syst m slovensk ch hl sok n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Systém slovenských hlások

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Systém slovenských hlások - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Systém slovenských hlások. Samohlásky . Sú tóny Rozdiely medzi nimi sú v trvaní (dĺžke) Delíme ich na krátke a dlhé Dlhé vyslovujeme dvojnásobne dlhšie ako krátke Sú základom slabík – majú slabikotvornú funkciu Krátke : a, ä, e, i, o, u Dlhé : á, é, í, ó, ú

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Systém slovenských hlások' - burt


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samohl sky
Samohlásky
 • Sú tóny
 • Rozdiely medzi nimi sú v trvaní (dĺžke)
 • Delíme ich na krátke a dlhé
 • Dlhé vyslovujeme dvojnásobne dlhšie ako krátke
 • Sú základom slabík – majú slabikotvornú funkciu
 • Krátke : a, ä, e, i, o, u
 • Dlhé: á, é, í, ó, ú
 • Nerešpektovanie dĺžky hlásky môže narušiť zrozumiteľnosť textu a zmeniť význam slova (zástavka – zastávka)
 • Úlohy:
 • Rozlišuj významy slov:
 • Krik – krík, sýpka – sypká, vila – víla, muka – múka, pila – píla, máme – mame, latka – látka, vinný - vínny
 • Použi dvojice slov vo vetách.
dvojhl sky
Dvojhlásky
 • Sú spojením dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike
 • Majú slabikotvornú funkciu
 • Z hľadiska trvania sú dlhé
 • Vyslovujú sa v jednej slabike (trie-da, pia-tak) – nemôžeme ich rozdeliť na konci riadka
 • V cudzích slovách ide o dve samohlásky stojace vedľa seba (di-é-ta, infúzi-a) – môžeme ich rozdeliť na konci riadka
 • Dvojhlásky sú: ia, ie, iu, ô
 • Úloha:
 • Doplň chýbajúcu samohlásku alebo dvojhlásku:
 • So siat_m ozimín pokročili. Černič_m obrastené skál_ sa zosypalo. Hanbil sa za krokod_l_ slzy. Vzdušné v_r_ kmášu kr_ky šípovej ruže a str_saj_ z nich žlté lup_nk_.
spoluhl sky
Spoluhlásky
 • Sú šumy
 • Členia sa podľa viacerých kritérií:
 • Podľa miesta artikulácie
 • Perno-perné
 • Perno-zubné
 • Predoďasnové
 • Zadoďasnové
 • Ďasnovopodnebné
 • Tvrdopodnebné
 • Mäkkopodnebné
 • Hrtanové
 • Zaraďte nasledovné spoluhlásky podľa miesta artikulácie:
 • j, ch, k, c, t, v, p
slide5

Podľa znelosti:

 • Znelé (párové)
 • Neznelé (párové)
 • Znelé /zvučné (nepárové)
asimil cia spodobovanie
Asimilácia/spodobovanie
 • Je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych spoluhlások
 • Zmena je iba vo výslovnosti, nie v písanej podobe
 • K znelostnej asimilácii prichádza:
 • Vnútri slova – rozplakala sa, žabka
 • Na hraniciach slov pri splývavej výslovnosti – Dub padol.
 • Na konci slova pred prestávkou – Príď!
 • Pravidlá spodobovania

(z = znelá spoluhláska, n = neznelá spoluhláska):

 • Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky
slide7

Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky

 • Ak sa jedno slovo končí neznelou spoluhláskou a druhé sa začína znelou spoluhláskou alebo samohláskou
 • Ak sa jedno slovo končí znelou a druhé sa začína neznelou spoluhláskou
slide8
Úlohy
 • Vyberte z radu slová, v ktorých pri výslovnosti nastáva spodobovanie spoluhlásky, označte tieto spoluhlásky a uveďte, na aké spoluhlásky sa spodobujú:

včela, hrozba, bezprostredný, lebka, vták, bezvetrie, kôpka, ľahký, sopka, rozvod, predpona, mriežka, vzostup, lopta, bodka, rozchod, podčiarknuť

slide9

Podľa vplyvu na pravopis:

 • Tvrdé– d, t, n, l, g, k, h, ch = píšeme y/ý
 • Mäkké– ď, ť, ň , ľ, dž, č, ž, š, dz, c, j = píšeme i/í
 • Obojaké– b, p, m, v, f, r, z, s = píšeme i/í, ale vo vybraných slovách y/ý
 • Tieto pravidlá neplatia pri písaní niektorých cudzích slov
slide10
Úlohy
 • Napíš text správne:

„Drš klapačku!“ zahrjakne ho Tila. Vystúpi na stoličku, otťiaľ na stuol, až tam sa koňečne vystrje. Roshljadne sa ako vojvodca pred bojom. Rostvára nárudž a ras sa zakrúti okolo seba.

 • Vyber správny výraz a zdôvodni svoje rozhodnutie:

bližšie/bliššie; od plavidla/ot plavidla; prudší/prutší; predpokladal/pretpokladal; v tej chvíli/f tej chvíli; takmer/tagmer;z celej/s celej

 • Doplň chýbajúce spoluhlásky:

_ pomedzi, _predu, _počiatku, _boku, _ďaleka, _poza, _vysoka

pracuj s uk kou
Pracuj s ukážkou

„Tá, čo tancuje, musí byť skúsená tanečnica, s tou tancovať, bolo by sa vystaviť ostrej kritike. Tá, ale čo netancuje, tancovať nezná, tá ani kritizovať, ani sa hnevať nebude, ba myslím rada bude, keď ju i menej zbehlý vychytí do tanca.“

 • Vypíš z textu spoluhlásky podľa vplyvu na pravopis
 • Vypíš z textu spoluhlásky podľa znelosti