medzivojnov literat ra n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA. Slovenská medzivojnová poézia. Spoločensko – politická situácia. r.1918 – vznik ČSR koniec maďarizácie, parlamentná demokracia zvýšenie vzdelanostnej úrovne slovenčina v úradoch a na školách, slovenčina – štátny jazyk rozvoj vedy a umenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA' - byron


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
medzivojnov literat ra

MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA

Slovenská medzivojnová poézia

spolo ensko politick situ cia
Spoločensko – politická situácia
 • r.1918 – vznik ČSR
 • koniec maďarizácie, parlamentná demokracia
 • zvýšenie vzdelanostnej úrovne
 • slovenčina v úradoch a na školách, slovenčina – štátny jazyk
 • rozvoj vedy a umenia
 • prílev českej inteligencie na Slovensko – kvalifikovaných odborníkov

Tomáš Garyk Masaryk

slide3
vznik slovenských kultúrnych ustanovizní: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské národné divadlo, znovuobnovená činnosť Matice slovenskej

Slovenské národné divadlo

Univerzita Komenského

Matica slovenská v Martine

slide5
hospodárska kríza –1929 – 1933

Hospodárska kríza v roku 1933. Školáci pozbierali a balia ovocie pre deti na Orave, ktoré trpia podvýživou. Akciu vedie správca školy Vincent Blažek a učiteľ Viktor Maar.

slide6
problém vysťahovalectva, uplatnenia novej slov. inteligencie, korupcia, brzdenie hos. vývoja
kult rna situ cia
Kultúrna situácia
 • básnici sa vyrovnávajú s pocitmi vojny
 • existuje niekoľko básnických škôl a smerov
 • rastie prekladová tvorba súčasných svetových autorov
 • spisovatelia študujú v cudzine
 • Š. Krčméry obnovuje vydávanie Slovenských pohľadov
 • spisovatelia sa angažujú v politike – M. Rázus, T. Gašpar
 • staršia generácia nadviazala na hviezdoslavovsko-kraskovské tradície
 • mladá generácia využíva nové postupy a metódy, kladú dôraz na súčasné témy
delenie autorov slovenskej po zie
Delenie autorov slovenskej poézie:
 • Staršia generácia : Janko Jesenský, Vladimír Roy (impresionizmus, symbolizmus)

J. Jesenský

slide12
Prechodná generácia: Martin Rázus, Štefan Krčméry – nadviazali na tradíciu P. O. Hviezdoslava a I. Kraska, uprednostňovali národnú a obradnú tému

M. Rázus

Š. Krčméry

mlad autori
Mladí autori:

a/ neosymbolizmus – Emil Boleslav Lukáč

/ pesimistické témy/

slide14
b/ vitalizmus - Ján Smrek – básnik životného optimizmu, neúnavný hľadač lásky a harmónie; presadzuje poéziu každého dňa, zachytáva moment, radostné chvíľky v živote človeka/
slide15
c/ avantgardná ľavicová poézia

/proletárska poézia/

– sociálna tematika, časopis DAV, kontakt so sovietskymi autormi, schematizmus

Fraňo Kráľ

slide17
d/ nadrealizmus – Rudolf Fabry, Štefan

Žáry, Vladimír Reisel, Pavel Bunčák, Ján

Rak, Július Lenko, Ján Brezina

– slovenský surealizmus, polytematickosť básní, asociatívna metóda tvorby, báseň – pásmo

R. Fabry

V. Reisel

slide18
e/ katolícka moderna

– Janko Silan, Rudolf Dilong, Ján Haranta, Mikuláš Šprinc, Paľo Ušák-Oliva, Pavol Gašparovič Hlbina, Gorazd Zvonický, Svetloslav Veigl, Karol Strmeň

– spájajú tradičné kresťanské hodnoty s novými výrazovými prostriedkami, ovplyvnení symbolizmom, poetizmom, surealizmom

slide19

R. Dilong

K. Strmeň

S. Veigl

G. Zvonický

slide20
f/ individuálne formovaní autori

Valentím Beniak – básnik s tragickým

pocitom života

ad