Živčno tkivo - živčevje - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Živčno tkivo - živčevje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Živčno tkivo - živčevje

play fullscreen
1 / 9
Živčno tkivo - živčevje
1067 Views
Download Presentation
burke
Download Presentation

Živčno tkivo - živčevje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Živčno tkivo - živčevje Centralni živčni sistem (CŽS) • veliki možgani (cerebrum) • mali možgani (cerebellum) • horioidni pletež (plexus chorioideus) • hrbtenjača (medulla spinalis) Periferni živčni sistem (PŽS) • gangliji • živci • živčni končiči

  2. Periferni ganglij • ganglijske celice (perikarioni živčnih celic zunaj CŽS) • satelitske celice • snopi živčnih vlaken (ŽV) • vezivni pretini • vezivna kapsula ŽV ganglijske celice satelitske celice ŽV vezivna kapsula

  3. Živec • živec je z vezivom povezan snop mieliniziranih in/ali nemieliniziranih živčnih vlaken • akson • mielinski prostor • schwanove celice (jedra) • endo-, peri-, epinervij perinevrij aksoni

  4. Živec • živec je z vezivom povezan snop mieliniziranih in/ali nemieliniziranih živčnih vlaken • akson • mielinski prostor • schwanove celice (jedra; SC) • endo-, peri-, epinervij mielinski prostor SC aksoni

  5. Živec (srebrenje) • živec je z vezivom povezan snop mieliniziranih in/ali nemieliniziranih živčnih vlaken • akson • mielinski prostor • schwanove celice (jedra) • endo-, peri-, epinevrij mielinski prostor aksoni

  6. Živec (vzdolžno, prečno; Goldner) perinevrij perinevrij SC akson endonevrij

  7. Živec (prečno; HE) perinevrij SC fibrocit akson

  8. Periferni ganglij, živec št. 16 št. 63 živec ganglij ganglij živec - vzdolžno št. 12 št. 63 ŽV

  9. ganglijske celice - Auerbachov pletež