Rynek pracy w ue oraz krajach eog
Download
1 / 54

RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG. Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice Tel./fax +48 32 209 17 01 [email protected] www.europe-direct.katowice.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG ' - butterfly-nguyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rynek pracy w ue oraz krajach eog
RYNEK PRACY W UE ORAZ KRAJACH EOG

Europe Direct Katowice

Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice

Tel./fax +48 32 209 17 01

[email protected]

www.europe-direct.katowice.pl


RYNEK PRACYMiejsce spotkań popytu i podaży. Popyt reprezentowany jest tu przez pracodawców oferujących miejsca pracy, a podaż reprezentowana jest przez poszukujących pracy.


KRAJE UENIEMCY, FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG, WLK.BRYTANIA, IRLANDIA, DANIA, GRECJA, HISZPANIA, PORTUGALIA, FINLANDIA, SZWECJA, AUSTRIA, CYPR, CZECHY, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, MALTA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, WĘGRY, POLSKA, RUMUNIA, BUŁGARIA.KRAJE EOGNorwegia, Islandia i Lichtenstein


Unijne mo liwo ci

Unijne możliwości:

zasada swobodnego przepływu pracowników

umowy dwustronne

okresy przejściowe

zasada koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


Rodzaje pracy w ue

Rodzaje pracy w UE:

Praca stała

Praca sezonowa

Własna firma

Praktyki i staże

http://www.frse.org.pl/leonardo

Praca w instytucjach UE

Wolontariat europejski

www.wolontariat.org.pl


OKRESY PRZEJŚCIOWEWprowadzenie ich jest uwarunkowane aktualną sytuacją na rynku pracy danego państwa System 2+3+2 = 7Państwa UE/EOG obawiają się:1) napływu taniej siły roboczej2) nadmiernego wykorzystywania przez Polaków systemu świadczeń socjalnych


W krajach stosujących okresy przejściowe można się starać o pracę wykorzystując: 1) Umowę z pracodawcą2) Ofertę z urzędu3) Ofertę z agencji4) Staż


STAŻ przejściowe można się starać

 • Może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy

 • Korzyści:

 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych

 • szlifowanie języka

 • poznanie kraju


Kto mo e wyjecha na sta
KTO MOŻE WYJECHAĆ NA STAŻ ? przejściowe można się starać

 • osoba w określonym wieku (Niemcy 18-40 lat,

  Belgia, Szwajcaria i Luksemburg 18-30 lat)

 • osoba posiadająca wykształcenie w danym zawodzie udokumentowane świadectwami

  3) osoba dobrze znająca język kraju przyjmującego


Otwarte oferty sta y
OTWARTE OFERTY STAŻY przejściowe można się starać

 • Czasem zagraniczne instytucje łącznikowe przekazują otwarte oferty zatrudnienia stażystów

 • Kandydatów poszukują wówczas wojewódzkie urzędy pracy

 • Zezwolenia na pracę wydają organy państwa przyjmującego

 • Stażyści odbierają zezwolenia w WUP


ZASADY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ POLAKÓW W KRAJACH UE/EOG przejściowe można się starać Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej daje w perspektywie możliwość podjęcia pracy w wybranym przez poszukującego zatrudnienia kraju unijnym. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 ustanawia zasadę swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Jednak Traktat o Przystąpieniu ogranicza nowym członkom dostęp do rynków pracy w krajach „starej” Unii.


KIERUNKI EUROPEJSKICH ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI: przejściowe można się starać

1. Informatyka i telekomunikacja

2. Ekonomia, bankowość i finanse

3. Zdrowie i medycyna

4. Biotechnologia

5. Ochrona środowiska

6. Edukacja i obszar informacyjny

7. Turystyka i rozrywka


PROGNOZY DOTYCZĄCE NAJBARDZIEJ przejściowe można się starać ATRAKCYJNYCH ZAWODÓW W PRZYSZŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ(Na podstawie badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i doradców zawodowych)

Administrator baz danych

Administrator sieci informatycznej

Analityk systemów komputerowych

Doradca inwestycyjny

Doradca podatkowy

Ekonomista

Informator handlowy

Inżynier obsługi systemów komputerowych

Operator sprzętu komputerowego

Organizator obsługi turystycznej

Organizator usług hotelarskich

Pilot wycieczek

Programista

Projektant systemów komputerowych

Specjalista analizy rynku

Specjalista ds. bankowości i kredytów

Specjalista ds. finansów

Specjalista ds. rachunkowości

Specjalista rehabilitacji ruchowej

Specjalista rekreacji ruchowej


Kogo potrzebuje ue
KOGO POTRZEBUJE UE? przejściowe można się starać


Technologie informatyczne
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE przejściowe można się starać

JUŻ DZISIAJ W UNII EUROPEJSKIEJ BRAKUJE OK.. 2 MILIONÓW

PRACOWNIKÓW W BRANŻY IT.


Telekomunikacja
TELEKOMUNIKACJA przejściowe można się starać

TO BARDZO CHŁONNY RYNEK, KTÓRY BĘDZIE SIĘ W UE

DYNAMICZNIE ROZWIJAŁ.

DLATEGO WARTO INWESTOWAĆ W STUDIA

INFORMATYCZNE, ELEKTRONICZNE,

ZWIĄZANE Z TELEKOMUNIKACJĄ

SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI.


S u ba zdrowia
SŁUŻBA ZDROWIA przejściowe można się starać

PRACĘ W UE ZNAJDĄ LEKARZE, SZCZEGÓLNIE CI O BARDZO

KONKRETNYCH SPECJALIZACJACH,

A TAKŻE ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY.

NAJBARDZIEJ POSZUKIWANI BĘDĄ GERIATRZY, CZYLI SPECJALIŚCI OD

CHORÓB OSÓB STARSZYCH I FIZYKOTERAPEUCI, BOWIEM SPOŁECZEŃSTWA

KRAJÓW UNII PO PROSTU SIĘ STARZEJĄ I CORAZ WIĘCEJ BĘDZIE

POTRZEBOWAŁO FACHOWEJ OPIEKI.


Nauka i edukacja
NAUKA I EDUKACJA przejściowe można się starać

W UE POTRZEBA BĘDZIE WIĘCEJ NAUKOWCÓW I NAUCZYCIELI,

ALE CHODZI TU RACZEJ O PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH,

NIŻ O NAUCZYCIELI W PODSTAWÓWKACH.

JEST TO ZWIĄZANE Z PLANEM GOSPODARCZYM UE ZAKŁADAJĄCYM

PRZEJŚCIE DO GOSPODARKI OPARTEJ O WIEDZĘ.


Prawo europejskie i administracja
PRAWO EUROPEJSKIE I ADMINISTRACJA przejściowe można się starać

WEDŁUG SZACUNKÓW URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

NAJBLIŻSZYCH LATACH W POLSCE BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ OKOŁO

18 TYS. PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z NASZYM CZŁONKOSTWEM

W STRUKTURACH EUROPEJSKICH.

TO SZANSA DLA TYCH STUDENTÓW, KTÓRZY ZNAJĄ PERFEKCYJNIE

CO NAJMNIEJ JEDEN JĘZYK OBCY.

KONIECZNA JEST TAKŻE ORIENTACJA W ZAGADNIENIACH

ZWIĄZANYCH Z SAMĄ UNIĄ, DLATEGO WARTO STUDIOWAĆ KIERUNKI

ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ EUROPEJSKĄ.

POTRZEBNI BĘDĘ RÓWNIEŻ LUDZIE, KTÓRZY WPROWADZĄ

W POLSCE PRAWO EURPEJSKIE.

NOWYCH PRACOWNIKÓW CHĘTNIE PRZYJMIE NIE TYLKO ADMINISTRACJA

PAŃSTWOWA, ALE TAKŻE SAMORZĄDY

WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE, JAK I GMINY.

NA PRACĘ MOGĄ LICZYĆ GŁÓWNIE EKONOMIŚCI, PRAWNICY I TŁUMACZE.


Doradztwo
DORADZTWO przejściowe można się starać

WEJŚCIE DO UE TO RÓWNIEŻ WIELKA SZANSA DLA MAŁYCH

I WIĘKSZYCH FIRM KONSULTINGOWYCH.

MŁODZI SPECJALIŚCI OD SPRAW UNIJNYCH JUŻ TERAZ MOGĄ

ZACZĄĆ MYŚLEĆ O ZAŁOŻENIU FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ POMAGANIEM

ROLNIKOM CZY MAŁYM PRZEDSIĘBIORCOM W UZYSKIWANIU

DOTOWANYCH PRZEZ UNIĘ KREDYTÓW I DORADZTWEM, JAK

KORZYSTAĆ Z UNIJNEJ POMOCY.


NAJPOPULARNIEJSZE OBSZARY przejściowe można się starać

GOSPODARCZE WŚRÓD POLAKÓW

PRACUJĄCYCH W KRAJACH UE:

 • ROLNICTWO

 • BUDOWNICTWO

 • GASTRONOMIA

 • TURYSTYKA

 • USŁUGI MEDYCZNE


Samodzielne poszukiwanie pracy przejściowe można się starać

 • W części krajów można poszukiwać pracy do 3 miesięcy bez rejestracji pobytu, w innych nawet do 6 miesięcy, ale po wcześniejszym zalegalizowaniu pobytu

  (środki na utrzymanie i ubezpieczenie)

 • W niektórych państwach EOG trzeba mieć pozwolenie na pracę

 • W części krajów można się zarejestrować jako osoba szukająca pracy


Je li jeste bezrobotny i pobierasz zasi ek
Jeśli jesteś bezrobotny i pobierasz zasiłek: przejściowe można się starać

 • Możesz wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy i jeszcze przez maksymalnie 3 miesiące otrzymywać zapomogę w walucie kraju, który wybierzesz;

 • Musisz pozostawać co najmniej przez 4 tygodnie przed wyjazdem osobą bezrobotną;

 • Musisz skontaktować się z urzędem pracy;

 • Za granicą musisz zgłosić się do odpowiednika polskiego urzędu pracy


Austria
AUSTRIA przejściowe można się starać

Austria korzysta z prawa do stosowania rozwiązań przejściowych w dostępie do swojego rynku pracy. Osoby poszukujące pracy muszą same znaleźć pracodawcę, który następnie we właściwym miejscowo urzędzie pracy (Arbeitsmarktservice, w skrócie AMS) składa wniosek o pozwolenie na zatrudnienie. Arbeitsmarktservice może wydać pozwolenie na zatrudnienie Polaka czy innego obywatela nowego kraju członkowskiego, jeśli brakuje na dane miejsce pracy kandydata będącego obywatelem Austrii lub obywatela innego, starego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Pozwolenie jest udzielone na okres jednego roku. Pozwolenia na okres krótszy nazywane są „kontyngentowymi” (Kontingentbewilligung) i są udzielane na okres do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

www.ams.or.at - Austriacki Urząd Prac

www.jobcebter.at

www.lannet.at


BELGIA przejściowe można się starać

Belgia wymaga od cudzoziemców zarejestrowania swojego pobytu z zamiarem poszukiwania pracy w ciągu 8 dni od przyjazdu. Odbywa się to w Służbie ds. Cudzoziemców w Administracji Gminnej. Wpis do rejestru cudzoziemców jest równoznaczny z wydaniem pozwolenia na pobyt na okres 5 miesięcy. W tym czasie należy spodziewać się wydania karty pobytu na okres przewidywanego poszukiwania pracy.

Polaków obowiązuje w Belgii uzyskanie dodatkowo zezwolenia na pracę, a pracodawcę zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Jednak te dokumenty są wydawane tylko w przypadku niemożliwości zatrudnienia pracownika z rynku lokalnego. Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na zatrudnienie/ pracę w Publicznym Urzędzie Pracy we właściwym Regionie (flamandzki – ORBEM; waloński – FOREM; niemieckojęzyczny – ADG), wraz z umową o pracę i zaświadczeniem medycznym. Zezwolenie jest wydawane na 1 rok. Pracodawca może wystąpić o odnowienie tego dokumentu.

www.forem.be

www.mineco.fgov.be

www.monster.be

www.orbem.be


DANIA przejściowe można się starać

W Danii można poszukiwać pracy przez okres 6 miesięcy, ale po upływie 3 należy wystąpić o certyfikat pobytowy.

Kiedy pracodawca (zarejestrowany w duńskim urzędzie podatkowym) przygotuje odpowiednie oświadczenie o zamiarze zatrudnienia na pełen etat na obowiązujących warunkach, należy złożyć do Duńskich Służb Imigracyjnych wniosek o wydanie zezwoleniana pobyt z prawem pracy. Można tego dokonać także z terenu Polski w Ambasadzie Danii. Procedura trwa kilka tygodni. Dokument jest ważny 1 rok i może być przedłużony na kolejne 3 lata, ale obejmuje tylko pracę u jednego pracodawcy. Uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę implikuje konieczność rejestracji w lokalnym biurze rejestrowym, w celu uzyskania numeru CPR

– ubezpieczenia społecznego.

www.adecco.dk ; www.denmark.dk

www.jobbank.dk ; www.jobindex.dk

www.jobnet.dk ; www.manpower.dk

www.seasonalwork.dk ; www.skat.de


FINLANDIA przejściowe można się starać

Od maja 2006r. Polscy obywatele mogą swobodnie podejmować zatrudnienie w tym kraju. Planowano wprowadzenie procedury rejestracji dla obywateli nowych państw członkowskich, podejmujących pracę na terenie Finlandii, jednak do tej pory nie ustalono, czy procedura ta zostanie uaktywniona.

W ciągu tygodnia od zamieszkania w Finlandii należy zarejestrować się w Biurze Ewidencji Ludności. Jest to warunkiem uzyskania Karty KELA – Ubezpieczenia Zdrowotnego w Biurze Instytucji Ubezpieczenia Społecznego oraz karty podatkowej w urzędzie podatkowym.

W chwili obecnej osoby poszukujące pracy w Finlandii mogą zgłaszać się do lokalnych urzędów pracy, aby uzyskać pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

www.monster.fi

www.jobline.fi

www.cimo.fi

www.finiand.fi

www.uvi.fi

www.edu.fi


FRANCJA przejściowe można się starać

Od maja 2006r. Francja wprowadziła ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla pracowników 61 zawodów z 7 branż – Np. budownictwo, gastronomia, hotelarstwo.

W ciągu 3 miesięcy od przybycia na teren Francji należy zgłosić wniosek o wydanie karty pobytu w Prefekturze Policji lub innej wyznaczonej w danym regionie instytucji. Jednak niezbędne jest dołączenie do wniosku

poświadczeniazatrudnienia wydanego przez pracodawcę.

Dodatkowo wymagane jest zezwolenie na pracę. Jego rodzaj zależy od rodzaju umowy. Kiedy umowa jest zawarta na 1 rok lub dłużej, wydawana jest jedna karta pobytu i pracy – karta pobytu tymczasowego. W przypadku umowy krótszej wydawane jest tymczasowe zezwolenie na pracę. Czas, kiedy jest ważna karta pobytu w tym przypadku, pokrywa się z okresem ważności zezwolenia.

www.anpe.fr

www.emploi.org

www.monster.fr

www.talents.fr


GRECJA przejściowe można się starać

Od 01.05.2006r. Polacy mają swobodny dostęp do greckiego rynku pracy.

Wciąż jednak obowiązują pozwolenia na pobyt. W Grecji najłatwiej jest uzyskać pracę sezonową. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt, należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy. Można to zrobić w

konsulacie greckim w Warszawie.

www.greece.pl

www.labor-ministry.gr

www.falirakimirror.gr


Polacy od 01.05.2006 r. mogą swobodnie podejmować pracę w Hiszpanii. Przez okres 3 miesięcy mogą przebywać na terenie tego kraju bez pozwolenia na pobyt pod warunkiem posiadania odpowiednich środków utrzymania. Po podpisaniu umowy z pracownikiem pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (INSS) oraz Biuro Państwowe ds. Zatrudnienia (SPEE) o podpisaniu umowy z cudzoziemcem. Następnym krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacji obcokrajowców (NIO), czyli numer identyfikacji podatkowej. Uzyskuje się go na posterunku policji. Nie ma obowiązku meldowania się. Jednak jest to warunek do otrzymania prawa do bezpłatnej opieki medycznej oraz udziału w wyborach. Natomiast nie ma odnotowanych problemów w dostępie do opieki społecznej.

www.empleo.org ; www.polonia.es ; www.infojobs.net ; www.latpro.com

HISZPANIA


HOLANDIA Hiszpanii. Przez okres 3 miesięcy mogą przebywać na terenie tego kraju bez pozwolenia na pobyt pod warunkiem posiadania odpowiednich środków utrzymania. Po podpisaniu umowy z pracownikiem pracodawca ma obowiązek powiadomić Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (INSS) oraz Biuro Państwowe ds. Zatrudnienia (SPEE) o podpisaniu umowy z cudzoziemcem. Następnym krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacji obcokrajowców (NIO), czyli numer identyfikacji podatkowej. Uzyskuje się go na posterunku policji. Nie ma obowiązku meldowania się. Jednak jest to warunek do otrzymania prawa do bezpłatnej opieki medycznej oraz udziału w wyborach. Natomiast nie ma odnotowanych problemów w dostępie do opieki społecznej.

OD 1 MAJA 2007 Polacy mogą swobodnie podejmować pracę na terenie Holandii, tym samym nie będą już potrzebowali pozwolenia na pracę.

www.minszw.pl

www.cwinet.nl

www.monsterboard.nl

www.nlembassy.pl


W Irlandii w ciągu 3 miesięcy poszukiwania pracy bez konieczności rejestrowania pobytu, można korzystać z pomocy publicznych służb zatrudnienia. Jednak przy pozostawaniu przez dłuższy okres, należy złożyć w Biurze ds. Imigracji w Dublinie lub gdzie indziej na policji wniosek o zezwolenie na pobyt wraz z dołączonym poświadczeniem źródła utrzymania.

W tym kraju nie jest wymagane pozwolenie na pracę.

W lokalnym Biurze Świadczeń Społecznych (Social Welfare Office) trzeba uzyskać numer PPS (Personal Public Service) – niezbędny m.in. dla urzędu skarbowego, ubezpieczenia społecznego.

www.jobireland.com ; www.irlandia.pl ; www.monster.ie ; www.jobs.ie

www.sbpost.ie ; www.topjobs.ie ; www.unison.ie ; www.irishjobs.ie

IRLANDIA


LUKSEMBURG konieczności rejestrowania pobytu, można korzystać z pomocy publicznych służb zatrudnienia. Jednak przy pozostawaniu przez dłuższy okres, należy złożyć w Biurze ds. Imigracji w Dublinie lub gdzie indziej na policji wniosek o zezwolenie na pobyt wraz z dołączonym poświadczeniem źródła utrzymania.

Aby legalnie podjąć pracę w Luksemburgu należy uzyskać pozwolenie na pracę. Pracodawca musi złożyć wniosek o zatrudnienie cudzoziemca w Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia.

Przy pobycie ponad 3 miesiące należy uzyskać kartę pobytu.

www.carrieres.lu

www.monster.lu


W tych państwach, jak w innych krajach EOG, nie obowiązku rejestrowania pobytu przez okres do 3 miesięcy. Jeśli pobyt jest dłuższy, a także w momencie podjęcia zatrudnienia, należy się zgłosić do Urzędu Imigracyjnego z wnioskiem o pozwolenie na pobyt. Poza tym należy zdobyć numer identyfikacyjny w Urzędzie Statystycznym oraz kartę podatnika.

ISLANDIA

LICHTENSTEIN


O pozwolenie na pracę musi wystąpić pracodawca. Procedura może trwać od 4 tygodni do 6 miesięcy. Nie ma już obowiązku posiadania wizy. Dodatkowo od 01.05.2005r. weszła w życie nowa Ustawa o imigracji oraz Rozporządzenie o dopuszczeniu cudzoziemców do wykonywania pracy najemnej. Dokumenty te określają w jakich zawodach pracownicy mogą poszukiwać pracy na terenie Niemiec i oczekiwać ułatwionych procedur przy uzyskiwaniu pozwolenia na pracę. Dodatkowo można uzyskać zatrudnienie w Niemczech na podstawie polsko – niemieckich umów o pracownikach – gościach. Pracownik – gość podejmuje pracę w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, więc musi mieć kierunkowe wykształcenie; ponadto jest wymagany wiek 18 – 40 lat. Praca taka trwa 12 lub 18 miesięcy. Praktykowane jest także zatrudnienia pracowników sezonowych oraz studentów na okres wakacji. Ograniczenia nie dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania usług na terenie Niemiec.

www.jobpilot.de ; www.jobboerse.de ; www.ambasadaniemiec.pl ; www.arbeitsamt.de

NIEMCY


W Norwegii można poszukiwać pracy przez 6 miesięcy pod warunkiem rejestracji jako poszukujący pracy w urzędzie publicznych służb zatrudnienia.Aby zalegalizować pracę należy uzyskać zezwolenie na pracę. Obowiązek ten leży po stronie pracownika. W tym celu składa się wniosek wraz z poświadczeniem zatrudnienia od pracodawcy lub umowę na pełen etat podpisane przez pracownika i pracodawcę na policji lub w norweskim konsulacie. W przypadku dużego prawdopodobieństwa wydania zezwolenia przez Urząd ds. Cudzoziemców, policja może wydać tymczasowe pozwolenie na pracę.

Otrzymanie zezwolenia na pobyt obliguje do rejestracji w Urzędzie Ewidencji Ludności. Potem także należy zarejestrować się w urzędzie podatkowym.

Pozwolenie na osiedlenie, czyli stały pobyt i prawo pracy, może być wydane osobom zamieszkującym Norwegię nieprzerwanie przez 3 lata.

NORWEGIA


Polaków wyjeżdżających do Portugalii obowiązuje uzyskanie karty pobytu w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Granic SEF. Niezbędne do tego jest poświadczenie środków utrzymania oraz ubezpieczenia.

Dodatkowo należy zgłosić się do Urzędu Podatkowego w celu uzyskania numeru fiskalnego NIF.

Aby podjąć pracę w Portugalii, należy przynajmniej w podstawowym stopniu znać język tego kraju.

www.jobsabroad.com ; www.talent4europe.com/Portugal/jobs.htm

http://jobs.escapeartist.com/Openings/Portugal ; http://portugal-info.net

PORTUGALIA


Do zatrudnienia na terenie tego kraju wymagana jest uzyskanie zgoda Kantonalnego Urzędu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Pracy (KIGA). To pracodawca musi wystąpić z wnioskiem o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieją dwa rodzaje zezwoleń na pracę: krótkoterminowe – od 4 do 12 miesięcy oraz długoterminowe – od 1 do 5 lat. Zezwolenia te są wydawane w ramach kontyngentów przewidzianych na dany rok. Zatrudnienie krótkoterminowe w niektórych branżach nie jest limitowane – wymagana jest tylko zgoda władz kantonalnych. Osoby posiadające zgodę na pracę i pobyt do 1 roku mogą wystąpić o przedłużenie tej zgody i nie są objęte już kontyngentem. Osoby posiadające zgodę na pracę i pobyt na ponad 1 rok otrzymują przedłużenie automatycznie.

SZWAJCARIA


Przez 3 miesiące pobytu i poszukiwania pracy w Szwecji można korzystać

z pomocy publicznych służb zatrudnienia.

Nie jest konieczne do podjęcia legalnego zatrudnienia pozwolenie na pracę ani pozwolenie na pobyt.

Jednak przebywanie na terenie Szwecji ponad 3 miesiące wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Wniosek należy złożyć w lokalnym Urzędzie ds. Migracji lub szwedzkiej placówce dyplomatycznej na terenie Polski. Należy wykazać stałe źródło utrzymania na terenie tego kraju. Pozwolenie jest wydawane na okres 5 lat lub krócej jeśli umowa jest czasowa na mniej niż 5 lat.

www.ams.se ; www.expatsinsweden.com ; www.jobfinder.se ; www.jobline.se

www.manpower.se ; wwwmedena.com.pl ; www.paragona.com ; www.poolia.se

SZWECJA


W Wielkiej Brytanii nie ma ograniczeń dla poszukujących pracy i

podejmujących zatrudnienie.

W ciągu miesiąca od podjęcia pracy należy zarejestrować się w Home Office w programie rejestracji pracowników, opłacając 70 GBP.

W lokalnym biurze Departamentu Pracy i Emerytur należy ubiegać się o

Numer Ubezpieczenia Społecznego.

Na Wyspie Man, na Gibraltarze i na Wyspach Normandzkich

obowiązują odrębne zasady.

www.jobsword.co.uk ; www.jobsatthebank.co.uk ; www.gisajob.com

WLK. BRYTANIA


Od 2006 roku Polacy mogą legalnie i bez ograniczeń pracować we Włoszech. Włoski pracodawca zobowiązany jest zgłosić zatrudnionego pracownika do włoskiego systemu ubezpieczeń społecznych (INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

W przypadku pobytu nie przekraczającego 3 miesięcy, w ciągu 24 godzin od przyjazdu pracownik zobowiązany jest do zameldowania się, zgłoszenia przyjmuje

Kwestura lub Policja Miejska (Polizia Municipale).

Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga wystąpienia do Kwestury właściwej dla miejsca pobytu o wydanie karty pobytu (carta di soggiorno). W tym celu należy przedstawić umowę o pracę, ważny paszport lub dowód, potwierdzenie o zgłoszeniu przez pracodawcę pracownika do INPS oraz potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

www.addeco.it ; www.jobpilot.it ; www.lavoro.it ; www.lavoro.org ; www.monster.it

www.lavoro.tiscali.it ; www.lavoroinrete.it ; www.italialavora.com

WŁOCHY


CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY, LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, SŁOWENIA, CYPR,

Obywatele Polski mogą swobodnie podejmować pracę w krajach, które wraz z nami wstąpiły do Unii, poza Maltą. W Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowenii i na Cyprze obowiązuje swobodny przepływ pracowników.MALTA SŁOWENIA, CYPR,

Malta zadeklarowała utrzymanie ograniczeń w dostępie do rynku do 2009 roku. Pracodawca ma obowiązek uzyskania pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca – po zbadaniu lokalnego rynku pracy. Wraz z tym dokumentem jest wydawane pozwolenie na pobyt. Dokumenty te są ważne 1 rok.


Europejskie Służby Zatrudnienia SŁOWENIA, CYPR,

- EURES

 • Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz organizacji międzynarodowych, krajowych i lokalnych, działających w sferze zatrudnienia (m.in. organizacji pracodawców, związków zawodowych, władz lokalnych i regionalnych)

 • Funkcjonuje w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego- EOG (kraje UE + Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz w Szwajcarii


Powstanie EURES SŁOWENIA, CYPR,

Został powołany w 1993 r. przez

Komisję Europejską w celu umożliwienia swobodnego przepływu pracowników na poziomie międzynarodowym.


 • Jest oparty na nowoczesnych technologiach informacyjnych SŁOWENIA, CYPR,

 • Podstawą wymiany i obiegu informacji w systemie EURES jest rozbudowany portal internetowy –www.europa.eu.int/eures

 • Jest to system scentralizowany, w którym zbierane są dane od wszystkich publicznych służb zatrudnienia

System EURES


 • Poszukiwanie pracy w innym kraju UE bez opuszczania granic kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się baza wszystkich miejsc pracy- obecnie jest to ok. 875 tys. ofert

 • Poszukiwanie pracy poprzez zamieszczenie swojego c.v. na stronie internetowej EURES- obecnie jest zarejestrowanych 224 tys. osób

 • Informacje o rynku pracy w poszczególnych krajach i regionach

 • Informacje na temat warunków życia i pracy

 • Informacje o lokalnych agencjach zatrudnienia

EURES – możliwości:


WWW.EUROPA.EU.INT/EURES kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się


DORADCY I ASYSTENCI EURES kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się

 • Są pracownikami publicznych służb zatrudnienia w

  swoim kraju lub organizacji partnerskich sieci EURES

 • Funkcjonują przy wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy


Zadania d kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się oradców i asystentów EURES

Informują o:

 • wolnych miejscach pracy w UE

 • warunkach życia w danym kraju UE

 • ustawodawstwie społecznym i podatkowym krajów UE

 • edukacji i ochronie zdrowia

 • uznawaniu kwalifikacji zawodowych

 • pomocnych adresach dla osób poszukujących pracy za

  granicą


Doradcy i asystenci EURES - kontakt: kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się

Wojewódzki Urząd Pracy:

 • Anna Jonkisz - Zacny – wojewódzki doradca EURES

  WUP w Katowicach, Filia w Bielsku Białej, tel. (033) 813 62 55,

  e-mail: [email protected]

 • Joanna Stokłosa – wojewódzki asystent EURES

  WUP w Katowicach

  Tel. (032) 207 79 76, e-mail: [email protected]

  Powiatowi asystenci EURES – Powiatowe Urzędy Pracy


Ważne adresy internetowe: kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się

 • www.wup-katowice.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 • www.eco.ittalee.ie - poradnik z zakresu rynku pracy w UE

 • www.ploteus.net - europejski informator dla studentów (informacje o możliwościach nauki w UE)

 • www.afs.org - wolontariat i międzynarodowa wymiana młodzieży i studentów

 • www.yfu.org - wolontariat i międzynarodowa wymiana młodzieży i studentów

 • www.buwiwm.edu.pl - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 • www.enic-naric.net - uznawanie kwalifikacji zawodowych

 • www.jobstoday.be -staże zawodowe i praca dla studentów

 • www.praca.gov.pl - wykaz firm posiadających upoważnienie ministerstwa do wysyłania Polaków do pracy w krajach UE


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ kraju pochodzenia. Na portalu internetowym znajduje się

Europe Direct Katowice

Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice

Tel./fax +48 32 209 17 01

[email protected]

www.europe-direct.katowice.pl


ad