FBCF) + VARIAȚIA STOCURILOR (ΔS) + (EXPORTURI (X) – IMPORTURI (M))

Exporturi – Importuri = Exportul Net (ΔX)


Estimarea pib poten ial
Estimarea PIB potențial Leontief) (TIO)

 • Valoarea potențială sau naturală pentru o variabilă economică reprezintă valoarea de echilibru (nivelul la care s-ar situa și evoluția pe care ar avea-o variabila analizată pe termen lung dacă economia națională ar fi la stadiu de echilibru) ”steady-state”.

 • PIB potențial/natural – este acel nivel al PIB-ului rezultat din utilizarea deplină a tuturor factorilor de producție.


Estimarea pib poten ial1
Estimarea PIB potențial Leontief) (TIO)

 • Diferența dintre PIB efectiv și cel potențial = output gap

 • Output gap (în formă relativă) = (PIB efectiv – PIB potențial)/PIB potențial * 100

 • Una dintre cele mai utilizate metode simple de estimare a PIB potențial este folosirea filtrului Hodrick-Prescott.

 • Printre metodele complexe cele mai folosite se află abordarea vectorială.


Prognozarea ratei infla iei
Prognozarea ratei inflației Leontief) (TIO)

 • Printre cei mai importanți predictori ai ratei inflației se numără rata nominală a dobânzii și rata șomajului.

 • Rata nominală a dobânzii include așteptări inflaționiste, rata reală a dobânzii și o primă de risc.


Prognozarea ratei infla iei1
Prognozarea ratei inflației Leontief) (TIO)

 • Prognozarea ratei inflației nu poate fi făcută strict pe modele simple, autoregresive, pentru că inflația este un proces determinat, bazat pe așteptări, și nu autoregresiv.

 • Relația șomaj – inflație = curba lui Phillips.

 • Curba clasică a lui Phillips modelează partea inflaționistă datorată producătorului.

 • Respecificări ale curbei Phillips au fost făcute de Okun și Lucas și se referă la relația inflație - salarii, inflație – output, etc.


Prognozarea ratei infla iei2
Prognozarea ratei inflației Leontief) (TIO)

 • Input-uri: așteptările inflaționiste, caracteristicile ciclurilor economice (date, în general, de PIB), salarii, diverse șocuri (ex. creșterea prețului petrolului), taxele, etc.


Previziunea politicii monetare
Previziunea politicii monetare Leontief) (TIO)

 • Cel mai simplu mod este de construire a unui Indice al Condițiilor Monetare (monetary conditions index - MCI):

  ICMt= α(it – i0) + (1-α)(st – s0)

  it – i0 – este modificarea ratei nominale a dobânzii față de o perioadă de bază,

  st – s0 – este modificarea cursului de schimb în aceeași perioadă.


Previziunea politicii monetare1
Previziunea politicii monetare Leontief) (TIO)

 • ICM prezintă efectele politicii monetare pe cele două paliere posibile – modificarea ratei dobânzii sau modificarea cursului de schimb, în general asupra PIB.

 • Previzionarea ratei dobânzii este extrem de dificilă, pentru că se află într-o interdependență ridicată cu inflația și economia reală.

 • Pe termen scurt, scopul principal este de a previziona următoarea mișcare de politică monetară.

 • Pe termen lung, este de a înțelege starea politicii monetare.