1 / 24

Schoolroute.nl

Schoolroute.nl. Schoolthuisroute en knelpunten inventarisatie. Doel schoolroute.nl. Op een eenvoudige manier schoolthuisroutes en knelpunten in kaart brengen De leerling analyseert het gevaarlijk punt. De school kan gerichter verkeersles aanbieden.

burke
Download Presentation

Schoolroute.nl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Schoolroute.nl Schoolthuisroute en knelpunten inventarisatie

 2. Doel schoolroute.nl Op een eenvoudige manier schoolthuisroutes en knelpunten in kaart brengen • De leerling analyseert het gevaarlijk punt. • De school kan gerichter verkeersles aanbieden. • Gemeente heeft inzicht in routes en knelpunten en kan dit meenemen in haar beleid.

 3. Hoe werkt schoolroute.nl app website

 4. Persoonlijk inlogcode

 5. Download de appschoolroute.nl uit de Apple Appstore of Google Playstore Gratis

 6. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord WIFI nodig! 1 1: vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. WIFI noodzakelijk! Lees de waarschuwing en druk op OK.

 7. Locatievoorzieningen aan? i.v.m. GPS Start met het opnemen van je route Er is geen internetverbinding nodig bij het opnemen van de route, zet wel locatievoorzieningen aan omdat je een GPS verbinding nodig hebt bij het opnemen van de route. 2 2: druk op start om te starten met je route

 8. Gevaarlijk punt b d a c a: druk op gevaarlijk punt om een gevaarlijk punt te markeren b: druk op de camera als je foto wil maken c: druk op use Photo als je deze foto wil gebruiken d: druk op opslaan om verder te gaan.

 9. Locatievoorzieningen aan? i.v.m. GPS Klaar met je route? 4 3 3: druk op stop om de opname te beëindigen 4: druk op opslaan om de route op te slaan

 10. Locatievoorzieningen mag weer uit Route verzenden 5 5: route verzenden zodat hij wordt verstuurd naar de website. WIFI noodzakelijk

 11. Geen smartphone? Dan kun je je route handmatig invoeren

 12. STAP 2 www.schoolroute.nl

 13. 1: inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord

 14. Geen smartphone? Klik op “route handmatig invoeren” om je route handmatig in te voeren

 15. Vul je thuisadres in. Vul in je straatnaam, nummer en woonplaats en druk op adres zoeken. 15

 16. Route aanpassen Ga met de pijl op de route staan en versleep de route om deze te wijzigen. Klik op “route opslaan en naar volgende stap” om verder te gaan 16

 17. 2. Gevaarlijke punten markeren

 18. 3. Klik op: “Voeg een nieuw gevaarlijk punt toe”

 19. 3a, 3b, 3c Markeren gevaarlijk punt druk op + om in te zoomen op de kaart. met de cursor kun je het gevaarlijk punt markeren. druk op “nieuwe gevaarlijke punt opslaan” om het punt op te slaan. b a c

 20. 4. Geef/vink aan waarom het punt gevaarlijk is

 21. 4b Geef een toelichting, daarna“Opslaan & Naar het volgende punt” • Geef een toelichting. • Wat kun je zelf doen? • Wat kunnen de andere weggebruikers doen? • Wat kan de gemeente doen?

 22. Nog een gevaarlijk punt? • Herhaal stap 3 en stap 4 • Nee?  5. “ga naar volgende stap”

 23. Enquêtevragen invullen en opslaan

 24. Voorbeeld van schoolthuisroutes

More Related