struktur ln fondy ii vset n 24 26 4 2007 ing libu e nivnick n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strukturální fondy II Vsetín 24. - 26.4.2007 Ing. Libuše Nivnická PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strukturální fondy II Vsetín 24. - 26.4.2007 Ing. Libuše Nivnická

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Strukturální fondy II Vsetín 24. - 26.4.2007 Ing. Libuše Nivnická - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP, opatření 5.2.2 www.kjm.cz. Strukturální fondy II Vsetín 24. - 26.4.2007 Ing. Libuše Nivnická. S Internetem do světa – svět u nás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strukturální fondy II Vsetín 24. - 26.4.2007 Ing. Libuše Nivnická' - burt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktur ln fondy ii vset n 24 26 4 2007 ing libu e nivnick

S Internetem do světa – svět u násVeřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě BrněSROP, opatření 5.2.2www.kjm.cz

Strukturální fondy II Vsetín 24. - 26.4.2007

Ing. Libuše Nivnická

s internetem do sv ta sv t u n s
S Internetem do světa – svět u nás
 • Historie vzniku projektu
 • Partneři projektu
 • Zkušenosti z přípravy projektu
 • Výstupy projektu, rozpočet
 • Harmonogram,realizace
 • Přínosy a rizika projektu
s internetem do sv ta sv t u n s historie vzniku projektu
S Internetem do světa – svět u násHistorie vzniku projektu

Vznik projektového záměru:

 • velmi pomalé tempo automatizace a internetizace veřejných knihovnických služeb ve druhém největším městě ČR
 • Z běžného rozpočtu KJM nebylo možné zajistit zlepšení stavu a urychlení zavádění ICT
 • Dosavadní realizace s pomocí VISK a PIK nedokázaly situaci řešit plošně v celé síti KJM
s internetem do sv ta sv t u n s partne i projektu
S Internetem do světa – svět u násPartneři projektu

Partneři projektu:

 • 2003-04 – úvodní jednání na JMK – odbor regionálního rozvoje
 • Počáteční překvapení až odmítání myšlenky se postupně změnilo v pozitivní přístup
 • Důvod – panovala představa, že krajské město je v tomto smyslu dostatečně pokryto a fondy musí směrovat do slabších regionů kraje
 • Partner a nositel projektu Statutární město Brno
s internetem do sv ta sv t u n s zku enosti z p pravy projektu
S Internetem do světa – svět u násZkušenosti z přípravy projektu
 • Výhoda silného partnera – nositele projektu Statutárního města Brna:
 • Směrem k JMK působili dva silní, dobře čitelní a spolehliví partneři
 • Město Brno převzalo do zajištění administrativní náročnosti přípravy projektu
 • Učili jsme se věcné a operativní spolupráci s městem při přípravě projektu
 • Zvýšení renomé KJM u samotného zřizovatele
 • Přímý zájem města na projektu – snazší prosazení záměrů KJM
 • Otázky předfinancování byly přímo na straně města, nebylo nutno samostatně schvalovat ZMB pro knihovnu
s internetem do sv ta sv t u n s zku enosti z p pravy projektu1
S Internetem do světa – svět u násZkušenosti z přípravy projektu
 • Prvé podání projektu – 2004, nepřijato
 • Opakované podání 2005, zohledněny připomínky z prvého pokusu, přijato
s internetem do sv ta sv t u n s v stupy projektu rozpo et
S Internetem do světa – svět u násVýstupy projektu, rozpočet

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Vytvoření informační a komunikační infrastruktury
 • Vytvoření PIAP

( Center veřejného přístupu k internetu)

 • Vytvoření pracovního místa
 • Udržitelnost projektu ( provozní náklady)
s internetem do sv ta sv t u n s v stupy projektu rozpo et1
ROZPOČET(investiční)

28 221 tis. Kč

Z toho uznatelný náklad bez DPH 23 715 tis. Kč

3 500 tis. Kč

Z toho uznatelný náklad bez DPH 2 941 tis. Kč

Celkové uznatelné investiční náklady projektu:

26 656 tis. Kč bez DPH

31 721 tis. Kč s DPH

Podíly: 20 SROP

2 stát

10 město Brno

ROZPOČET(roční provozní)

Infrastruktura 3 547 tis. Kč

Servis 50 tis. Kč

Elektřina 84 tis. Kč

Osobní

náklady 280 tis. Kč

Propagace

projektu 144 tis. Kč

Pojištění 100 tis. Kč

Celkem 4 205 tis. Kč

bez DPH

5 003 tis. Kč

s DPH

S Internetem do světa – svět u násVýstupy projektu, rozpočet
s internetem do sv ta sv t u n s v stupy projektu rozpo et2
S Internetem do světa – svět u násVýstupy projektu, rozpočet

Věcná náplň investičního rozpočtu PIAP:

 • Výpočetní technika včetně příslušenství
 • SW
 • Lokální sítě a napojení na centrální síť
 • Úprava provozů ( silnoproud, slaboproud, úpravy podlah, malování, zabezpečení provozů, vybavení prostor, označení )
s internetem do sv ta sv t u n s harmonogram
S Internetem do světa – svět u násHarmonogram

Harmonogram projektu:

předpoklad : 7/2005 – 8/2006

skutečnost : - 9/2007

Včetně zadání veřejných zakázek.

Slavnostní zahájení: 4.10. 2006

s internetem do sv ta sv t u n s realizace
S Internetem do světa – svět u násRealizace

Co jsme získali:

 • Celkem 108 stanic s vysokorychlostním internetem
 • Přístup k veřejnému internetu na 32 pracovištích v rámci celého města ( z původních 14)
 • Vznik nového pracoviště v Kleinově paláci –

In-centrum

 • Infrastrukturu pro rychlý pokrok v automatizaci provozů a jejich on-line propojování v síti
s internetem do sv ta sv t u n s realizace1
S Internetem do světa – svět u násRealizace

Co jsme získali:

 • Finanční úspory za zajištění on-line spojení mezi automatizovanými provozy

( provoz infrastruktury na náklady města)

 • Po dobu udržitelnosti projektu zajištění provozních nákladů vč. mezd na pracovníka
 • Zkušenosti ze spolupráce s partnerem

( pozitivní i negativní)

s internetem do sv ta sv t u n s p nosy rizika perspektiva
Co jsme ztratili:

Přímou operativnost při řešení problémů

Rizika:

Neujasněnost zajištění pokračování služby po 5 letechtj zejména:

přechod techniky do majetku KJM, obnova techniky, financování infrastruktury, pracovního místa aj. – zřizovatel dosud nepřijal žádné stanovisko

Pravidla poskytování služby

Kvalifikace pracovníků knihovny

Perspektiva:

Stačí prosté zprostředkování přístupu k internetu či je třeba dodávat „ přidanou hodnotu“ ?

S Internetem do světa – svět u násPřínosy, rizika, perspektiva
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

nivnicka@kjm.cz