Sindicatul national profesional al drumarilor din romania
Download
1 / 12

SINDICATUL NATIONAL PROFESIONAL AL DRUMARILOR DIN ROMANIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

SINDICATUL NATIONAL PROFESIONAL AL DRUMARILOR DIN ROMANIA. Agenda:. Prezentare Program de Finantare Obiectivul Programului de finantare Descriere call 2011 Prezentarea proiectului Partenerii implicati Obiectivele proiectului Activitati propuse Bugetul proiectului Rezultate proiectlui.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SINDICATUL NATIONAL PROFESIONAL AL DRUMARILOR DIN ROMANIA' - burke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sindicatul national profesional al drumarilor din romania

SINDICATUL NATIONAL PROFESIONAL AL DRUMARILOR DIN ROMANIA

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Agenda
Agenda:

 • Prezentare Program de Finantare

  • Obiectivul Programului de finantare

  • Descriere call 2011

 • Prezentarea proiectului

  • Partenerii implicati

  • Obiectivele proiectului

  • Activitati propuse

  • Bugetul proiectului

  • Rezultate proiectlui

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea programului de finantare
Prezentareaprogramului de finantare

 • PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

 • DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 • Obiectivul major

 • imbunatatireaaccesuluisiparticiarea la programe de formareprofesionala continua, facilitandcalificareaangajatilor.

 • Obiectiveoperationale

  • Promovareaaccesuluiangajatilor la programe de FPC, in vedereaobtinerii de catreacestia a uneicalificari complete

  • Promovareabeneficiilor FPC in randulangajatilor, intreprinderilorsi a altorgrupuriinteresate.

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea programului de finantare1
Prezentareaprogramului de finantare

 • GRUP TINTA

  • Angajati

  • Manageri

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între:

  • minim 2.137.500,00 lei lei (echivalentul în lei a 500.000 euro)

  • maxim 21.375.000,00 lei (echivalentulîn lei a 5.000.000 euro)

 • Cofinantare

 • 3% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora;

 • 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finantate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale şi pentru beneficiari entităti publice locale finantate integral din venituri proprii sau si/sau finantate partial de la bugetele locale;

 • 5% din valoareatotală a cheltuieliloreligibilepentrupersoanejuridice de dreptprivat cu scop patrimonial.

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentare proiectului
PrezentareProiectului

 • Parteneriiimplicati:

  • SINDICATUL NATIONAL PROFESIONAL AL DRUMARILOR DIN ROMANIA – partener principal

  • Centrul de Formare si Consultanta Prima Scool Buzau – partener

  • Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri

  • SOFTWIN SRL

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentare proiectului1
PrezentareProiectului

 • Obiectivul general al proiectului

  • cresterea ratei de participare la programe de formare profesionala pentru 1.000 de angajatiidin domeniul de drumuri si poduridin 7 regiuni de dezvoltare (Bucuresti-Ilfov, Sud - Est, Sud – Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest si Centru) in vederea obtinerii unor calificari complete si actuale corelate cu necesitatile pietei muncii.

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea proiectului
Prezentareaproiectului

Obiectivespecifice:

Cresterea gradului de informare si de constientizare asupra oportunitatilor de calificare precum si asupra beneficiilor participarii angajatilor la cursuri de formare profesionala continua pentru calificarea completa in randul a 1.000 angajati din domeniuldrumurisipoduri, din regiunile de implementare a proiectului;

Dobandirea unui nivel de calificare adecvat pentru 1.000 din domeniuldrumurisipoduri angajati din 7 regiuni tinta (Bucuresti-Ilfov, Sud - Est, Sud – Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest si Centru) prin participarea la programe de FPC dedicate, pe nivele de calificare;

Proiectarea, dezvoltarea si implementarea unor instrumente suport inovatoare care sa faciliteze participarea angajatilor la programe de calificare, precum si instruirea practica, simulata la acestia.

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea proiectului1
Prezentareaproiectului

 • Activitati:

 • A1. Managementul proiectului.

 • A2. Campanie de informare si promovare a oportunitatilor de calificare si de constientizare a beneficiilor participarii angajatilor la formarea profesionala continuă pentru calificarea completa in sectoruldrumurilorsipodurilor

 • A3. Elaborarea programelor de formare profesionala continua pentru calificarea angajatilor din regiunile proiectului

  • A3.1 Elaborarea programelor de formare profesionala continua pentru calificarea angajatilor in meseriile: agent de curatenie cladiri si mijloace de transport; asfaltator; muncitor pepinierist; sudor; operator introducere, validare si prelucrare date; electrician de intretinere in constructii; tehnician merceolog; zidar –pietrar - tencuitor; inspector resurse umane; tehnician topo-cadastru

  • A3.2 Elaborarea si tiparirea suporturilor de curs. Vor fi pregatite 10 suporturi de curs pentru meseriile mai sus-mentionate si distribuite participantilor la cursurile de calificare organizate in cadrul prezentului proiect.

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea proiectului2
Prezentareaproiectului

 • Activitati:

 • A4. Dotarea corespunzatoare a celor 9 Centre de pregatireprofesionala (Bucuresti, Buzau, Ploiesti, Craiova, RamnicuValcea, Arad, Satu Mare, ClujNapoca, Brasov).

 • A4.1 Pregatirea procedurilor de achizitii

 • A4.2 Achizitionarea echipamentelor necesare - echipamente TIC, mobilier si alte instrumente de instruire (receptie, instalare, dare in folosinta)

 • A5 Activitati inovatoare prin proiectarea, dezvoltarea si implementarea sistemului informatic suport care faciliteaza accesul si participarea angajatilor la programele de formare profesionala continua

 • Sistemul informatic va avea urmatoarele functionalitati:

 • Functionalitati de informare si constientizare a grupului tinta – aceasta componenta va pune la dispozitia publicului informatiile privitoare la oportunitatile de calificare,

 • Functionalitati de colaborare – aceasta componenta va facilita schimbul de informatii intre cursanti, initiatorii proiectului, angajatori si furnizori de servicii de instruire, etc. Aceasta componenta va juca rolul de spatiu comun virtual pentru participanti unde vor putea pune la dispozitie diferite resurse cum ar fi exemple de bune practici in diferite domenii, planuri profesionale etc.

 • Functionalitati de invatare practica simulata – aceasta componenta va acompania si sprijini elementele de formare practica-aplicativa, cursantii avand posibilitatea utilizarii unei invatari programate cu posibilitatea repetarii de operatiuni si secvente din activitati profesionale specifice.

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea proiectului3
Prezentareaproiectului

Activitati:

A6. Autorizarea solicitantului in vederea furnizarii programelor de formare profesionala continua pentru calificarea angajatilor din cele 7 regiuni ale proiectului. Autorizarea se va face cu respectarea prevederilor legale in domeniu, respectiv a Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare (ordinele Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Educatiei, Cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2008, respectiv 80/3. 328).

A7 Furnizarea cursurilor de formare profesionala pentru calificarea celor 1.000de angajati din regiunile proiectului

Sub-activitati:

A7.1 Selectarea participantilor

A7.2 Centralizarea nevoilor de formare profesionala Participantilor selectati li se va solicita completarea unor chestionare in vederea identificarii cu acurate a necesitatilor de formare profesionala; acestora li se adauga chestionarele completate de participantii din cadrul seminariilor regionale. Informatiile culese din aceste chestionare vor sta la baza structurii cursurilor de formare profesionala, insa vor putea fi folosite si pe viitor in alte activitati similare de formare

A7.3 Adaptarea materialelor si a instrumentelor de curs la caracteristicile participantilor (inclusiv a functionalitatilor sistemului informatic)

A7.4. Desfasurarea propriu-zisa a cursurilor de formare profesionala a angajatilor din cele 7 regiuni.

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea proiectului4
Prezentareaproiectului

Activitati:

A7 Furnizarea cursurilor de formare profesionala pentru calificarea celor 1.000deangajati din regiunile proiectului

A7.5 Evaluarea cursantilor si certificarea rezultatelor obtinute prin acordarea certificatelor de calificare cu recunoastere nationala

A7.6 Acordarea de subventii participantilor la FPC

A7.7 Evaluarea programelor de formare profesionala. Rezultatul va fi transpus sub forma unui raport intern referitor la rezultatele activitatii de formare (include informatii referitoare la participanti, absolventi, eventualele motive pentru care unii participanti nu au reusit sa finalizeze cursurile de formare profesionala, o serie de propuneri de solutii in vederea imbunatatirii ulterioare a cursurilor de formare profesionala, din perspectiva tehnicilor si metodelor de instruire practica si teoretica etc)

A8 Auditarea proiectului

A8.1 Proceduri de achizitie a serviciilor de audit

A8.2 Realizare raporturi de audit

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala


Prezentarea proiectului5
Prezentareaproiectului

 • Rezultateleproiectului

 • 1. 10programelor de formare profesionala continua pentru calificarea angajatilor din regiunile proiectuluiacreditatesiimplementate

 • 2. Dotarea a 9 Centre de pregatireprofesionala (Bucuresti, Buzau, Ploiesti, Craiova, RamnicuValcea, Arad, Satu Mare, ClujNapoca, Brasov)

 • 3. Dezvoltarea si implementarea sistemului informatic suport care faciliteaza accesul si participarea angajatilor la programele de formare profesionala continua:.

 • 4. Autorizarea solicitantuluisi a partenerilor de proiectin vederea furnizarii programelor de formare profesionala continua

 • 5. Furnizarea cursurilor de formare profesionala:

  • 1.000angajati calificati din cele 7 regiuni in meseriile: agent de curatenie cladiri si mijloace de transport; asfaltator; muncitor pepinierist; sudor; operator introducere, validare si prelucrare date; electrician de intretinere in constructii; tehnician merceolog; zidar –tencuitor; inspector resurse umane; tehnician topo-cadastru)

  • 10 cursuri evaluate si optimizate.

  • 1 raport intern al rezultatelor activitatilor de formare

  • 1.000 de angajati care vorparticipa la sesiunile de formaresi care vorprimisubventii

Prezentul document este proprietatea SOFTWIN si informatia inclusa in el este confidentiala