fagomr det akutmedicin region midt 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fagområdet Akutmedicin Region Midt 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fagområdet Akutmedicin Region Midt 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Fagområdet Akutmedicin Region Midt 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Fagområdet Akutmedicin Region Midt 2009. Dansk Medicinsk Selskab J. Michael Hasenkam Formand. Historie. Ny sundhedslov SST rapport “Styrket Akutberedskab” DNRLV beder DMS om fagområde DMS fagområde beskrivelse 2008 Implementering i regioner. Hvad er et fagområde www.dms.dk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fagområdet Akutmedicin Region Midt 2009' - cadee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fagomr det akutmedicin region midt 2009

Fagområdet AkutmedicinRegion Midt 2009

Dansk Medicinsk Selskab

J. Michael Hasenkam

Formand

historie
Historie
 • Ny sundhedslov
 • SST rapport “Styrket Akutberedskab”
 • DNRLV beder DMS om fagområde
 • DMS fagområde beskrivelse 2008
 • Implementering i regioner
hvad er et fagomr de www dms dk
Hvad er et fagområdewww.dms.dk
 • Særligt interesse og kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf.
 • Ikke autoriseret af centrale Sundhedsmyndigheder.
 • DMS har af SST fået kompetence til at varetage Fagområder
 • “Mønster-beskyttet”
hvorfor et fagomr de og ikke et nyt speciale
Hvorfor et fagområde og ikke et nyt speciale?
 • Sundhedsstyrelsen ønsker for tiden ikke flere specialer
 • Ingen opbakning i speciale-selskaber
 • Situationen i Danmark er forskellig fra f.eks. USA. I DK er der en velfungerende primær sektor
 • Der er ønsker om et uhindret patient flow på tværs af specialerne og afdelingerne, hvilket indbyder til et multidisciplinært samarbejde.
hvordan ser verden ud
Hvordan ser verden ud

Vagtlæge

Patienter

Akutmodtagelse

AKUTLÆGEN

Hjem

Specialister

Observation

dms projekt akutmedicin
Styregruppe

Retningslinier

Fagområde ikke nyt speciale

Følge DMS retningslinier for beskrivelse af fagområde

Nedsættelse af arbejdsgruppe repræsenterende selskaberne

Styregruppe opgaver

Afgrænse området

Udpege arbejdsgruppe

Kommissorium for arbejdsgruppe

Følge og styre processen

Indstille beskrivelse til DMS

Arbejdsgruppe)

Kommissorium

Beskrive kompetencerne for basal håndtering af alle former for akutte patienter

Centrale opgaver

Udfærdige overordnet fagområde beskrivelse

Beskrive akut lægens opgaver

Beskrive kompetencer

Beskrive uddannelsesforløb for forskellige basisspecialer

DMS Projekt Akutmedicin
uddannelsesprogram
Uddannelsesprogram

Forudsætning for uddannelsen

 • Fuldendt speciallægeuddannelse
 • Varighed:
  • 2 år
   • Dog med variation i forhold til forhåndskundskaber
 • Uddannelsen er baseret på:
  • Praktisk fokuseret arbejde
  • Teoretisk viden
  • Kursus-og trænings-forløb
  • Vedligeholdelses-og evalueringstiltag

NATIONALT KOORDINERET

individuel uddannelsesplan
Individuel Uddannelsesplan
 • Udfærdiges med en mentor.
  • Med udgangspunkt i:
   • lægens baggrund:
    • Speciale
    • Tidligere arbejdsområder
    • Ansættelser
    • Erhvervede kurser
    • Andet
   • de lokale forhold omkring det akutte modtageafsnit
    • Hvilke patienttyper der modtages o.l.
 • Formålet
  • At kunne opnå målbeskrivelsens kompetencer
 • Tidspunkt for udformning:
  • I forbindelse med ansættelsen i akutmodtagelsen
teoretisk viden
Teoretisk viden
 • Forventning: Internationalt niveau i akutmedicin
 • Den teoretiske uddannelsesplan skal følge det praktiske uddannelsesforløb
 • Uddannelsen vil være en kombination af:
  • Selvstudier
  • Undervisning
  • E-learning
  • Evt. relevante kurser fra de specialebærende selskaber
 • Der foreslås etablering af tværfaglige kurser i akutmedicin på national eller regional basis (internationalt)
praktisk del
Praktisk del
 • Akutlægen skal arbejde og uddannes i det akutte modtageafsnit
  • Skal arbejde i 2 akutmodtagelser:
   • Af min. ½ års varighed hvert sted
   • Og min ½ år på højt specialiseret hospital
   • Samlet varighed 2 år
    • Læger med stor erfaring vil kunne overføre merit
    • Læger med ingen akut erfaring længere forløb
 • Arbejdet tilrettelægges ud fra uddannelsesplanen
 • Suppleres med ophold i relevante specialafdelinger
  • af en forventet varigheden på 2-3 mdr. Gerne udenlands
obligatoriske kurser
Obligatoriskekurser

ATLS (Advanced trauma life support)

EPLS (European paediatric life support)

ALS (Advanced life support)

Beredskabskursus

Basal ultralydskursus

FATE (Focus assessed transthoracic echocardiography)

Eller tilsvarende kurser

m lbeskrivelse
Målbeskrivelse
 • Akutlægen skal have kendskab til
  • Principper for akut diagnostik og behandling
  • Principper for præhospital behandling
  • Samarbejdsmuligheder med primærsektoren
  • Epidemiologi inden for ulykker og akutte

tilstande

  • Sundhedsfremme og forebyggelse af ulykker
  • Relevant lovgivning
m lbeskrivelse ii
Problemstillinger”Akutlægen skal kunne identificere og starte den initiale behandling af følgende tilstande”

1.Hjertestop

2.Dyspnø og respirationsinsufficiens

3.Brystsmerter

4.Shock

5.Hovedpine

6.Synkope

7.Palpitationer

8.Abdominalsmerter

Akutlægen skal være fortrolig med eller ekspert i hver af følgende færdigheder

1.Triage

2.Luftvejshåndtering og sikring af columna cervicalis

3.Avanceret genoplivning af børn og voksne

4.Håndtering af større traumer og organisering af et traumeteam

5.Pulmonale procedurer

6.Procedurer relateret til cirkulationen

7.Diagnostik

Målbeskrivelse II
evaluering
Evaluering
 • Der skal ske løbende evaluering under hele uddannelsen
 • GODKENDELSE
  • DMS har etableret et godkendelsesudvalg m.h.p. en godkendelse af det indstillede uddannelsesforløb og uddannelsen.
status
Status
 • Enighed blandt alle lægefaglige specialer
 • Faglig platform for organisation for akut medicin
 • Godkendelsesprocedure
 • Interaktion mellem DMS og Regioner
 • Ro fra SST/SM
udfordringer
Udfordringer
 • National ensartethed
  • Fagligt
  • Organisatorisk
 • Mentorer – hurtigst muligt
  • “Grandfather – Clause”
 • Praktisk tilpasning af uddannelse
fremtiden
Fremtiden
 • KUN LIGE BEGYNDT!
 • DMS følgegruppe for fagområdet akutmedicin
  • Videnskabelige selskaber
  • Lægeforeningen
  • DMS repræsentanter
 • Godkendelsesudvalg
  • Godkendelse af uddannelsesplan og gennemgået uddannelse
 • Beskrivelse af den faglige grænseflade mellem almen medicin og akutmodtagelserne.
akut medicin som nyt speciale
Akut Medicin som nyt Speciale
 • Erhunden (akuthunden) afrettet? Ja, den spiserafhånden!

MÅSKE

slide19
Tak for

opmærksomheden