Nemzetközi agrárkereskedelem - PowerPoint PPT Presentation

nemzetk zi agr rkereskedelem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nemzetközi agrárkereskedelem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nemzetközi agrárkereskedelem

play fullscreen
1 / 31
Nemzetközi agrárkereskedelem
57 Views
Download Presentation
burton-wood
Download Presentation

Nemzetközi agrárkereskedelem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nemzetközi agrárkereskedelem Dr. Vasa László

 2. What’s happening to world ag. trade?

 3. What’s happening to world ag. trade?

 4. Mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya és a mezőgazdaság GDP-n belüli részaránya SOURCE: U.S. Department of Commerce and the Federal Reserve Bank of St. Louis. Reprinted from K.L. Kliesen and W. Poole, 2000. "Agriculture Outcomes and Monetary Policy Actions: Kissin' Cousins?" Federal Reserve Bank of Sf. Louis Review 82 (3): 1-12.

 5. Az élelmiszerekre fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül (USA)

 6. Mind az import, mind az export pozitív hatású lehet P ($/unit) Pt S A B Pe Pe A B Pt D Qs Qe Qd Qd Qe Qs Az importtal a fogyasztók többet nyerhetnek, mint amennyit a termelők veszítenek Az exporttal a termelők többet nyerhetnek, mint amennyit a fogyasztók veszítenek

 7. Akkor miért nincs szabadkereskedelem? A kereskedelempolitika megértéséhez:Milyen termékek kereskedelmét korlátozzák általában? Az importtermékek hatása szabadkereskedelem esetén Az exporttermékek hatása szabadkereskedelem esetén Pe Pt A B A B Pe Pt Qd Qe Qs Qs Qe Qd

 8. Adott kereskedelmi hatások mellett, mit tehetnek a kormányok? Szabadkereskedelem… az import előnyös a fogyasztónak, de negatív a termelőre nézve; az exportelőnyös a termelőnek, de nem jó a fogyasztónak.

 9. …akkor miért is korlátozzák az importot? • A szabadkereskedelem elleni fő általános érvek: • a külföldiek elárasztják olcsó termékekkel a piacot (dumping) aztán emelik áraikat • a hazai termelőkalacsonyabb szinten állnak a versenytársakhoz képest, de fejlődési pályára állíthatók • szennyezés, munkaügyi problémákvagy más piaci hibák (market failures)miatt az árak nem tükrözik a valós költségeket/nyereséget • A versenyképes nagymezőgazdasági termelők nagy részt hasítanak ki a világpiacból, ezért a kereskedelmi korlátozások növelhetik az árakat • Mindez igaz lehet, de közgazdászok nem igazán találnak magyarázatot a kormányzati akciókra • Az egyetlen kézenfekvő magyarázat, hogy a kormányok néhány csoportot szeretnek előnyben részesíteni.Mindez a hatékonyságromlás és az alacsony jövedelmek irányába hat!

 10. Trade and Welfare • Autarkia (autarky) – az állam önellátó, nem vesz részt a nemzetközi kereskedelemben, a piacok egyensúlyban vannak. • Arbitrázs (arbitrage) – termékek vásárlása az egyik piacon nagyon alacsony áron és gyors eladása egy másik piacon magasabb áron. • Részleges egyensúly és túlkínálat – a javak az alacsonyabb árszínvonalú piacokról (túlkínálat) a magasabb árszínvonalú piacokra (túlkereslet) áramlanak.

 11. Az USA egyensúlyi ár PUS. A PUS fölött többlet alakul ki. A PE,ár esetén például a termelők QSUS3 mennyiséget kínálnának fel a piacon, miközben kereslet csak QDUS4-re mutatkozna.

 12. Japán esetében a piaci egyensúly Pj-nél van.Pj,alatti árakon túlkereslet mutatkozik. PEesetében például a keresleti mennyiség QDj4lenne, miközben a termelők csupán QSj3 mennyiséget hajlandóak termelni

 13. USA egyensúlyi ára… (ES0) …

 14. Japán egyensúlyi ára… (ED0)…

 15. Ha a japán árak Pj2, túlkeresletED1. Ha az USA árak PUS2, túlkínálat ES1-nél

 16. szabadkereskedelem esetén mindkét ország piaca egyensúlyba kerülne ahol ED=ESPE ár mellett

 17. Ha a japán ár PE, a fogyasztói többlet a+b–re növekszik, miközben a termelői Többlet „a”-ra csökken. Ha az USA ár PE, a fogyasztói többlet lecsökken: 1+2 miközben a termelői többlet 1+2+3 –ra nő

 18. Nyereség Mindkét ország esetében van nettó társadalmi haszon. A nyertesek és vesztesek azonban különböznek…

 19. Miért vannak kereskedelmi korlátozások? • A kialakuló vagy gyerekcipőben járó iparág védelme • Kiküszöbölni a tisztességtelen külföldi versenyt • Folyó fizetési mérleg • A hazai környezet és élelmiszerbiztonság védelme

 20. Kereskedelmi korlátok • Vám jellegű akadályok • Nem vámjellegű akadályok(NTB) • önkéntes exportkorlátozás(VERs) • traiff-rate kvóták(TRQ) (adott időn belül vámmentes) • import kvóták

 21. Belföldi kínálat Belföldi kereslet 50 Belső piaci egyensúly: ár$4,000, mennyiség 50 tonna.

 22. Jellemző világpiaci ár Kínálat (szabadker.) Kínálati mennyiség Keresleti mennyiség Túlkereslet 60 = 80 – 20 Page 534

 23. Kínálat Vám/adó esetén Jellemző világpiaci ár + vám/adó Kínálati mennyiség Keresleti mennyiség Túlkereslet 20 = 60 – 40

 24. Welfare Effects of Tariff Fogyasztói többletvám kivetése előtt: a+b+c+d+e+f+g. Vám kivetése után, afogyasztói többletlecsökken: e+f+g, vagyveszteségként a+b+c+d. Termelői többletnövekszik a „h” területről a+h –ra vám kivetése után. A kormányzat vámkivetésből származó bevétele: c A társadalom holtteher-vesztesége: b+d.

 25. ár autarkia esetén

 26. Kínálat (szabadker.)

 27. vám és a kvóta kombinálása… Importvám mértéke (importkvótáig) Kínálat (szabadker.)

 28. vám és a kvóta kombinálása… Kvótán felüli import vámja Importvám mértéke (importkvótáig) Kínálat (szabadker.)

 29. vám és a kvóta kombinálása… Kvótán felüli import vámja Importvám mértéke (importkvótáig) Termelői többlet növekszik (az ár is, $200-ig) Kínálat (szabadker.)

 30. A TRQ jóléti hatásai Fogyasztói többletcsökkena TRQ miatt: e+f+d+a+c+b+g. Termelői többlet nő: e+d A kormányzat bevétele: a+b+c. A társadalom holtteher-vesztesége: area f+g.