Xhtml
Download
1 / 53

XHTML - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

XHTML. En introduktion version 2005-10 Mats Dahlström. TEI. XSLT. XHTML. CSS. CSS. Presentation. Presentation. HTML. HEAD. BODY. TITLE. STYLE. H1. P. Trädstruktur (XHTML). Strikt hierarkisk ordning, element bäddas in i andra element och får inte överlappa. HTML ↔ XHTML.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' XHTML' - cade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Xhtml

XHTML

En introduktion

version 2005-10

Mats Dahlström


TEI

XSLT

XHTML

CSS

CSS

Presentation

Presentation


Tr dstruktur xhtml

HTML

HEAD

BODY

TITLE

STYLE

H1

P

Trädstruktur (XHTML)

Strikt hierarkisk ordning, element bäddas in i andra element och får inte överlappa


Html xhtml
HTML ↔ XHTML

 • XHTML är HTML (4.01) omdefinierad som en XML-tillämpning

 • Skillnader HTML ↔ XHTML

  • välformat och giltigt

  • exakthet i notationen

  • gemener

  • attribut måste vara citerade

  • tomma element måste vara stängda 


Tomma element
Tomma element

 • Ett XHTML-element kallas tomt om det inte omsluter (inte kan omsluta) något elementinnehåll

 • I XHTML måste ett tomt element stängas (<hr></hr> ; <hr/>)

 • Exempel på tomma element är <br/> (radbrytning) och <img/> (bild).


Grundstruktur
Grundstruktur

HEAD

Dokumentets osynliga data,

t.ex. metadata, stilmallar och scriptkoder.

BODY

Dokumentets synliga data, d.v.s

dess text, bilder och inbäddade multimediaobjekt


Ett html dokument
Ett HTML-dokument

<html>

<head>

<title>Den suckande sjömannen</title>

</head>

<body>

<h1>Den suckande sjömannen</h1>

<p>O ge mig en grav i det isgröna hav</p>

</body>

</html>


N gra viktiga head element
Några viktiga head-element

<title> HTML-dokumentets titel

<link/> länk till extern resurs ss ett stilark

<meta/> metadata, t.ex. i Dublin Core

<style> internt stilark

<script> instruktioner för exempelvis ett javascriptListor ul ol
Listor: <ul> ; <ol>

<ul>

<li>Asien</li>

<li>Afrika</li>

<li>Europa (= en inbäddad lista)

<ul>

<li>Frankrike</li>

<li>Tjeckien</li>

</ul>

</li>

</ul>


Infoga l nkar a
Infoga länkar: <a>

 • En länk består av två komponenter:

  • dess text (som användaren ser)

  • dess destinationsadress (URL)

   <p>Mer information kan du hitta på

   <a href="http://www.hb.se">

   Högskolans webbplats</a>.

   </p>

   Mer information kan du hitta på Högskolans webbplats


Absoluta och relativa l nkar
Absoluta och relativa länkar

<p> Mer information kan du hitta i Pelle Anderssons

<a href="http://www.hb.se/bhs/ pelle/artikel.htm"> artikel</a>.

</p>

<p> Läs mer om detta i nästa <a href=”artikel.htm"> artikel </a> på den här webbplatsen.

</p>


L nkar till interna dokumentsektioner
Länkar till interna dokumentsektioner

<p>Läs mer om detta i avsnittet om<a href=”#slutsatser”>slutsatser </a>längre ned i den här artikeln.</p>

. . .

<h1><a name=”#slutsatser”>Slutsatser </a></h1>

<p>Det har nu blivit dags för mig att summera mina slutsatser, och de lär mig att jag ingenting vet bla bla bla bla.</p>

. . .


L nkar till externa dokumentsektioner
Länkar till externa dokumentsektioner

<p> Läs mer om detta i Anderssons <a href=”http://www.hb.se/bhs/pelle/artikel.htm#slutsatser”>slutsatser </a>.</p>

. . .

<h1><a name=”#slutsatser”>Slutsatser </a></h1>

<p>Det har nu blivit dags för mig att summera mina slutsatser, och de lär mig att jag ingenting vet bla bla bla bla.</p>

. . .


Infoga bilder img
Infoga bilder: <img/>

 • Relativt respektive absolut

 • Om bilden finns på din dator (d.v.s. är lokalt belägen) bör den placeras i samma mapp som HTML-dokumentet (undviker krångel).

  <img src="tree.jpg" alt="Ett träd”/>

 • Notera attributen


Tabeller
Tabeller

 • Följande elementhierarki gäller:

table

tr

rad

rubrik

th

td

cell


Tabeller1
Tabeller

<table>

<tr>

<th>Författare</th>

<th>Titel</th>

</tr>

<tr>

<td>Philip Larkin</td>

<td>This Be The Verse</td>

</tr>

</table>Ett problem
Ett problem

 • TEI är detaljerat, nyanserat och elementrikt. XHTML är mycket tunnare och elementbegränsat.

 • Olika TEI-element kanske bara kan transformeras till ett och samma XHTML-element:

  • <name>, <emph> och <hi> behöver kanske alla återges med exv <em>

  • <salute>, <argument>, <p> och <note> får kanske återges med <p>

 • Kan vi på något sätt bibehålla ”rikedomen” i TEI in i XHTML?


L sningen
Lösningen

 • Ja, genom klasser

 • Attributet class är ett sätt att specificera en eller flera instanser av ett element såsom en särskild typ:

  <p class=”viktiginfo">Observera att detta bara är ett arbetsex.</p>

 • Vill vi gå in i enstaka ord inne i stycken, använder vi <span>:<p> Men inom några minuter var <spanclass=”namn”>Vergérus</span> redan död. </p>


L s testa lek
Läs, testa, lek

 • Referensverk – w3c: http://www.w3.org

 • Kolla källa / source

 • Pröva samma dokument i olika webbläsare

 • Lek och lär: http://www.w3schools.com/

  • kurser

  • märkbibliotek

  • ”labb”

  • quiz


Validering
Validering

 • Kontrollera giltigheten i förhållande till standarden (= kontrollera att man har använt XHTML på rätt sätt)

 • Uppgift om kodspråk, version och DTD som gäller i och för dokumentet

 • Anges i SGML, skrivs i prologen (därför även före elementet <html>)


Xhtml dtd specifikation
XHTML: DTD / specifikation

 • XHTML 1.0 (spec hos W3C). Tre DTD:er:

  • Transitional, Strict och Frameset

 • Följande rad (ex.) skall placeras högst upp i dokumentet (syntaxen är alltså hämtad från SGML):

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

  <!DOCTYPE html

  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 • Se validatorer på webben, exv W3C:s: http://validator.w3.org/


Stilark css

Stilark: CSS

En introduktion

version 2005-10: Mats Dahlström


Sgml filosofin kommer igen
SGML-filosofin kommer igen

 • Separera innehållsbeskrivning och visuell presentation

 • One input / many outputs

  • Ett dokument – flera stilark

  • Ett stilark – flera dokument

  • = Ekonomiskt


Niv er specifikationer
Nivåer (specifikationer)

 • CSS 1  CSS 2.1 CSS 3

 • CSS2 kan gå in på attributnivå

 • Webbläsarstödet varierar och är långt från fullt utbyggt

 • W3C:s specifikationer är den utförligaste referensmanualen (se också W3Schools)

 • Ray kap. 5 mkt bra att läsa här


Ett css ark
Ett CSS-ark …

 • … är en enkel textfil (”minstil.css”)

 • … med en samling regler 

 • … skrivna i en annan notation än XML 


Regler
Regler

 • selektor: identifierar det / de element som skall presenteras mha en deklaration

 • {deklaration}: ett direktiv som anger hur ett element skall presenteras

 • selektor {egenskap: värde}

  • body {color: black}

  • p {font-family: "sans serif"}


Regelexempel
Regelexempel

h1 {

color: darkred;

font-family: Verdana, Arial;

font-size: 18pt;

margin-top: 20px;

}


Deklaration av f rg klartext eller rgb
deklaration av färg (klartext eller RGB)

h1 {

color: darkred;

font-family: Verdana, Arial;

font-size: 18pt;

margin-top: 20px;

}


Deklaration av typsnitt
deklaration av typsnitt

h1 {

color: darkred;

font-family: Verdana, Arial;

font-size: 18pt;

margin-top: 20px;

}


Deklaration av teckenstorlek
deklaration av teckenstorlek

h1 {

color: darkred;

font-family: Verdana, Arial;

font-size: 18pt;

margin-top: 20px;

}


Deklaration av marginalutrymme
deklaration av marginalutrymme

h1 {

color: darkred;

font-family: Verdana, Arial;

font-size: 18pt;

margin-top: 20px;

}


Display block display inline
display: block / display: inline

 • Deklarera för varje element om det är ett blockelement eller ett inlineelement

 • Element hanteras av CSS som en rektangulär box. Ett block-element (display:block) tar ett helt horisontellt utrymme i anspråk, medan inline-elementen (display:inline) ”bäddas in”


Css f r html fyra alternativ
CSS för HTML: fyra alternativ

 • Webbläsarens default

 • Extern css-fil (rekommenderas för XHTML)

 • Internt för hela dokumentet

 • Internt för ett bestämt element

 • Stigande prioritetsordning


Css f r html placering i extern fil
CSS för HTML : Placering i extern fil

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="minstil.css">

</head>

En extern stilmall kan styra flera dokument samtidigt

Ett dokument kan presenteras med varierande externa stilmallar


Css f r html internt f r hela dokumentet
CSS för HTML : Internt för hela dokumentet

<head>

<title>Kapitel 1</title>

<style type="text/css">

h1 { color: darkred }

</style>

</head>

Styr det specifika dokumentet


Css f r html internt f r ett element placering inline
CSS för HTML : Internt för ett element (placering inline)

<p style="color: red; margin-left: 20px"> O ge mig en grav i det isgr&ouml;na hav d&auml;r blott b&ouml;ljorna lyss till min gr&aring;t </p>

Styr ett bestämt element i ett dokument


Flexibilitet
Flexibilitet

 • En egenskap kan ha flera värden

 • Värden separerade med kommatecken anger preferens

 • En selektor med flera deklarationer

 • Flera selektorer med en deklaration:

  • h1,h2,h3 { display:block; font-size:14pt; }


Rvda egenskaper
Ärvda egenskaper

 • CSS utnyttjar XML-hierarkin och låter barnelement ärva förälderelementets egenskaper

 • Somliga egenskaper är ärftliga, andra inte (se specifikationen)

 • Om samma egenskap tilldelas olika värden för föräldern och för barnet, ges det mer specifika (barnet) företräde


Kommentarer i css
kommentarer i css

/* Här ligger en kommentar */

p

{ text-align: center;

/* Här ligger en annan kommentar */

color: black; font-family: arial }


Css vs xslt xslt och css
CSS vs XSLT. XSLT och CSS.

 • CSS + (X)HTML = Ja!

 • CSS + andra XML-tillämpningar = Nja…

 • Bättre med XSLT:

  • client + server side

  • CSS kan inte modifiera dokumentets struktur, men det kan XSL

 • XSLT och CSS kombineras ofta


Klasshantering i css
klasshantering i CSS

 • I stilmallen:

  • p.datum {text-align: right}

  • p.viktiginfo {text-align: center}

 • I bodyn:

  <p class=”datum">Borås den 5 juni 1998</p>

  <p class=”viktiginfo">Observera att detta bara är ett arbetsex.</p>

 • I presentationen:

  Borås den 5 juni 1998

  Observera att detta bara är ett arbetsex.


Deskriptorl s klassdeklaration
Deskriptorlös klassdeklaration

 • i stilarket:

  .viktiginfo {text-align: center}

 • i bodyn:

  <p class=”viktiginfo">

  <div class=”viktiginfo">


Ett exempel till
ett exempel till

 • bodyn:

  • <p> Men inom några minuter var <span class=”namn”>Vergérus</span> redan död. </p>

 • stilarket:

  • .namn {color: darkred;}

 • presentationen:

  • Men inom några minuter var Vergérus redan död.


Css f r tei lite verkurs
CSS för TEI – lite överkurs

 • Placering i extern fil

 • Deklareras i prologen:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

  <?xml-stylesheet type="text/css" href=”minstil.css"?>

 • Observera type, namnet och lokaliseringen av stilarket (lokalt, externt)


<q>

 • q{quotes: "«" "»"}

 • <q>Vi synger på 17.mai.</q>

 • resultat:

  • «Vi synger på 17.mai.»


Q i q
<q> i <q>

 • q{quotes: "«" "»" "'" "'"}

 • <p><q>Vi synger <q>Mellom bakkar og berg</q> på 17.mai.</q>

 • resultat:

  • «Vi synger 'Mellom bakkar og berg' på 17.mai.»


Olika barnelement med samma m rkord
olika barnelement med samma märkord

<artikel>

<huvud>

<titel> Att baka bröd </titel>

</huvud>

...

<sektion>

<titel> Så här skållar du mjöl </titel>

...

<sektion>

...

</artikel>


Css l sning
css-lösning

titel {font-weight: bold}

huvud titel {font-size: 18pt; text-align: center

sektion titel {font-size: 14pt}


Styra s rskilda attribut
styra särskilda attribut

*[language="japanska"]

{

color:#ff0000;

}


Styra ett element med ett unikt id
Styra ett element med ett unikt id

 • id-selektor:

  • [element]#[värdet till id-attributet]

 • En id-selektor pekar bara till en bestämd elementinstans.

 • Ett unikt id-attribut måste finnas i dokumentet

 • Denna regel matchar ett p-element som har det unika id-attributvärdet "para1":

  • p#para1{ text-align: center; color: red }ad