Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden september 2010
Download
1 / 15

Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010. Doel van de Wmo: Participatie. Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving Principes: wederkerigheid en verbinden. Kenmerken van de Wmo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden September 2010' - cadee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wet maatschappelijke ondersteuning kracht van verbinden september 2010
Wet maatschappelijke ondersteuningkracht van verbindenSeptember 2010


Doel van de wmo participatie
Doel van de Wmo: Participatie

 • Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving

 • Principes: wederkerigheid en verbinden


Kenmerken van de wmo
Kenmerken van de Wmo

 • De Wmo is gericht op alle burgers, niet alleen op burgers met een beperking

 • De Wmo is een participatiewet en geen zorgwet

 • Horizontale verantwoording, gemeenten zijn verantwoordelijk

 • Beleidsvrijheid voor gemeenten

 • De Wmo draait op de kracht van welzijn

 • Lokaal maatwerk, dus verschillen per gemeenten

 • U kan als wethouder het verschil maken


Financi n van de wmo
Financiën van de Wmo

 • Wmo-middelen zijn niet geoormerkt

 • Het totale budget bedraagt 5 miljard euro (circa 1,5 miljard voor de ‘nieuwe’ taken)

 • Budget 2007 historisch verdeeld onder de gemeenten (‘schoon aan de haak’)

 • Budget 2008 en latere jaren op basis van een objectief verdeelmodel

 • 2011 verfijning van het verdeelmodel


De compensatieplicht bestaat uit vier gebieden het gaat om hulp en ondersteuning zodat een burger

 • …zich in en om de woning kan verplaatsen

 • rolstoel

 • aanpassing in de woning, zoals een traplift

…zich lokaal kan verplaatsen

- vervoersmiddel in de regio, zoals een taxibus of scootmobiel

 • …kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kan aangaan

 • welzijnsactiviteiten

 • maaltijdverzorging

 • gemeenschappelijke dagbesteding

De compensatieplicht bestaat uit vier gebieden, het gaat om hulp en ondersteuning zodat een burger…


Evaluatie wmo na 3 jaar conclusies van het scp
Evaluatie Wmo na 3 jaar – conclusies van het SCP

De kracht van welzijn kan meer én beter benut worden

Veel nadruk op de hulp bij het huishouden

De Wmo werkt: gemeenten voeren de wet uit zoals bedoeld

Meer vraagsturing leidt tot hogere zelfredzaamheid

Samenhangend beleid leidt tot betere participatie

De burgers zijn grosso modo positief

Kleine bijzondere doelgroepen niet scherp in het vizier

6


De kracht van welzijn
De kracht van welzijn

Bijdragen aan het oplossen van samenlevingsproblemen

Niet alles individueel oplossen maar via collectieve/algemene aanpak benaderen en burgers daarbij betrekken en laten samenwerken

Nadruk op wederkerigheid, burger leert zelf zijn problemen op te lossen

Zichtbare baten: schooluitval, veiligheid, betrokkenheid, cohesie

Breng bij bezuinigingen ook de baten in beeld

7


Het stimuleringsprogramma welzijn nieuwe stijl
Het stimuleringsprogramma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’

Programma van het ministerie van VWS, de VNG en MO-groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Het programma richt zich op twee speerpunten:

Het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen gemeenten en welzijnsinstellingen

Het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnwerk

8


Relatie opdrachtgever opdrachtnemer
Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer

Lokale politiek benoemt welke maatschappelijke problemen aangepakt worden

Welzijnswerk kiest op basis van professionaliteit welke (liefst effectieve) interventies ingezet worden

en toch is het complexer…

Het welzijnswerk weet en ziet veel

De wethouder weet ook wel hoe het moet

De politiek en het welzijnswerk hebben niet dezelfde relatie met de burger

Die andere stoel zit soms lekkerder…

9


Kwaliteit welzijnswerk vertaald in 8 bakens van welzijn nieuwe stijl niet in beton gegoten
Kwaliteit welzijnswerk, vertaald in 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten)

Gericht op de vraag achter de vraag

Direct er op af

Gebaseerd op de eigen kracht van de burger

Formeel en informeel in optimale verhouding

Doordachte balans van collectief en individueel

Integraal werken

Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht

Gebaseerd op ruimte voor de professional

10


Het stimuleringsprogramma welzijn nieuwe stijl1
Het stimuleringsprogramma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten)

Programma is van én voor het veld

Het begint bij een lokale /regionale gezamenlijke analyse: wat is nodig voor de concretisering van de maatschappelijke agenda

Probleemanalyse én oplossingen komen vanuit de lokale setting

Nadruk op het verspreiden en toepassen van bestaande kennis

Het programma loopt van 1 oktober 2010 t/m 31 december 2011

11


Doelgroep programma
Doelgroep programma Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten)

Primaire doelgroep:gemeenten en instellingen; zowel bestuurders als uitvoerders

Secundaire doelgroep:Afhankelijk van de lokale maatschappelijke agenda – zorgaanbieders, Wmo-raden, politie, sport, onderwijs, …

12


Programma biedt u ondersteuning op maat
Programma biedt u ondersteuning op maat Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten)

Vanuit het programma wordt ondersteuning geboden:

Dit kan in de vorm van o.a. workshops, trainingen, informatiemateriaal over best practices en visiteteams.

Denk hierbij ook aan:

Regionale en landelijke bijeenkomsten over een bepaald thema

Methodiek om maatschappelijke agenda op te stellen

Kennis uit de Movisie programma’s ‘Beter in Meedoen’, zoals de professionele competenties en de effectieve interventies

Kennis vanuit Verweij Jonker

Kennis vanuit de Wmo-werkplaatsen

Lokale ondersteuning om lokale programma’s op gang te brengen

13


Aanmelden voor het programma
Aanmelden voor het programma Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten)

Gemeenten en instellingen kunnen zich vanaf 30 september 2010 tot 1 december 2011 aanmelden via de website www.invoeringwmo.nl.

LET WEL: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Om een beeld te krijgen van de aard van de aanmeldingen willen we u vragen uw ondersteuningsvraag alvast te mailen naar Welzijnnieuwestijl@invoeringwmo.nl

14


Tot slot
Tot slot Nieuwe Stijl (niet in beton gegoten)

 • Meer nadruk op preventie en voorkomen van onnodig zware zorg

 • (mogelijke) overhevelingen zowel ideologisch als financieel gestuurd

 • Meer prikkels in het systeem: ontschotten

 • Burgers en professionals zorgen samen voor meer en betere participatie

 • Wethouders kunnen het verschil maken!

  Dit is dé kans om méér van de Wmo, meer van participatie te maken.

  Laten we die kans gemeenschappelijk pakken.