Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo?

play fullscreen
1 / 13
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo?
150 Views
Download Presentation
cadman-bass
Download Presentation

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo? studentów z dobrymi wynikami w nauce i posiadającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe/etc. Ile? do 15 000 Jak? zapytać w dziale stypediów; sprawdzić stronę MNiSW; przygotować wniosek do września

  2. Stypendium Rektora Kto? WSIiZ Dla kogo? studentów z dobrymi wynikami w nauce i posiadającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe/etc. Ile? zależnie od zdobytych punktów Jak? zapytać w dziale stypendiów; przygotować wniosek zgodnie ze wzorem z Wirtualnej Uczelni; zgromadzić trochę makulatury

  3. Diamentowy Grant Kto? MNiSW Dla kogo? absolwentów studiów licencjackich Ile? do 200 000 Jak? zdobyć opinie opiekuna naukowego; działać w kole naukowym; przygotować wniosek i złożyć go przez system OSF

  4. Generacja Przyszłości Kto? MNiSW Dla kogo? studentów do 25 roku życia; znających j. Obcy na poziomie B2; posiadających opinię opiekuna koła naukowego albo opiekuna naukowego; studiujący w obszarze… nauk społecznych Ile? 100 000 na łeb / 500 000 na zespół Jak? zgłosić się do p. Moniki Ślepeckiej; śledzić stronę MNiSW; przygotować projekt badawczy lub znaleźć konkurs o zasięgu międzynarodowym

  5. Iuventus Plus Kto? MNiSW Dla kogo? młodych naukowców (w tym studentów) do 35 roku życia, którzy są głównymi autorami publikacji w czasopismach z listy JCR albo ERIH Ile? a ile potrzebujesz? Jak? zgłosić się do p. Moniki Ślepeckiej; śledzić stronę MNiSW; przygotować projekt badawczy i przepuścić go przez stronę OSF

  6. INNE Kto? urzędy miasta/gminy/starostwa/etc. fundacje/stowarzyszenia/inne NGO Dla kogo? dla każdego ;) Ile? wszystko zależy od portfela urzędnika Jak? zerknąć na stronę mojestypendium.pl; śledzić to co się dzieje na stronach urzędów i mieć przygotowane wszystkie potwierdzenia osiągnięć

  7. ERASMUS / ERASMUS + / MUNDUS Kto? UE Dla kogo? studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Ile? zależne od budżetu / kraju / konsorcjum uczelni Jak? popytać na uczelni i przeszukać zasoby Internetu

  8. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Kto? Kraje EFTA Dla kogo? studentów i pracowników Ile? zależne od kraju i uczelni Jak? popytać o możliwości w dziale Nauki

  9. Stypendia Partnerów Zagranicznych Kto? Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Dla kogo? studentów i stazystów Ile? zależne od kraju i uczelni Jak? przeszukać oferty uczelni partnerskich biorących udział w tytułowym programie

  10. Stypendia CEEPUS Kto? Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Dla kogo? studentów i nauczycieli akademickich Ile? zależne od kraju i uczelni Jak? sprawdzić stronę ceepus.info i złożyć aplikację przed 15.06 na semestr zimowy i przed 30.10 na semestr letni

  11. Stypendia Komisji Fulbrighta Kto? Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta Dla kogo? dla obywateli polskich bez podwójnego obywatelstwa; którzy nie studiowali wcześniej w USA i uzyskali dyplom mgr do dwóch lat przed aplikacją Ile? do 30 000 USD Jak? wnioski składamy bezpośrednio w fundacji

  12. Wyszehradzki Program Stypendialny Kto? Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Dla kogo? dla studentów wyjeżdzających na studia podyplomowe, II lub część III stopnia Ile? 2 300 Euro Jak? wnioski składamy bezpośrednio do MFW do 31 stycznia