Marieke dawson senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente den haag
Download
1 / 17

Marieke Dawson senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente Den Haag - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Workshop: Van verplicht overleg tot verplichte afspraken?! Waarborgen voor kwaliteit Een pleidooi voor meer doorzettingsmacht (voorbeeld: VVE). Marieke Dawson senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente Den Haag. Wat is de voorschool?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Marieke Dawson senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente Den Haag' - cade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Marieke dawson senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid gemeente den haag

Workshop:Van verplicht overleg tot verplichte afspraken?!Waarborgen voor kwaliteitEen pleidooi voor meer doorzettingsmacht(voorbeeld: VVE)

Marieke Dawson

senior beleidsmedewerker onderwijsbeleid

gemeente Den Haag


Wat is de voorschool
Wat is de voorschool?

 • Een samenwerkingsverband tussen een peuterspeelzaal (psz) en de groepen 1 en 2 van de basisschool...

 • .....die onder specifieke condities werken met hetzelfde educatieve programma......

 • .....waardoor (taal)achterstanden spelenderwijs worden voorkomen.


Wat is vve
Wat is VVE?

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voorschoolse educatie = gestructureerde aanpak van taalachterstanden in psz en kinderdagverblijven (peuters; 2-4 jaar)

Vroegschoolse educatie= diezelfde aanpak in de groepen 1 en 2 van de basisschool (kleuters; 4-6 jaar)


Vve is effectief mits
VVE is effectief, mits:

 • Intensieve begeleiding (dubbele bezetting gedurende 4 dd pw) (!)

 • Van 2,5 tot 6 jarige leeftijd

 • Een gestructureerd programma

 • Goed geschoolde leidsters en leerkrachten

 • Ouderbetrokkenheid

  -> Rendement: 1:4 tot 1:9 (Heckman, 2000)


De haagse infrastructuur
De Haagse infrastructuur

 • 81 voorscholen

 • 215 peutergroepen en 340 kleutergroepen

 • 31 kinderdagverblijven met VVE

 • 2700 deelnemende peuters en 7300 deelnemende kleuters (1 sep!)

 • Investeringen per jaar *Rijksgeld: 12,6 mln *gemeentelijk geld: 5,8 mln


Het haags beleid va 2000 kwaliteit voorop
Het Haags beleid va 2000: kwaliteit voorop

G

Verantwoording

Verantwoording

Model Haagse VS

(Kwaliteitseisen)

Psz

Sb


Waarborgen voor kwaliteit
Waarborgen voor kwaliteit

Via de verantwoording:

 • Jaarlijkse accountantscontrole

 • Inhoudelijk verslag

 • Voortgangsgesprekken (2x per jaar)

  Overig:

 • Periodieke beleidsoverleg

 • Schoolbegeleidingsdienst HCO

 • Mogelijke sanctie: terugvorderen middelen


En toen kwam de knip 2006
En toen kwam de knip... (2006)

Autonomie schoolbesturen ->

 • Stopzetten subsidie aan basisscholen (in 4 jaar)

 • Compensatie scholen met ‘Verhagen-middelen’, later lumpsum

 • Uitbreiden bereik peuters


Consequenties van de knip
Consequenties van de knip

G

Verantwoording

Verantwoording

Model Haagse VS

(Kwaliteitseisen)

Psz

Sb


Soms gaan dingen vanzelf goed
Soms gaan dingen vanzelf goed...

... Maar soms ook niet:

 • Inspectierapport VVE in de G4:

 • Inhoudelijke verantwoording op lokaal niveau:

 • Landelijke VVE-monitor:

  -> Kwaliteitseisen staan onder druk, waaronder inzet tweede kracht


Het antwoord van het rijk
Het antwoord van het Rijk

 • Versterking regie gemeenten: verplichting tot afspraken én die na te komen

  Maar...:

  - hoe vergaand zullen de afspraken zijn?

  - hoe worden de afspraken gecontroleerd?

  - welke sanctiemogelijkheden?


Het antwoord van het rijk vervolg
Het antwoord van het Rijk (vervolg)

 • Toezicht door de Inspectie:

  - bij onvoldoende testresultaten in gr 3 en 4 (gemiddelden verdoezelen)

  - sanctie mogelijkheden?


Het antwoord van het rijk slot
Het antwoord van het Rijk (slot)

 • Agenda Focus op Vroegschoolse Educatie

 • Incidenteel € 7.700 per school

 • Meten van de effecten

 • Wettelijke kwaliteiteisen.....

  ....voor de voorschoolse educatie


Conclusie
Conclusie

 • Honderden miljoenen voor voorschoolse educatie

 • Want het werkt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (waaronder intensief vervolg in vroegschoolse periode)

 • Geen controle op die voorwaarden

 • Wel effecten meten

  -> Rara, wat zullen de toekomstige krantenkoppen zijn?

  -> en het draagvlak voor VVE?


Daarom
Daarom:

Geef ons de instrumenten om de effectiviteit te waarborgen!

(of doe het zelf)


Ook op andere beleidsterreinen
...ook op andere beleidsterreinen

 • RMC

 • Samenwerking Jeugdinstellingen (zorgstructuur 0-23)

 • Kwaliteit van het onderwijs (G4 brief)


Stellingen
Stellingen

1. Wat moet veranderen in de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de kwaliteit van onderwijs in ons land beter te garanderen?

2. Welke mogelijkheden worden binnen de huidige bestuurlijke context onvoldoende benut om de kwaliteit te garanderen?


ad