slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soutěž obec přátelská rodině PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soutěž obec přátelská rodině

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Soutěž obec přátelská rodině - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Slučitelnost rodiny a zaměstnání v rodinné politice města Brna, aneb v čem se liší rodinná politika od politiky zaměstnanosti. Soutěž obec přátelská rodině. První místo v V. kategorii obcí. Rodinná politika je politika průřezová. V našem případě souvisí:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Soutěž obec přátelská rodině' - burke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Slučitelnost rodiny a zaměstnánív rodinné politice města Brna, anebv čem se liší rodinná politika od politiky zaměstnanosti

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

sout obec p telsk rodin
Soutěž obec přátelská rodině

První místo v V. kategorii obcí

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

rodinn politika je politika pr ezov v na em p pad souvis
Rodinná politika je politika průřezová. V našem případě souvisí:

Vlivem rodinné politiky je rodina i zde stále více vnímána nejen jako objekt,

ale i jako aktivní subjekt

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

c lem politiky zam stnanosti je
Cílem politiky zaměstnanosti je
 • podporovat vznik a udržení dostatečného počtu pracovních míst,
 • vyhledávat zdroje pro zabezpečení optimální míry zaměstnanosti,
 • investicemi do lidských zdrojů zvyšovat jejich kvalifikovanost,
 • napomáhat zvyšování produktivity práce zvyšováním flexibility a mobility pracovníků,
 • podporovat rovný přístup k zaměstnání – odstraňováním znevýhodňujících stereotypů a diskriminace.

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

c lem rodinn politiky je
Cílem rodinné politiky je:

podporovat uplatňování principu svobodné volby:

pečujícím rodičům umožnit zvolit si takovou míru angažovanosti v zaměstnání, která jim současně umožní naplňovat jejich rodinná přání.

Přitom zde nejde o pouhý respekt k soukromému životu, který umožňuje reprodukci vlastních sil, ale o respekt k rodině jako tvůrci nových hodnot, označovaných někdy jako tzv. lidský kapitál, tedy výchovou formovaných mladých lidí.

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

intenzivn rodinn f ze je p le itost k osobnostn mu r stu
Intenzivní rodinná fáze je příležitostí k osobnostnímu růstu

Prací pro rodinu se mohou prohlubovat psychosociální dovednosti pečujícího rodiče. Nazýváme je rodinné kompetence.

Fair Play Consortium, Leeds /GB

De Jong &Van Doorne-Huiskes en Partners, Utrecht/Niederlande

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

koncep n opat en prorodinn orientovan person ln politiky se dot kaj oblasti
Koncepční opatření prorodinně orientované personální politikyse dotýkají oblasti

1. časového managementu:

 • rozvržení pracovních přestávek s ohledem na potřeby zaměstnavatele i jednotlivých zaměstnanců
 • rozvržení dovolené s ohledem na potřeby zaměstnavatele i jednotlivých zaměstnanců
 • možnost neplacené dovolené při onemocnění dítěte
 • klouzavá pracovní doba
 • pracovní doba vyměřená a sledovaná za rok
 • postupně narůstající částečný úvazek
koncep n opat en prorodinn orientovan person ln politiky se dot kaj oblasti1
Koncepční opatření prorodinně orientované personální politikyse dotýkají oblasti

2. pracovních postupů:

Distanční formy práce:

  • profesní činnost jiného zaměření než za použití telekomunikačních technologií vykonávaná doma - homeworking
  • profesní činnost se realizuje jinde než na pracovišti, tedy i doma - teleworking
 • práce v teamu – snaha o vzájemnou zastupitelnost
 • sdílení pracovního místa – jobsharing
 • rozhodnutí vedení s ohledem na slučitelnost rolí
 • doba na zapracování po návratu z rodičovské dovolené, průběžné vzdělávání rodičů na RD
 • místnost pro nenadálé rodinné příhody
koncep n opat en prorodinn orientovan person ln politiky se dot kaj oblasti2
Koncepční opatření prorodinně orientované personální politikyse dotýkají oblasti

3. pracovního klimatu:

 • vstřícnost při uvolňování otců na RD
 • rozhovory s pracovníky
 • kontaktní osoba s pracovníky/icemi na RD…
 • inzertní příležitost (k propojení nabídky a poptávky po možnostech péče o děti, dopravy do zaměstnání, služeb)
 • oslavy pro zaměstnance

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

koncep n opat en prorodinn orientovan person ln politiky se dot kaj oblasti3
Koncepční opatření prorodinně orientované personální politikyse dotýkají oblasti

4. služeb

 • stravování, které je umožněno i rodinám zaměstnanců
 • objednávání úklidových služeb
 • podpora v krizových situacích
 • příspěvek na péči o děti, zařízení péče o děti
 • podpora při péči o seniory
 • možnost zaměstnávat členy rodiny zaměstnance v případě jeho krátkodobé absence

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

nejkomplexn j n stroj prorodinn orientovan person ln politiky
Nejkomplexnější nástroj prorodinně orientované personální politiky

Audit rodina a zaměstnání

Audit zaměstnání a rodina

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky

d kuji v m za pozornost
Děkuji Vám za pozornost

Kontakt:

Marie Oujezdská

ncpr@volny.cz

Slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu rodinné politiky