slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
משרד הפנים PowerPoint Presentation
Download Presentation
משרד הפנים

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

משרד הפנים - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

משרד הפנים. יעדים: הקלה על הליכי תכנון ובניה קיצור לוחות זמנים שיפור איכות הבניה כלי החקיקה העיקריים: ביזור סמכויות לועדות המקומיות הגברת שקיפות בעבודת הועדות ופיקוח ובקרה עליהן ודאות בהליכי הרישוי מכוני בקרה לבדיקה מקצועית של היתרי בניה 3 מסלולי רישוי (פטור, מקוצר, מלא)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'משרד הפנים' - byron-harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

יעדים:

 • הקלה על הליכי תכנון ובניה
 • קיצור לוחות זמנים
 • שיפור איכות הבניה
 • כלי החקיקה העיקריים:
 • ביזור סמכויות לועדות המקומיות
 • הגברת שקיפות בעבודת הועדות ופיקוח ובקרה עליהן
 • ודאות בהליכי הרישוי
 • מכוני בקרה לבדיקה מקצועית של היתרי בניה
 • 3 מסלולי רישוי (פטור, מקוצר, מלא)
 • כלים מינהליים עיקריים:
 • תמיכה מקצועית - הדרכות, הכשרות, הנחיות מקצועיות
 • תמיכה תקציבית – תמיכה תקציבית מבוקרת וייעודית בועדות מקומיות

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

עיקרי התיקון

slide3

חסמים בהליך הרישוי

 • חוסר ודאות:
 • מידע חסר
 • תיאום מתמשך עם מהנדס הועדה
 • אי עמידה בלו"ז
 • איכות הבניה :
 • אין בדיקה מקצועית של תכן הבנין
 • אין בקרה על ביצוע הבניה
 • גורמים מאשרים:
 • איסוף מסמכים ואישורים בזה אחר זה
 • חוסר תיאום בין דרישות הגורמים המאשרים
 • תשלומים:
 • עיכוב ההיתר עד לתשלום כל התשלומים
 • עיכוב משמעותי בהכנת חשבון לתשלום

פתיחה

חוק ותקנות

תהליך הרישוי

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide4

הרקע- אסון ורסאי

פתיחה

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

http://www.youtube.com/watch?v=tIa6FA19UMo

פתיחה

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide5

הרקע- אסון ורסאי

פתיחה

הרקע לתהליך

24.5.2001

התמוטטה רצפת אולם השמחות ורסאי בירושלים במהלך חתונה.

נהרגו 23 אנשים

נפצעו כ-380 אנשים.

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide6

ועדת זיילר

פתיחה

הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור (ועדת זיילר).

דו"ח הוועדה הציף בעיות וכשלים רבים הקשורים בענף הבניה בישראל, בהיבטים נרחבים הקשורים למערכת החוקית, למערכת רישוי הבניה, לאכיפה ולמתכננים.

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

'כוס התרעלה' המכילה את הליקויים והפגמים גדושה מאוד... ניצבנו המומים מול עוצמת אי הסדר שיש היום בשדה הבנייה...

ענף הבנייה על כל מערכותיו חייב לעבור מהפך...

פיילוט הרישוי

סיכום

slide7

פתיחה

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

ספטמבר-נובמבר 2009

slide8

מטרות על

פתיחה

 • 1. ייעול, פישוט ושיפור השירות שניתן לציבור
  • קיצור וייעול תהליכי רישוי הבנייה.
  • זמינות, נגישות ושקיפות למידע ולסטאטוס בו נמצאת כל בקשה באמצעות האינטרנט
 • 2. שיפור באיכות הבניה, במטרה להבטיח את שלום הציבור במרחב הבנוי
  • הפעלת מערך בקרה מקצועי של תכן וביצוע (מכוני בקרה)
  • הנגשת הרגולציה לכל העוסקים בתהליך הבניה

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide9

הדרך -

פתיחה

עדכון, שיפור והסרת עמימות מהחקיקה בבניה

הרקע לתהליך

מסלולי רישוי קצובים בזמן לרבות הליכי פטור

תהליכי הרישוי החדשים

מכוני בקרה אשר יבצעו בקרת תכן ובקרת ביצוע

מכון הבקרה

רישוי זמין

ריכוז הליכי אישור בין-משרדי כחבילה אחת

פיילוט הרישוי

"רישוי זמין"- עדכון, שפור הליך הרישוי ומחשובו

סיכום

slide10

תהליך הרישוי

פתיחה

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide11

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

פטור

0 ימים

רישוי מקוצר

עד 45 יום

רישוי מלא

עד 90 יום

מסלולי הרישוי

מחסן עד 6 מ"ר,

פרגולה עד 50 מ"ר

גגונים, סוככים,

גדר בגובה 1.5מ'

עבודות פיתוח,

התאמות נגישות,

מזגן, דוד שמש

תוספות בניה

עד 25 מ"ר,

בניה על גגות,

הוספת מרפסת,

סגירת מרפסת,

הוספת מעלית,

פרגולה מבטון

כל שאר ההיתרים

slide12

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

פטור

0 ימים

רישוי מקוצר

עד 45 יום

רישוי מלא

עד 90 יום

מסלולי הרישוי

רישוי עצמי מלא.

ללא התערבות

רשות הרישוי

בהעדר החלטה

רישוי אוטומטי.סמכות סירוב לרשות הרישוי

בהעדר החלטה

ערר לועדת הערר

אי עמידה בלו"ז יהווה שיקול בשלילת הסמכה

slide13

תהליך הרישוי

פתיחה

מידע להיתר

הרקע לתהליך

בקרה מרחבית

והחלטת רשות רישוי

בקרת תכן

תהליכי הרישוי החדשים

סיכום ומתן היתר בניה

מכון הבקרה

אישור תחילת עבודה

רישוי זמין

בקרת ביצוע

פיילוט הרישוי

תעודת גמר

סיכום

רשות רישוי

מכון בקרה

slide14

עיקרי התהליך

פתיחה

הרקע לתהליך

 • מידע חובה (ומקוון)
 • הגשה מקוונת
 • בדיקה מרחבית קצובה בזמן ברשות הרישוי
 • בדיקת תכן קצובה בזמן על ידי מכון בקרה
 • חתימת בקרים מורשים במקביל לבקרת התכן
 • בקרת ביצוע מרחבית ומקצועית/טכנית
 • צמצום אישורים: היתר, תחילת עבודות ותעודת גמר

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide15

סוגי מידע

פתיחה

מידע כללי

לא בתהליך הבקשה להיתר

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מידע נדרש להיתר

חובה בתהליך

 • מידע נוסף הדורש חקירה מוקדמת או סקר או פרטים נוספים על המבוקש.
 • התייעצות מוקדמת עם רשות הרישוי ועם מכון הבקרה כולל פר-רולינג ותיאום תכנון.
 • השגה על המידע (זכויות ודרישות). בקשה לחריגה מהנחיות מרחביות,
 • הקלות ופטורים.

מכון הבקרה

{

רישוי זמין

אופציונאלי בתהליך ו/או

לבקשות מסוימות בלבד

מידע מתקדם

פיילוט הרישוי

תוכנת הצפיין

סיכום

slide16

חובת פרסום מידע כללי

פתיחה

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide17

תהליך קבלת המידע

פתיחה

עורך בקשה

למידע

הרקע לתהליך

הגשת בקשה למידע

תהליכי הרישוי החדשים

30 יום

הפעלת

פיקוח הבניה

לאימות

המפה המצבית

מכון הבקרה

רשות הרישוי

רישוי זמין

 • מידע הקיים בועדה
 • התכניות החלות והמופקדות
 • תנאים למתן היתר
 • מידע למגרש מיוחד

גורמי תשתית

חיצוניים

וברשות עצמה

גורמים מאשרים

פיילוט הרישוי

סיכום

תיק מידע

slide18

מידע מתקדם

פתיחה

הרקע לתהליך

 • במקרים ייחודיים בהם נדרש ע"י גוף מאשר להשלים מידע לצורך קביעת הוראות .
  • כמו חתכים עבור רשות העתיקות או בדיקות קרקע עבור המשרד לאיכות הסביבה
 • כאשר עורך הבקשה מעוניין לקבל מגורם מאשר הנחיות לגבי פטור או חריגה מהכלול בתקנות (במקום בו התקנות מקנות אפשרות כזאת)

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide19

בקרה מרחבית

פתיחה

הגשת בקשה להיתר

הרקע לתהליך

עורך בקשה

ראשי

תהליכי הרישוי החדשים

פתיחת תיק בקשה להיתר

45 יום

רשות הרישוי

בדיקת תנאי סף

מכון הבקרה

רישוי זמין

בעלי זכות

בקרקע

רשות הרישוי

בקרה מרחבית

פיילוט הרישוי

החלטת רשות רישוי לאשר בתנאים/ לסרב

 • סירוב
 • אי עמידה בבדיקה המרחבית
 • אי עמידה בזמנים
 • קבלת התנגדות בעל זכות בקרקע

סיכום

העברת החלטה למתנגדים

slide20

בקרת תכן

פתיחה

עורך בקשה

ראשי

מכון הבקרה

בדיקת תנאי סף

הרקע לתהליך

בקרת

בקרים מורשים

בקרת תכן

בקר/מנהל תיק

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

בקרת תכן

מכון הבקרה

רישוי זמין

אישור עמידה /אי עמידה בתכן

30 יום

דו"ח והמלצת

מכון הבקרה

פיילוט הרישוי

סיכום

החזרת התיק

לרשות רישוי

slide21

סיכום תיק הבניה

פתיחה

עורך בקשה

ראשי

הרקע לתהליך

אישור המכון

עמידה בתכן

דו"ח על שינויים

שנערכו בבקשה

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רשות הרישוי

בדיקת התיק

רישוי זמין

15יום

פיילוט הרישוי

 • דחיית הבקשה
 • אי עמידה בתכן
 • אי עמידה בבדיקה מרחבית בעקבות שינויים שנערכו

הנפקת היתר בניה

סיכום

slide22

תחילת עבודות באתר

פתיחה

בעל ההיתר השלמת מינויים

התקשרות עם מכון בקרה

הרקע לתהליך

מכון בקרה

בדיקת עמידה

בתנאים

לתחילת עבודות

מילוי בקשה להתחלת עבודות

האחראי

על הביצוע

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רשות הרישוי

הפעלת

הפיקוח על הבניה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

אישור להתחלת עבודות, חיבור תשתיות

7 ימים

סיכום

slide23

בקרת ביצוע

האחראי

על הביצוע

פתיחה

הרקע לתהליך

תיאום ביקור

תהליכי הרישוי החדשים

מכון בקרה

בקרת ביצוע

מכון הבקרה

רישוי זמין

רשות הרישוי

דיווח על ביקורת

פיילוט הרישוי

סיכום

הפעלת

פיקוח על הבניה

רשות הרישוי

צו הפסקת עבודה

slide24

סיום בניה- תעודת גמר

פתיחה

מילוי בקשה לתעודת גמר

האחראי

על הביצוע

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

מכון בקרה

בדיקת

"מבנה ראוי לשימוש"

רישוי זמין

בדיקת

התאמה מרחבית

פיקוח על הבניה

פיילוט הרישוי

תעודת גמר

המהווה אישור חיבור לתשתיות

סיכום

רשות הרישוי

slide25

מכון הבקרה

פתיחה

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide27

מכון הבקרה

 • מכון בקרה הינו גוף פרטי, מקצועי המוסמך על ידי המדינה בהסמכה כפולה על ידי הרשות להסמכת מעבדות ועל ידי משרד הפנים
 • המכון מבקר את תכן הבניין בשלב הרישוי ובשלב הביצוע
 • המכון מאפשר איחוד הבדיקה ותיאום בין דרישות התכן של הגורמים המאשרים

המכון מחליף את הגורמים המאשרים באמצעות בקרים מורשים שיוסמכו על ידם

slide28

פעולת בקרת תכן וביצוע

בקרה במכון בקרה

בקרת תכן

בקרת ביצוע

בשלב הביצוע

בשלב הרישוי

מטרה : לבדוק אם הבניה נעשתה

בפועל לפי דרישות התכן

מטרה : להגן על הציבור מסיכונים

הכרוכים בבניה; למען בריאותו,

בטיחותו, רווחתו ונוחותו

מהות : לבחון את התאמת הביצוע

להיתר ותנאיו, ואת עמידת הבניה

בתקנות ובהנחיות

מהות : בקרה הנדסית ע"ס הבקשה

שתוגש, של נושאי התכן בהתאם

לדרישות התקנות, התקנים

וההנחיות ההנדסיות

תוצאה : המלצת מכון הבקרה

כי הבניין ראוי לשימוש

תוצאה : המלצת מכון הבקרה כי

הבניין המתוכנן עומד בדרישות התכן

slide29

תחומי בקרה- מכון הבקרה

רשות הכבאות

בטיחות אש

יציבות הבניין

תכן הבניה

בקר -

מנהל תיק

פיקוד העורף

מיגון

בטיחות הבניין

תכן הבניה

בטיחות משתמש

תכן הבניה

משרד

בריאות

בריאות הציבור

נגישות

תכן הבניה

איכות סביבה

משרד הגה"ס

חו"ד מסכמת

slide30

פעולת בקרת תכן וביצוע

יתרונותיו של מכון בקרה :

 • תחנה אחת (One Stop Shop)
 • תיאום ואחידות של תוכניות ושל תהליך הביצוע
 • (מקצועיות הבקרה) בניה בטוחה ואיכותית
 • זמן מוגדר ומוגבל – חיסכון וייעול של התהליך
 • פישוט הליכים מניעת כפילויות ותפקידים וירטואליים
 • שיפור מקצועיות עורכי הבקשות
 • שיפור באמינות הבקרה
 • השגת שליטה טובה יותר של פיקוח על הבניה
slide31

רישוי זמין

פתיחה

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide32

שער המידע לרישוי ובנייה

www.bonim.pnim.gov.il

פתיחה

 • מטרות:
 • הנגשת מידע בנושאי בניה לציבור
 • חיבור לרשויות ומערכות מידע
 • חקיקה, תקנות, נהלים
 • כניסה למערכת רישוי זמין
 • חלוקה לקהלי יעד
 • מדריכים
 • שירותים מקוונים

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

שער המידע לרישוי ובנייה מרכז מידע מגורמים במקום אחד

פיילוט הרישוי

סיכום

slide33

מערכת רישוי זמין

מערכת רישוי זמין הינה מערכת מידע מרכזית הכוללת:

פתיחה

 • שולחנות עבודה אינטרנטיים למשתמשי המערכת (מגישי בקשות, רשויות רישוי, גורמים מאשרים ומכוני בקרה)
    • אופן הגשה אחיד ומקוון
    • ניהול זמנים
    • ניהול משתמשים
    • מערכת התראות
    • מערכת דו"חות
    • מערכת ניהול

הרקע לתהליך

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide34

מערכת רישוי זמין

פתיחה

הרקע לתהליך

ייעולתהליכירישויהבנייה:

 • חיסכוןבזמןובכסף:
  • ביטולנסיעות, המתנותוזמןפגישות
  • ביטולהעתקותשמש, ארכיביםפיסייםוכד..(סביבה)
 • הפחתתעומסיקבלתקהלעלידי:
  • הגשתהחומרבאופןמקוון
  • מתןהערותותשובותע"גהמחשבמשלבהבקשהלמידעועדקבלתתעודתהגמר
 • הנגשתהמידעלכלהמעורביםבתהליךולציבורהרחב
  • שקיפותהתהליך
  • בסיסלארכיבדיגיטלי
  • ריכוזכלהמידעבאתראינטרנטמרכזומקיף
  • מרכזתמיכהמקווןוטלפוני
 • שליטהומעקבעלתהליכירישויהבנייה:
  • עמידהבלוחותזמנים
  • זיהויהמשתמשיםבמערכת (חתימהדיגיטאלית)
  • דו"חותוסטטיסטיקות
  • התממשקותלמערכותחיצוניות ( מבא"ת, רשםהאדריכליםוהמהנדסים, רשםהקבלנים, מנהלמקרקעי ישראל, שרתהתשלומיםהמשלתי, רשםהמקרקעין, גורמימאשרים)

תהליכי הרישוי החדשים

מכון הבקרה

רישוי זמין

פיילוט הרישוי

סיכום

slide35

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

slide43

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

תקנות התכנון והבניה

(עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),

התשע"ד - 2014

פטור מהיתר

slide44

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

מדרג ואבחנה בין מסלולי רישוי

פטור מהיתר

הליך

רישוי מלא

הליך

רישוי מקוצר

עבודות ושימושים

שיהיו פטורים מהיתר

היעד:

ייעול ושיפור הליכי הרישוי

מבלי לפגוע באיכות הבניה

slide45

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

סעיף 145 ג

הקמה של סוגי בניינים, ביצוע של סוגי עבודות וסוגי שימושים שמתקיימים בהם כל אלה:

 • הם פשוטים מבחינה הנדסית.
 • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.
 • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה.
 • הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

סעיף 145ג

slide46

שר הפנים יקבע :

1. מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה.

2. חובת מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית.

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

הפטור לא יחול במקרים אלה:

סעיף 145ג

 • בתחומו של מיתקן בטחוני.
 • בתחום שטחים שנסגרו בצו שהוצא לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.
 • בשטח שהוועדה למיתקנים ביטחוניים החליטה להטיל בו מגבלות לפי סעיף 160(3א) לחוק.
 • בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בנין המיועדים לשימור.
slide47

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

תנאים כלליים :

 • לאפוגעים בשלד הבניין וביציבותו - יובטחו יציבות המבנה או המתקן המוקם ותשמר בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
 • לא פוגעים במערכות הבניין ובתפקודיו.
 • לאישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין.
 • לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו.

תנאים כלליים

slide48

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

הפטור לא יאפשר

בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות

תנאים כלליים

 • תחולת הוראות התוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970.
 • ועדה מקומית רשאיתלקבוע הנחיות מרחביות. בשלב הראשון תקבע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות המוצעות.
slide49

פריטי בנין הפטורים מהיתר

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

סימן א' – גדרות ושערים

פטור מהיתר

סימן ב' – גגונים וסככות

סימן ג' – שימושים נלווים למבנה

slide50

פריטי בנין הפטורים מהיתר

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

סימן ד' – מבנים טכניים

פטור מהיתר

סימן ה' – מבנים ועבודות זמניים

סימן ו' – מחסן ומבנה לשומר

slide51

פריטי בנין הפטורים מהיתר

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

סימן ז' – עבודות פיתוח ושיפור נגישות

פטור מהיתר

סימן ח' – אנטנה, צלחת קליטה ותורן

סימן ט' – הריסה ופירוק

slide52

תקנות פטור מהיתר

משלוח הודעה לאחר הקמה :

פטור

מהיתר

slide53

פטור

מהיתר

slide54

תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי הבתים השונים: בית פרטי, בניי, שטח חקלאי

תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי הבנייה שמאפשרים דיווח על פטור, בהתאם לסוג המבנה שנבחר

תפריט שמאפשר מעבר בין חזית הבית לעורף ולחלק העליון

slide56

יש לצפות בהנחיות המרחביות של הועדה המקומית לפני שליחת הטופס

תל אביב

לחיצה על הפרגולה בבית עצמו, תביא לפתיחת הסבר

הקמת מצללה על הקרקע או על גג המבנה בשטח שלא עולה על 50 מ"ר או ¼ משטח הגג או הקרקע הפנוי ממבנים, הגדול מביניהם

slide60

ע

מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

קרונות הליכי הרישוי לפי תיקון 101

תודה ובהצלחה לכולנו