pr sentation af teorien transfer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Præsentation af teorien transfer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Præsentation af teorien transfer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Præsentation af teorien transfer - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Præsentation af teorien transfer. Definition af transfer Baggrund for at vælge teorien transfer Hvad vil vi opnå ? Beskrivelse af teorien Generel og specifik transfer Nær og fjern transfer Hvad sættes i værk mellem skole og praktik for at skabe transfer ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Præsentation af teorien transfer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Præsentation af teorien transfer • Definition af transfer • Baggrund for at vælge teorien transfer • Hvad vil vi opnå ? • Beskrivelse af teorien • Generel og specifik transfer • Nær og fjern transfer • Hvad sættes i værk mellem skole og praktik for at skabe transfer ? • Opmærksomhedspunkter som lære og praktikvejleder

  2. Definition af transfer I undervisnings- og læringsmæssig sammenhæng betyder transfer: • ”At eleven overfører og anvender noget, eleven har lært eller erfaret i en situation, til en anden situation, der i større eller mindre grad er forskellig fra den oprindelige situation”. • Lektor; Vibe Aarkrog, DPU 2010 • At anvende det lærte i nye sammenhænge.

  3. Baggrunden for at vælge transfer

  4. Hvad vil vi opnå ?

  5. Hvor er vi på vej hen ?

  6. Hvorfor er det så svært at anvende det eleven har lært på skolen i praksis ? To forklaringer 1. Handler om at der er flere elementer i det at overføre en viden fra et sted til et andet sted 2. Handler om identiske elementer = ligheder i undervisningen og praktikken.

  7. Hvorfor er det så svært at anvende det man har lært ?(Forklaring 1) Transfer en kompliceret proces, idet det involvere flere og følgende elementer Person, som skal overføre viden Situation 2 Eks praksis, anvende det lærte Situation 1 Eks. Skolen, lære noget Indhold Anvendelse

  8. Teorien om identiske elementer Ligheder i situationerne At eleven kan se ligheder fra situation 1 til situation 2 og fra situation 2 til situation 1

  9. Teorien om identiske elementer(Forklaring 2) Teorien udmøntes på to måder: 1. Specifik og generel transfer i forhold til indholdet 2. Nær og fjer transfer i forhold til anvendelsen

  10. Teorien om identiske elementer(Forklaring 2) Generel og specifik transfer handler om indholdet • Overførsel af viden om konkrete procedure, regler og færdigheder (Eks. Håndvask, smøre et stykke brød) • = Specifik transfer: • Overførsel af generel viden (Eks. kriseteori, problemløsningsmodeller, kommunikation) • = Generel transfer Jo mere specifik viden er i situation 1, jo nemmere har eleven ved at overføre viden til situation 2.

  11. Teorien om identiske elementer(Forklaring 2) Nær og fjern transfer handler om anvendelse af viden • At anvende det man har lært i situationer, der har stor lighed med læringssituationen eks. håndvask = Nær transfer • At anvende det lærte i situationer, der er meget forskellige fra indlæringssituationen eks. Kriseteori = Fjern transfer:

  12. Hvorfor er det så svært at anvende det man har lært ? Transfer en kompliceret proces, idet det involvere flere og følgende elementer Person, som skal overføre viden Indhold Generel og specifik transfer Situation 2 Eks praksis, anvende det lærte Situation 1 Eks. Skolen, lære noget Anvendelse Nær og fjern transfer

  13. Baggrunden for at vælge transfer

  14. Hvad vil vi opnå ?

  15. Hvad er der iværksat for at skabe øget sammen mellem skole og praktik

  16. Fælles indsats og referenceKompetenceområder • En god start på uddannelsen • Tættere samarbejde mellem skole og praktik f.eks. om introduktionen • Tydelige krav og gensidige forventninger • Fælles skema til obligatorisk samtale (Føje til at skolevejledningen drøftes til samtalen). • At være elev og kunne håndtere uddannelsesmæssige krav og udfordringer • Fælles læringsmetoder og læringsredskaber til refleksion • Opmærksomhed på betydningen af identiske elementer.

  17. Hvor er vi på vej hen ?

  18. Opmærksomhedspunkter for praktikvejlederne • Hjælpe / minde eleven om, hvad hun har med sig fra situation 1 = skolen. • Skabe identiske elementer = ligheder for eleverne. • At eleven godt kan komme ud i situationer eller skal have viden om emner, som de ikke har drøftet på skolen. • At det er en proces for eleven at komme fra situation 1 til 2. • Læse temaplanen sammen med eleven • Gennemgå målene sammen med eleven. • Drøfte læreprocessen om transfer med eleverne • Tydelige krav og forventninger til eleven • Ugentlige vejledningssamtaler

  19. Opmærksomhedspunkter for praktikvejlederne Hvad er det nu lige jeg har lært om dette på skolen ????

  20. Opmærksomhedspunkter for lærerne • Forskellige og mange eksempler fra praksis • Eleverne kan med fordel selv producere eksemplerne • Eleven skal lære at anvende det lærte • Underviseren kan med fordel anvende de samme ord på skolen som eleven anvender i praksis • Drøfte læreprocessen om transfer med eleverne • Opmærksomhed på teorien om identiske elementer og dennes betydning for overførsel af viden fra situation 1 til situation 2

  21. Hvorfor er det så svært at anvende det man har lært ? Så er det fordi, man ikke har lært at anvende det, man har lært.

  22. Litteratur • Transfer, Wahlgren, B. og Aarkrog, V, 2012. • Transfer mellem uddannelse og arbejde. Nationalt Center for Kompetenceudvikling.http://ncfk.dpu.dk/7285/ (oplæg transfer Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog) • http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Hvorfor_er_det_saa_svaert_at_anvende_det_man_har_laert.htm (oplæg Vibe Aarkrog)