Delo olskih tajnic postaja vedno kompleksnej e
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Delo šolskih tajnic postaja vedno kompleksnejše. 3. strokovno posvetovanje tajnic in poslovnih sekretark v šolstvu. OPIS DELA. Naziv delovnega mesta: Pisarniški referent Šifra delovnega mesta: XZ740, Organizacijsko zaokrožena enota: Tajniško in kadrovsko delo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Delo olskih tajnic postaja vedno kompleksnej e

Delo šolskih tajnic postaja vedno kompleksnejše

3. strokovno posvetovanje tajnic in poslovnih sekretark v šolstvu


Opis dela
OPIS DELA

 • Naziv delovnega mesta: Pisarniški referent

 • Šifra delovnega mesta: XZ740, Organizacijsko zaokrožena enota: Tajniško in kadrovsko delo

 • Vrsta strokovne izobrazbe: strokovna izobrazba upravne ali ekonomske smeri Stopnja strok. izobrazbe:V., VI.

 • Pedagoško- and. izob. :NE Strok. izpit: NE


Moja pri akovanja
Moja pričakovanja!

 • Vedno na razpolago

 • Vedno dobre volje

 • Urejena

 • Prijazna do gostov

 • Iznajdljiva

 • Samoiniciativna

 • Sprejema spremembe


Moja pri akovanja1
Moja pričakovanja!

 • Poznavanje zakonov

 • Urejeno pisarniško poslovanje

 • Vse shranjeno v skladu z Načrtom klasifikacijskih znakov za VIZ

 • Računalnik ima prirojen


Ravnatelj ali manager

Ravnatelj ali Manager?

Pisarniški referent ali Tajnica?


Razdelitev dela
RAZDELITEV DELA

 • Rumeno: ravnatelj

 • Črno: zaposleni

 • Zeleno: razdeljeno drugim


Opis dela1
OPIS DELA

 • opravlja upravno-administrativno in kadrovsko delo za zavod;

 • sprejema, predaja ter naroča telefonske pogovore;

 • sprejema in posreduje naročila;

 • vodi delovodnik, knjigo pošte ter vpisuje prejeto in poslano pošto;

 • razporeja dnevno pošto vodstvu oziroma delavcem zavoda;

 • ureja arhiv zavoda in vlaga dokumentacijo;

 • izdaja in vroča potrdila in listine delavcem zavoda, učencem in staršem po predpisih, navodilih in zahtevah delovnega mesta;

 • opravlja upravno-administrativno delo za preizkuse znanja in šolska ter druga tekmovanja;

 • sprejema stranke in opravlja reprezentančne naloge;

 • izpolnjuje naročilnice ter potne naloge in jih predloži v podpis;

 • prepisuje in oblikuje dopise, vabila, splošne in posamične akte, zapisnike, poročila, račune in druge listine po predpisih in navodilih vodstva zavoda;


Opis dela2
OPIS DELA

 • piše in razpošilja vabila ter gradiva za seje organov zavoda;

 • naroča in izdaja pisarniško gradivo;

 • fotokopira dopise, listine in druga gradiva;

 • zbira vloge, prošnje, pritožbe in ugovore delavcev, staršev, učencev in drugih;

 • opravlja administrativna dela za sindikat;

 • vodi kadrovske zadeve (dokumentacija delavcev, kadrovska evidenca, objave oz. razpisi, vročanje sklepov o izbiri oz. imenovanju, prenehanju delovnega razmerja, evidenca o izrabi dopustov, o bolniških odsotnostih ipd.);

 • ureja zdravstveno, pokojninsko ter socialno zavarovanje delavcev (odjava, prijava in drugo delo pri sodelovanju z navedenimi ustanovami);

 • skrbi za napotitev na zdravniške preglede delavcev;

 • vodi evidenco v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri delu ;


Opis dela3
OPIS DELA

 • vodi evidence o javnih naročilih;

 • vodi evidence v zvezi z varstvom osebnih podatkov in skrbi za uničenje osebnih podatkov po predpisih;

 • izpolnjuje obrazce za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ;

 • skrbi za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda;

 • izpolnjuje in oblikuje razna poročila (statistična …);

 • ureja evidence in matične knjige, ki jih vodi zavod;

 • spremlja predpise na področju delovne zakonodaje;

 • opravlja druga opravila s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje zavoda, ter opravila po naročilu vodstva zavoda v skladu s predpisi.


Opis dela4
OPIS DELA

 • V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.


Praksa na na i oli
PRAKSA NA NAŠI ŠOLI

 • Po pomembnosti

 • Zaupnost

 • Dopisi staršem

 • Dogovor – usklajevanje

 • Urejenost arhiva

 • Odsotnost - zamenjava