slovesn rod inn a trpn n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Slovesný rod činný a Trpný

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Slovesný rod činný a Trpný - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Slovesný rod činný a Trpný. Aktivum - pasivum. Anotace. Materiál tvoří 26 slidů , v nichž se žák seznámí s pojmy trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami cílová skupina: 7. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovesný rod činný a Trpný' - byron-maynard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anotace
Anotace
 • Materiál tvoří 26 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami
 • cílová skupina: 7. roč.
 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 • očekávaný výstup: žák je schopen převádět věty z aktiva do vhodné formy pasiv, je nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity
 • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 7. roč., Wikipedia
 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením
slovesn rod inn a trpn1
Slovesný rod činný a trpný

Pozoruj následující věty a urči, ve které podmět skutečně vyvíjí nějakou činnost (něco dělá)? K jakým změnám ve větách dochází?

slovesn rod inn a trpn12
Slovesný rod činný a trpný
 • slovesný tvar rodu činného = aktiva vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc označená jménem v podmětu. Původce děje je tedy vyjádřen podmětem.
 • slovesný tvar rodutrpného = pasiva vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc, označená jménem, které není v podmětu. Původce děje tedy není vyjádřen podmětem.
slovesn rod inn a trpn13
Slovesný rod činný a trpný
 • trpný rod je vyjádřen:
  • a) opisným tvarem trpným, složeným z příčestí trpného a z tvaru slovesa být, bývat:
   • je chválen, je chválena, byl chválen, bude chválen,…
  • příčestí trpné (-n/-t-ové) se tvoří od sloves, která vyjadřují činnost a spojují se s předmětem:
   • odměnit vítěze = vítěz byl odměněn; porazit soupeře = soupeř byl poražen
  • b) zvratnou podobou slovesa, a to tvarem 3. os. č. j./mn. činného rodu se zvratným se:
   • vysílá se, vyrábějí se, budou se vyrábět, vyráběly se
zvratn trpn rod reflexivn pasivum
zvratný trpný rod = reflexivní pasivum
 • sloveso se zvratným významem může mít i jiné významy, a proto ho nelze užít k vyjadřování trpného rodu, kdy by mohlo dojít k nedorozumění
  • Žák se pochválil.
   • znamená, že se žák pochválil sám, nikoliv, že byl pochválen
 • zvratnému pasivu dáváme přednost pokud se jedná o děj právě probíhající
opisn trpn rod opisn pasivum
Opisný trpný rod = opisné pasivum
 • opisný tvar trpného rodu je běžnější u sloves, která pomocí přítomných tvarů vyjadřují děj budoucí
  • vydat – vydán
zvolte vhodnou formu pasiva
Zvolte vhodnou formu pasiva
 • Na počátku zimy tato silnice (uzavřít).
 • Na počátku zimy bude tato silnice uzavřena.
 • Většina obchodů 1. ledna (zavřít-bud. čas).
 • Většina obchodů bude 1. ledna uzavřena.
 • Všechny brány na noc (zamykat).
 • Všechny brány se na noc zamykají.
 • Venkovní dveře (zamknout-min.č) na dva západy.
 • Venkovní dveře se zamykaly na dva západy.
 • Schůzka (přesouvat) na zítra.
 • Schůzka se přesouvá na zítra.
 • Toto žádost (zamítat).
 • Tato žádost se zamítá.
zvolte vhodnou formu pasiva1
Zvolte vhodnou formu pasiva
 • Utkání (přerušit-min.č) na půl hodiny.
 • Utkání bylo přerušeno na půl hodiny.
 • Všechno (vysvětlit-min.č.) ještě ten den.
 • Všechno se vysvětlilo ještě ten den.
 • Dítě okamžitě (operovat- min.č.)
 • Dítě bylo okamžitě operováno.
 • Tento film (uvést) v našich kinech příští měsíc.
 • Tento film bude uveden v našich kinech příští měsíc.
 • Vstup do obchodu se psy (zakázat).
 • Vstup do obchodu se psy je zakázán.
co je patn vysv tli
Co je špatně??? vysvětli!!!

Vstup do obchodu se psy je zakázán.

1. Jedná se o obchod, kde se prodávají psi a nesmí tam nikdo vejít

2. Jde o obchod, kam mohou pouze majitelé, nikoliv psi.

p eve te do vhodn ho pasiva
převeďte do vhodného pasiva
 • Televize vysílá nový seriál.
 • V červnu definitivně rozhodneme o vítězném návrhu.
 • Dvůr Králové nad Labem založil roku 1270 Přemysl Otakar II.
 • Naše hráče dosud nikdo neporazil.
 • Vzorek nejprve vysuší a poté slisují.
 • Tento gól rozhodčí nakonec uznal.
 • Zaměstnanci návrh nepřijali.
 • Některé podniky omezují výrobu.
 • Janu zvolil kapitánkou mužstva.
 • Tento týden kino promítá úspěšné české filmy.
 • Dřevěné trámy napadl červotoč.
 • Mnohé knihovny rozšiřují internetové služby.
 • Věříme, že jsme vybrali nejlepší návrh.
 • V televizi se vysílá nový seriál.
 • V červnu se definitivně rozhodne o vítězném návrhu.
 • Dvůr Králové nad Labem byl založen roku 1270 Přemyslem Otakarem II.
 • Naši hráči nebyli dosud nikým poraženi.
 • Vzorek se nejprve vysuší a poté slisuje.
 • Tento gól byl nakonec uznán.
 • Návrh nebyl zaměstnanci přijat.
 • V některých podnicích se omezuje výroba.
 • Jana byla zvolena kapitánkou mužstva.
 • Tento týden se v kině promítají úspěšné české filmy.
 • Dřevěné trámy byly napadeny červotočem.
 • Internetové služby se rozšiřují v mnohých knihovnách.
 • Věříme, že byl vybrán nejlepší návrh.
vyber a uprav v ty kde by bylo vhodn j zvratn reflexivn pasivum
Vyber a uprav věty, kde by bylo vhodnější zvratné = reflexivní pasivum

V sezoně jsou konány i noční prohlídky zámku. Díky internetu je možno zjistit, kde se zásilka nachází a kdy bude doručena. Tento pořad je vysílán každou neděli. Pro účastníky zájezdu je přichystáno překvapení. Pro účastníky zájezdu je chystáno překvapení. V jednání bude pokračováno odpoledne. Ještě není schváleno, zda bude stavěno další nákupní centrum. Dnes bylo probíráno nové učivo. Hlasy byly sčítány ručně, neboť sčítací program byl porouchán. Lanovka byly na chvíli zastavena. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo konstatováno, že tato skladba dokáže publikum zaujmout.

vyber a uprav v ty kde by bylo vhodn j zvratn reflexivn pasivum1
Vyber a uprav věty, kde by bylo vhodnější zvratné = reflexivní pasivum

V sezoně jsou konány i noční prohlídky zámku. Díky internetu je možno zjistit, kde se zásilka nachází a kdy bude doručena. Tento pořad je vysílán každou neděli. Pro účastníky zájezdu je přichystáno překvapení. Pro účastníky zájezdu je chystáno překvapení. V jednání bude pokračováno odpoledne. Ještě není schváleno, zda bude stavěno další nákupní centrum.Dnes bylo probíráno nové učivo. Hlasy byly sčítány ručně, neboť sčítací program byl porouchán. Lanovka byly na chvíli zastavena. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo konstatováno, že tato skladba dokáže publikum zaujmout.

ve kter ch v t ch se skute n jedn o pasivum
Ve kterých větách se skutečně jedná o pasivum?

Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. V prosinci se platy zaměstnanců zvýšily. Celý večer se vzpomínalo na zážitky z tábora. Květ máku vlčího se užívá při kašli. V článku se píše o zdravé výživě. Stromy se ve větru mírně pohupovaly. Na zimu se kmeny stromů obalují pletivem. Letadlo se zřítilo v obtížně dostupném terénu. Do těchto nádob se zakazuje ukládat nebezpečný odpad. Hodinky se mi zpozdily o deset minut. Dveře se za ním zabouchly. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Jak se vám v našem kraji líbí?

ve kter ch v t ch se skute n jedn o pasivum1
Ve kterých větách se skutečně jedná o pasivum?

Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. V prosinci se platy zaměstnanců zvýšily. Celý večer se vzpomínalo na zážitky z tábora. Květ máku vlčího se užívá při kašli. V článku se píše o zdravé výživě. Stromy se ve větru mírně pohupovaly. Na zimu se kmeny stromů obalují pletivem. Letadlo se zřítilo v obtížně dostupném terénu. Do těchto nádob se zakazuje ukládat nebezpečný odpad. Hodinky se mi zpozdily o deset minut. Dveře se za ním zabouchly. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Jak se vám v našem kraji líbí?