Imunointerven n l ba
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Updated On :

Imunointervenční léčba. Ústav imunologie UK 2.LF prosinec 2007. Imunointervenční léčba. imunomodulace nelze zcela odlišit stimulaci od suprese přehnaná odpověď IS Imunosuprese nedostatečná odpověď IS Imunostimulace antigenně specifická antigenně nespecifická.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - butch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Imunointerven n l ba l.jpg

Imunointervenční léčba

Ústav imunologie UK 2.LF

prosinec 2007


Imunointerven n l ba2 l.jpg
Imunointervenční léčba

 • imunomodulace

  • nelze zcela odlišit stimulaci od suprese

 • přehnaná odpověď IS Imunosuprese

 • nedostatečná odpověď IS Imunostimulace

 • antigenně specifická

 • antigenně nespecifická


Co n s dnes ek l.jpg
Co nás dnes čeká?

 • imunosuprese

 • imunomodulace pomocí IVIG

 • imunostimulace

 • kauzální terapie - TKD, genová terapie


Slide4 l.jpg

Legenda

 • specifita účinku

 • rychlost nástupu účinku

 • frekvence užití v klinické praxi


Protiz n tliv l ky l.jpg
Protizánětlivé léky

 • glukokortikoidy

 • nesteroidní protizánětlivé léky

  (NSAID = non-steroid anti-inflammatory drugs)

 • anti-histaminika

 • anti-leukotrieny

 • anti-cytokiny


Efekt na c lov tk n l.jpg
Efekt na cílové tkáně

 • transport buněk

 • funkce buněk

 • maturace buněk

 • suprese zralých buněk


Inek glukokortikoid l.jpg
Účinek glukokortikoidů

 • zásah do transkripce genů kódujících různé proteiny

 • redukce transkripce genů pro prozánětlivé cytokiny

 • omezení účasti buněk imunitního systému v místech zánětu (ovlivnění endotelií, snížení chemotaxe)

 • ovlivnění počtu a funkce buněk imunitního systému

 • hlavní použití:

  • prevence GvHD, autoimunitní a nádorová onemocněníNe douc inky kortikosteroid l.jpg
Nežádoucí účinky kortikosteroidů

vliv na psychiku

atrofie kůže

katarakta

akné

hirsutismus

proximální myopatie

hypertenze

žaludeční vředy

diabetes mellitus

Cushingoidní habitus

suprese nadledvinek

zvýšená náchylnost k infekcím

aseptická nekróza

zhoršení růstové dynamiky u dětí

osteoporóza

horší hojení ran

Obrázek převzat z www.bfawu.org


Inek nsaid na is l.jpg
Účinek NSAID na IS

 • inhibice cyklooxygenázy (COX-1,2) prostaglandinu E2

 • reakce pozdní přecitlivělosti

 • rejekce kožních štěpů i experimentálních tumorů u zvířat

 • sekundární protilátkové reakce na vakcinaci chřipkovou vakcínou

 • koncentrace IgM RF u pacientů s revmatoidní artritidou

 • hlavní použití: analgetika, antipyretika

 • patří mezi nejrozšířenější léky na světě

  • acylpyrin, ibuprofen, coxiby (Vioxx, Celebrex, GIT krvácení, infarkty myokardu...)


Antihistaminika l.jpg
Antihistaminika

 • I. generace

  • dithiaden

 • II. generace

  • cetirizin, loratadin (Zodac, Zyrtec, Claritine...)

  • prostupnost hematoencefalickou bariérou

 • II.-III. generace

  • antihistaminika s imunomodulačním účinkem –

   adhesivních molekul, protizánětlivý efekt

  • desloratadin, levocetirizin (Xyzal,Aerius)

 • použití: alergie, sedace


Antihistaminika12 l.jpg

alergen

IgE

Fc-  receptor

Antihistaminika

X

degranulace

histamin

žírná buňka


Antileukotrieny l.jpg
Antileukotrieny

 • inhibice tvorby leukotrienů (blokování receptorů)

  • zafirlukast, montelukast (Singulair)

 • použití:

  • lehčí formy bronchiálního astmatu,

  • ponámahové astma

  • ACP-senzitivní astma


Antileukotrieny14 l.jpg
Antileukotrieny

fosfolipáza A2

kyselina arachidonová

cyklooxygenáza

X

lipoxygenáza

prostaglandiny

leukotrieny

tromboxany


Imunosupresiva l.jpg
Imunosupresiva

 • a) imunomodulační farmaka

  • antagonisté kyseliny listové - metotrexát

  • purinové analogy – azathioprin, mykofenolát mofetil

  • alkylační látky - cyklofosfamid

  • sulfasalazin

  • antimalarika

 • b) látky vázající se na imunofiliny

  • cyklosporin A

  • tacrolimus (FK 506), sirolimus

 • c) antiT, anti B

  • anti T:

   • anti-thymocytární globulin

   • monoklonální protilátky proti CD3, CD4, CD52, CD25

   • orgánové transplantace – rejekce, GVH,

  • anti-B

   • anti-CD20 (Rituximab)

   • lymfomy, autoimunitní onemocnění


Purinov analoga l.jpg
Purinová analoga

 • azathioprin (Imuran)

 • inhibice syntézy DNA

 • aktivní až metabolity (po zpracování v játrech)

 • začíná působit až po několika týdnech

 • toxicita na kostní dřeň (granulocytopenie, trombocytopenie)

 • hmozygotní deficit TPMT (thiopurin-metyl transferáza) – život ohrožující aplázie kostní dřeně

 • mykofenolát mofetil (CellCept)

 • inhibice inosin-monofosfát dehydrogenázy = klíčový enzym v de novo syntéze purinů T a B bb


Alkyla n l tky l.jpg
Alkylační látky

 • interference s DNA duplikací v pre-mitotické fázi

 • jednotlivé tkáně jsou různě citlivé na DNA reparaci po alkylaci

  Cyklofosfamid

 • aktivní až metabolity (po zpracování v játrech)

 • přesný mechanismus účinku není znám

 • redukovaná odpověď na stimulaci antigenem

 • defektní hypersenzitvní reakce opožděného typu

 • při malých dávkách – klesají počty CD8+ lymfo, při větších CD4+

 • po vysazení – návrat k normálu trvá týdny až měsíce

 • dlouhodobé podávání spojeno s Ca močového měchýře

  Chlorambucil

 • působí přímo na B buňky

 • B-buněčné nádory

 • vysoké dávky spojeny s rozvojem leukémie


L tky v zaj c se na imunofiliny l.jpg
Látky vázající se na imunofiliny

Cyklosporin

 • vazba na intracelulární receptory cyklofilin – kalcineurin – inhibice translokace trankripčních faktorů do jádra - inhibice dějů závislých na kalciu

 • hlavním efektem je inhibice snížení produkce IL-2 (postižení CD4+ dependetních dějů)

 • hlavní použití

  • v prodloužení přežití štěpu po transplantaci

  • u AI kde hrají hlavní rolil CD4+ - psoriáza, uveitida, těžká RA, AD

 • efekt nastupuje za 2-12 týdnů, onemocnění relabuje po vysazení léku (někdy rebound fenomén)

 • vysoké dávky jsou nefrotoxické, způsobují hypertenzi, hepatotoxicita, gingivální hyperplázie, tremor, hirsutismus, indukce vzniku lymfomu

  FK506 (tacrolimus)

 • váže se také na intracelulární protein, podobný mechanismus účinku jako CyA, ale 10-100x potentnější, inhibice IL-2,3,4, IFN-gama

 • větší nefrotoxicita než u CyA

  Rapamycin (sirolimus)

 • strukturálně podobný FK506, ale neovlivňuje transkripci cytokinů

 • inhibuje T-bb proliferaci po stimulace IL-2, 4


L tky v zaj c se na imunofiliny19 l.jpg
Látky vázající se na imunofiliny

 • Cyklosporin

 • vazba na intracelulární receptor cyklofilin – kalcineurin – inhibice dějů závislých na kalciu

 • hlavním efektem je inhibice produkce IL-2 ( postižení CD4+ dependetních dějů)

 • hlavní použití - v prodloužení přežití štěpu po transplantaci

 • u AI kde hrají hlavní rolil CD4+ - psoriáza, uveitida, těžká RA, AD

 • efekt nastupuje za 2-12 týdnů, onemocnění relabuje po vysazení léku (někdy rebound fenomén)

 • vysoké dávky jsou nefrotoxické, způsobují hypertenzi, hepatotoxicita, gingivální hyperplázie, tremor, hirsutismus, indukce vzniku lymfomu

 • FK506 (tacrolimus)

 • váže se také na intracelulární protein, podobný mechanismus účinku jako CyA, ale 10-100x potentnější, inhibice IL-2,3,4, IFN-gama

 • větší nefrotoxicita než u CyA

 • Rapamycin (Sirolimus)

 • strukturálně podobný FK506, ale neovlivňuje transkripci cytokinů

 • inhibuje T-bb proliferaci po stimulace IL-2, 4


Anti cytokinov terapie l.jpg
Anti-cytokinová terapie

Monoklonální protilátky proti TNF - alfa

 • infliximab (Remicade) - chimérická

 • adalizumab (Humira) - humanizovaná

 • Etanercet (Enbrel) – humanizovaná, inhibitor receptoru

 • nežádoucí účinky:

  • indukce autoprotilátek anti-dsDNA, zvýš. incidence tbc

 • indikace: RA, JCA, Crohn, Bechtěrev

  Inhibice IL-1 - Interleukin1-RA = Anakinra (Kineret)

 • problém s opakovaným použitím


L ba imunoglobuliny l.jpg
Léčba imunoglobuliny

 • substituce

  • u primární protilátkové imunodeficience

  • sekundární protilátkové imunodeficience

 • imunomodulace autoimunitních onemocnění

 • 1 g cca 4x1018 molekul IgG

 • rozdíl v dávkování u substituce a suprese


Slide22 l.jpg

Mechanismy účinku IVIG

- závislé na Fc fragmentech

 • blokáda Fc receptorů na fagocytujících buňkách (cca 30 dní, stejný efekt MoAb anti-FcgR)

 • inhibice produkce zánětlivých cytokinů makrofágy (in vitro)

 • snížení funkce NK buněk

 • ovlivnění Fc receptorů na B lymfocytech (CD32)


Slide23 l.jpg

Mechanismy účinku IVIG

- závislé na Fab fragmentech

 • neutralizace různých (super,auto) antigenů (stafylokokový toxin)

 • antiidiotypová aktivita

 • inhibice diferenciace B lymfocytů a na T závislá aktivace B lymfocytů

 • tvorba revmatoidních faktorů


Klinick pou it ivig l.jpg
Klinické použití IVIG

efektivita prokázána RCT (= randomizovaná klinická studie)

 • immuní trombocytopenie

 • Guillain-Barré syndrom

 • Chronická zánětlivá demyelinizující neuropatie

 • Kawasakiho nemoc

 • Dermatomyositida

 • Lambert-Eatonův myastenický syndrom

 • Multifokální neuropatie

  v RCT efekt neprokázán

 • postvirová únava (chronický únavový syndrom)

 • revmatoidní artritida

 • juvenilní revmatoidní artritida

  povzbudivé výsledky (malé soubory pacientů)

 • systémové vaskulitidy

 • steroid-dependentní astma

 • anti-faktor VIII indukovaná koagulopatie

 • myastenia gravis (těžký průběh)

 • nezvládnutelná epilepsie


Monoklon ln protil tky v l b n dorov ch onemocn n l.jpg
Monoklonální protilátky v léčbě nádorových onemocnění

 • spojení monoklonální protilátky a cytotoxického léku (methotrexát, vinkristin), toxinu (ricin, abrin), radioizotopu (jód-131, yttrium-90)

 • imunolokalizace tumoru – radioizotopem označená protilátka (indium-111, technecium-99)


Imunomodulace antigenem l.jpg
Imunomodulace antigenem onemocnění

 • a) imunoterapie alergických onemocnění - terapie definovaným exoantigenem

 • b) imunoterapie autoimunitních onemocnění - terapie definovaným (obvykle zatím hypotetickým) autoantigenem

 • c) imunoterapie nádorová – DC, lymfocyty T…


Imunostimulace cytokiny l.jpg
Imunostimulace cytokiny onemocnění

 • IFN alfa

  • malignity, hepatitida B a C, nemá vliv na kongenitální inf.

  • nežádoucí účinky: chřipkové příznaky, únava, anorexie, psychické poruchy, suprese KD, proteinurie, hepatotoxicita, kardiotoxicita

 • IFN beta

  • roztroušená skleróza

  • možná díky inhibici exprese HLA-DR na gliových bkách

 • IFN gama

  • lepromatózní lepra, leishmaniáza, chronická granulomatóza

 • IL-2

  • u PID, HIV, zvyšuje počet CD4+ lymfocytů

 • GM-CSF, G-CSF

  • produkce nových granulocytů, monocytů/makrofágů

  • podporuje fci již zralých bb


Imunostimulace l.jpg
Imunostimulace onemocnění

 • bakteriální lyzáty - nespecifická aktivace makrofágů

  • Bronchovaxom, Ribomunyl, Luivac atd.

 • chemická imunostimulancia

  • ústup od používání

  • Isoprinosine, Levamisol

 • vakcinace proti infekčním agens


Transplantace hematopoetick ch kmenov ch bun k l.jpg
Transplantace onemocněníhematopoetických kmenových buněk

Lancet


Genov terapie l.jpg
Genová terapie onemocnění

 • především kauzální léčba těžkých vrozených imunodeficiencí s definovanou molekulovou podstatou

 • podmínky úspěšné genové terapie:

  • monogenetický kauzální defekt

  • identifikace normálního genu a vložení do vhodného vektoru (retrovirus, adenovirus, komplex plazmid-lipozom)

  • normální proliferace transdukovaných buněk in vivo

  • možnost detekce genového produktu (možnost sledování)

 • dosavadní aplikace – ADA, SCID, CGD (od 90. let)

 • korekce SOMATICKÝCH buněk

  • kmenové buňky (HSC)

   • očekáváme dělení, integrace do genomu

   • RNA viry (retro- a lenti-viry)

  • terminálně diferencované buňky (post-mitotické buňky, neurony, buňky sítnice)

   • nedochází k integraci do genomu

   • DNA viry (adenovirus)

 • site-specific integration and hologous recombination


Genov terapie31 l.jpg
Genová terapie onemocnění

Cavazzana-Calvo, J Clin Immunol, 2007


Genov terapie probl my l.jpg
Genová terapie - problémy onemocnění

 • nedostačně ekfektivní přenos genu –

  nízká exprese proteinu

 • mutageneze – onkogeneze

 • imunogenicita genu/vektoru


Budoucnost imunoterapie l.jpg
Budoucnost imunoterapie onemocnění

 • antigenně specifická imunosuprese

 • snížení nežádoucích účinků – antiinfekční imunita, protinádorová imunita, autoimunita

 • podrobnější poznání mechanismů imunity, cílenější zásah jen do těch složek, které jsou za danou imunopatologii zodpovědné


Psychika a imunita l.jpg
Psychika a imunita onemocnění

 • vliv beta-endorfinů

 • při stresu (zkouškové období)

  • počet lymfocytů

  • aktivita NK buněk

  • produkce IFN-gama

www.glcyd.org

www.thecamreport.com


ad